Oversikt over komiteer

Det finnes komiteer innen de fleste elektrotekniske områder

Adobe Stock

De aller fleste normkomiteer speiler tilsvarende komiteer på europeisk og internasjonalt nivå. Det innebærer at publikasjonene disse komiteene arbeider med vil bli internasjonalt anerkjente standarder, spesifikasjoner eller tekniske rapporter. Størrelsen og aktiviteten i speilkomiteene avhenger av nasjonal interesse innen fagområdet. I enkelte speilkomiteer har man kun en observerende rolle, mens for flere andre er det aktivt norsk miljø.

Internasjonalt er det rundt 140 komiteer, hvorav det er aktiv norsk deltagelse i de aller fleste av disse. Komiteene fylles av fageksperter fra norsk næringsliv, myndigheter og forvaltningen. Det er ca. 700 medlemmer i NEKs komiteer, hvorav flere av disse har flere verv.

Komiteer