NK 46 – Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutstyr

NK 46 er en norsk komite som speiler korresponderende komiteer i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 46 – Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories

IEC SC 46A – Coaxial cables

IEC SC 46C – Wires and symmetric cables

IEC SC 46F – RF and microwave passive components

CENELEC/SR 46F – RF and microwave passive components

CENELEC TC 46X – Communcation cables

CENELEC/SC 46XA – Coaxial cables

CENELEC/SC 46XC – Multicore, multipair and quad data communication cables

Det er for tiden ingen medlemmer i den norske komiteen, så NEK har derfor bare status som observatør inn mot disse komiteene, med de rettigheter og plikter dette medfører.

Dersom noen (norske bedrifter, institusjoner, privatpersoner, osv.) ønsker å delta i arbeidet med standardiseringen innenfor kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutstyr anmoder vi om å ta kontakt med fagansvarlig. Kontaktinformasjon finner du på høyre side.