NK 46 – Kabler, ledninger og bølgeledere for telekommunikasjonsutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Etablere og vedlikeholde standarder for terminologi, design, egenskaper, relaterte testmetoder og krav for kvalitetsvurdering av metalliske ledere, ledninger, bølgeleder, RF-kontakter, RF- og mikrobølge-passive komponenter og tilbehør for analoge og digitale overføringssystemer og utstyr for kommunikasjonsnettverk og kabling.

Merknad: Magnetiske komponenter og ferrittenheter som omfattes av omfanget av TC 51 vil ikke bli behandlet av denne tekniske komiteen.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

IEC TC 46 – Cables, wires, waveguides, RF connectors, RF and microwave passive components and accessories

IEC SC 46A – Coaxial cables

IEC SC 46C – Wires and symmetric cables

IEC SC 46F – RF and microwave passive components

CENELEC/SR 46F – RF and microwave passive components

CENELEC TC 46X – Communcation cables

CENELEC/SC 46XA – Coaxial cables

CENELEC/SC 46XC – Multicore, multipair and quad data communication cables

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023