NK 87 – Ultralyd

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Standardisering knyttet til Ultralyd.

Arbeidet går på å forberede standarder knyttet til egenskapene, målemetodene, sikkerheten og spesifikasjonene til felt, utstyr og systemer på ultralydsdomenet.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 87s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 87 og CENELEC TC 87.

NK 87  speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 87 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 87 og CLC TC 87.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 87 og CLC TC 87.

Arbeidsprogram IEC TC 87       Publikasjonsliste IEC TC 87

Arbeidsprogram CLC SR 87       Publikasjonsliste CLC SR 87

Relaterte områder er:

IEC TC 29 – Electroacoustics

IEC TC 62 – Electrical equipment in medical practice

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Helge Skram

GE VINGMED ULTRASOUND AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023