NK 89 – Brannprøving

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

For å utarbeide internasjonale standarder, tekniske spesifikasjoner og tekniske rapporter innen:
  • Brannfarevurdering, brannsikkerhetsteknikk og terminologi knyttet til elektrotekniske produkter.
  • Måling av brannavløp (f.eks. røyk, korrosivitet, giftige gasser og unormal varme) og vurderinger av toppmoderne testmetoder knyttet til elektrotekniske produkter.
  • Allment anvendelige testmetoder for småskalaer for bruk i produktstandarder og av produsenter og regulatorer.
Horisontal sikkerhetsfunksjon:
  • Veilednings- og testmetoder for å vurdere brannfarer for elektroteknisk utstyr, deres deler (inkludert komponenter) og elektriske isolasjonsmaterialer.
Merk: Vilkår og definisjoner innen branntester fra ISO/IEC 13943 brukes der det er hensiktsmessig.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

Arbeidsområde IEC TC 89 – Fire hazard testing

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024