NK 89 – Brannprøving

NK 89 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

For å utarbeide internasjonale standarder, tekniske spesifikasjoner og tekniske rapporter innen:
  • Brannfarevurdering, brannsikkerhetsteknikk og terminologi knyttet til elektrotekniske produkter.
  • Måling av brannavløp (f.eks. røyk, korrosivitet, giftige gasser og unormal varme) og vurderinger av toppmoderne testmetoder knyttet til elektrotekniske produkter.
  • Allment anvendelige testmetoder for småskalaer for bruk i produktstandarder og av produsenter og regulatorer.
Horisontal sikkerhetsfunksjon:
  • Veilednings- og testmetoder for å vurdere brannfarer for elektroteknisk utstyr, deres deler (inkludert komponenter) og elektriske isolasjonsmaterialer.
Merk: Vilkår og definisjoner innen branntester fra ISO/IEC 13943 brukes der det er hensiktsmessig.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Arbeidsområde IEC TC 89 – Fire hazard testing

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022