NK 105 – Brenselceller

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

NK 105 er en norsk komite som jobber med standardisering av brenselceller.

Brenselceller kan brukes til mange formål, som for eksempel framdrift av kjøretøy, fartøy og luftfartøy, i tillegg til kraftproduksjon i stor og liten skala.

Nasjonale arbeid

Dersom vi skal bruke brenselceller i Norge og utvikle egne systemer som vi selger internasjonalt, er det viktig at vi får en stemme i den internasjonale utviklingen av standarder.

Dette vil bidra til trygge, funksjonelle og pålitelige anlegg, og bryte handelsbarrierer.

NK 105 skal også være en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving blant de fremste aktørene innen brenselceller i Norge.

Vi ønsker nye medlemmer fra et bredt spekter av kompetanse, interesse og erfaring.

Internasjonale arbeid

NK 105s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 105.

NK 105 speiler de korresponderende komiteene i IEC. Arbeidsområdet til NK 105 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 105.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 105.

Arbeidsprogram IEC TC 105    Arbeidsprogram CLC SR 105

Publikasjonsliste IEC TC 105   Publikasjonsliste CLC SR 105

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Kjell Åge Aune

JARAS GAS AS

Kristoffer Gjertsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Elisabeth Kjønsberg

CORVUS ENERGY AS

Trond Schjerven

AFRY NORWAY AS

John Winterbourne

BALLARD POWER SYSTEMS NORWAY

Erlend Aarflot

STATNETT SF

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Strukturering av havvind er avgjørende for suksess

Dato
18.04.2023