NK 105 – Brenselceller

NK 105 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til standardisering av brenselceller.

Arbeidsområder

NK 105 er en norsk komite som jobber med standardisering av brenselceller. Brenselceller kan brukes til mange formål, som for eksempel framdrift av kjøretøy, fartøy og luftfartøy, i tillegg til kraftproduksjon i stor og liten skala.

Komiteens nasjonale arbeid

Dersom vi skal bruke brenselceller i Norge og utvikle egne systemer som vi selger internasjonalt, er det viktig at vi får en stemme i den internasjonale utviklingen av standarder.

Dette vil bidra til trygge, funksjonelle og pålitelige anlegg, og bryte handelsbarrierer.

NK 105 skal også være en arena for erfaringsutveksling og kompetanseheving blant de fremste aktørene innen brenselceller i Norge.

Vi ønsker nye medlemmer fra et bredt spekter av kompetanse, interesse og erfaring.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 105s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 105.

NK 105 speiler de korresponderende komiteene i IEC. Arbeidsområdet til NK 105 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 105.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 105.

Arbeidsprogram IEC TC 105

Publikasjonsliste IEC TC 105

 

Gå til fagområdet elproduksjon

Medlemmer

  • Kristoffer Gjertsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Elisabeth Kjønsberg CORVUS ENERGY AS
  • Nils Rusås Ruud COWI AS
  • Trond Schjerven AFRY NORWAY AS
  • John Winterbourne BALLARD POWER SYSTEMS NORWAY
  • Erlend Aarflot STATNETT SF