NK 22 – Kraftelektronikk

Man kan utnytte fornybar energi bedre ved bruk av batterier

NK 22 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

NK 22 utarbeider internasjonale standarder for systemer, utstyr og komponenter til elektronisk kraftkonvertering og elektronisk strømbryter, inkludert utstyr for kontroll, beskyttelse, overvåkning og måling.

Merknad 1.- Komponenter som inngår i omfanget inkluderer elektroniske enheter.

Merknad 2.- Omfanget omfatter ikke annet telekommunikasjonsapparater enn strømforsyninger til slike apparater. Gruppesikkerhetsfunksjon (Group Safety Function): Elektriske, elektroniske omformersystemer og utstyr for sol, vind, tidevann, bølge, brenselcelle eller lignende energikilder

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 22s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

NK 22 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 22 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10 og CENELEC TC 22x.

 

Arbeidsprogram IEC TC 22         Arbeidsprogram CENELEC TC 22x

Publikasjonsliste IEC TC 22        Publikasjonsliste CENELEC TC 22x

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

  • Elisabeth Abildgaard UNITED POWER SYSTEMS
  • Espen Haugan SIEMENS
  • Terje Knutsen EQUINOR ASA
  • Odd Roar Schmidt ELTEK