NK 22 – Kraftelektronikk

NK 22 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med kraftelektronikk

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 22s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

NK 22 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 22 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10 og CENELEC TC 22x.

 

Arbeidsprogram IEC TC 22         Arbeidsprogram CENELEC TC 22x

Publikasjonsliste IEC TC 22        Publikasjonsliste CENELEC TC 22x

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

  • Elisabeth Abildgaard Unitech Power Systems
  • Espen Haugan Siemens
  • Tore M. Undeland NTNU
  • Odd Roar Schmidt Eltek