NK 22 – Kraftelektronikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Man kan utnytte fornybar energi bedre ved bruk av batterier

Arbeidsområder

NK 22 utarbeider internasjonale standarder for systemer, utstyr og komponenter til elektronisk kraftkonvertering og elektronisk strømbryter, inkludert utstyr for kontroll, beskyttelse, overvåkning og måling.

Merknad 1.- Komponenter som inngår i omfanget inkluderer elektroniske enheter.

Merknad 2.- Omfanget omfatter ikke annet telekommunikasjonsapparater enn strømforsyninger til slike apparater. Gruppesikkerhetsfunksjon (Group Safety Function): Elektriske, elektroniske omformersystemer og utstyr for sol, vind, tidevann, bølge, brenselcelle eller lignende energikilder

Nasjonalt arbeid

NK 22s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 22, IEC SC 22E, IEC SC 22F og CENELEC TC 22x.

NK 22 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 22 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 22, IEC SC 22E, IEC SC 22F og CENELEC TC 22x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 22, IEC SC 22E, IEC SC 22F og CENELEC TC 22x.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Elisabeth Abildgaard

UNITECH POWER SYSTEMS

Fredrik Göthner

SIEMENS ENERGY AS

Terje Knutsen

EQUINOR ASA

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023