NK 22 – Kraftelektronikk

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Man kan utnytte fornybar energi bedre ved bruk av batterier

Arbeidsområder

NK 22 utarbeider internasjonale standarder for systemer, utstyr og komponenter til elektronisk kraftkonvertering og elektronisk strømbryter, inkludert utstyr for kontroll, beskyttelse, overvåkning og måling.

Merknad 1.- Komponenter som inngår i omfanget inkluderer elektroniske enheter.

Merknad 2.- Omfanget omfatter ikke annet telekommunikasjonsapparater enn strømforsyninger til slike apparater. Gruppesikkerhetsfunksjon (Group Safety Function): Elektriske, elektroniske omformersystemer og utstyr for sol, vind, tidevann, bølge, brenselcelle eller lignende energikilder

Nasjonalt arbeid

K 22s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

NK 22 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 22 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 22 og CENELEC TC 22x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10 og CENELEC TC 22x.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Elisabeth Abildgaard

UNITECH POWER SYSTEMS

Espen Haugan

SIEMENS ENERGY AS

Terje Knutsen

EQUINOR ASA

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Odd Roar Schmidt

ELTEK

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022