NK 73 – Kortslutningsstrømmer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Kortslutning i luftlinjer
Foto: Open Electric

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN/IEC 60909-serien – Short-circuit currents in three-phase AC systems
  • EN/IEC 61660-serien – Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations

I korte trekk dreier disse standardene seg om beregning av kortslutningsstrømmer. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 73. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 73s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 73.

NK 73 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 73 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 73. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 73.

Arbeidsprogram IEC TC 73

Publikasjonsliste IEC TC 73

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Robin Burud

COWI AS

Gunne John Hegglid

SKAGERAK KRAFT AS

Gjermund Hovde

NELFO

Eivind Kirkøen-Bere

NORCONSULT AS

Eirik Molund

EQUINOR ASA

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024