NK 73 – Kortslutningsstrømmer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Kortslutning i luftlinjer
Foto: Open Electric

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN/IEC 60909-serien – Short-circuit currents in three-phase AC systems
  • EN/IEC 61660-serien – Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations

I korte trekk dreier disse standardene seg om beregning av kortslutningsstrømmer. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Nasjonalt arbeid

Det finnes ingen særnorske normer for dette arbeidet.

Internasjonalt arbeid

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 73. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 73s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 73.

NK 73 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 73 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 73. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 73.

Arbeidsprogram IEC TC 73

Publikasjonsliste IEC TC 73

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Robin Burud

COWI AS

Gunnar Erichsen

DSB

Gunne John Hegglid

SKAGERAK KRAFT AS

Gjermund Hovde

NELFO

Eivind Kirkøen-Bere

NORCONSULT AS

Eirik Molund

EQUINOR ASA

Eirik Sollie

NORSK ELEKTRINISK KOMITE

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022

Hvordan kan havvind bli en norsk suksess?

Dato
04.03.2022