NK 73 – Kortslutningsstrømmer

Kortslutning i luftlinjer
Foto: Open Electric

Komiteens arbeidsoppgaver er å behandle saker som dreier seg om nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til kortslutningsstrømmer.

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN/IEC 60909-serien – Short-circuit currents in three-phase AC systems
  • EN/IEC 61660-serien – Short-circuit currents in d.c. auxiliary installations in power plants and substations

I korte trekk dreier disse standardene seg om beregning av kortslutningsstrømmer. Flere standarder og mer informasjon finnes på linkene under.

Komiteens nasjonale arbeid:

Det finnes ingen særnorske normer for dette arbeidet.

Komiteens internasjonale arbeid:

Norge har sekretariatsansvaret i IEC TC 73. Den norske komiteen kommer derfor tettere på det internasjonale arbeidet og får god innsikt i det som skjer internasjonalt med korte informasjonsveier.

NK 73s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 73.

NK 73 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 73 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 73. Likeledes speiles publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 73

 

Arbeidsprogram IEC TC 73

Publikasjonsliste IEC TC 73

 

Gå til fagområdet maritime elinstallasjoner

Medlemmer

  • Gunnar Erichsen DSB
  • Gunne John Hegglid Skagerak Kraft AS
  • Gjermund Hovde NELFO
  • Eirik Molund UNITECH POWER SYSTEMS AS