NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

NK 13 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til måleinstrumenter.

Arbeidsområder

NK 13 inngår i det internasjonale nettverket som standardiserer smarte målere – eller AMS som slike systemer kalles i Norge. En energimåler er i dag mer enn et måleinstrument, det er også en aktiv enhet med prosessorkraft og kommunikasjonsmuligheter. Det betyr at for eksempel datatekniske protokoller, styringsprogrammene for målerne, integritetsbeskyttelse av målerdata vil utgjøre en naturlig del av arbeidet til NK 13. Denne komiteen ivaretar arbeidet fra NK 38.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen bidrar til å ivareta norske interesser ved utforming av de internasjonale standardene. Videre arbeider komiteen for bruk av disse på nasjonalt plan.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 13s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

NK 13 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 13 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

Arbeidsprogram IEC TC 13     Arbeidsprogram CENELEC TC 13
Publikasjonsliste IEC TC 13    Publikasjonsliste CENELEC TC 13

 

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Steinar Angelshaug SFE Nett AS
 • Guilhem Blanchet STATNETT SF
 • Richard Hov Christiansen IKM LABORATORIUM AS
 • Håvard Dahlen STATNETT SF
 • Knut G. Eliassen REN AS
 • Steinar Fines TENSIO TN AS
 • Terje Anton Gudmundsson SOGNEKRAFT AS
 • Ronny Goin STATKRAFT ENERGI AS
 • Thomas Grenby BKK NETT AS
 • Magnus Hanseth AGDER ENERGI NETT AS
 • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK
 • Helge Malmbekk JUSTERVESENET
 • Ragnar Maalen-Johansen ELVIA AS
 • Arve Vartdal Maalø STATNETT SF
 • Audun Sivesindtajet GLITRE ENERGI NETT AS