NK 13/38 – Elmålesystemer og måletransformatorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

NK 13 inngår i det internasjonale nettverket som standardiserer smarte målere – eller AMS som slike systemer kalles i Norge.

En energimåler er i dag mer enn et måleinstrument, det er også en aktiv enhet med prosessorkraft og kommunikasjonsmuligheter. Det betyr at for eksempel datatekniske protokoller, styringsprogrammene for målerne, integritetsbeskyttelse av målerdata vil utgjøre en naturlig del av arbeidet til NK 13. Denne komiteen ivaretar arbeidet fra NK 38.

Nasjonalt arbeid

Komiteen bidrar til å ivareta norske interesser ved utforming av de internasjonale standardene. Videre arbeider komiteen for bruk av disse på nasjonalt plan.

Internasjonalt arbeid

NK 13s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

NK 13 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 13 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 13 og CENELEC TC 13.

Arbeidsprogram IEC TC 13     Arbeidsprogram CENELEC TC 13
Publikasjonsliste IEC TC 13    Publikasjonsliste CENELEC TC 13

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 38 og CENELEC TC 38.

Arbeidsprogram IEC TC 38     Arbeidsprogram CENELEC TC 38
Publikasjonsliste IEC TC 38    Publikasjonsliste CENELEC TC 38

 

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Steinar Angelshaug

SFE Nett AS

Guilhem Blanchet

STATNETT SF

Richard Hov Christiansen

IKM LABORATORIUM AS

Håvard Dahlen

STATNETT SF

Knut G. Eliassen

REN AS

Steinar Fines

FINES METIOR

Ole Finseth (Liason)

STATNETT SF

Terje Anton Gudmundsson

SYGNIR AS

Ronny Goin

STATKRAFT ENERGI AS

Thomas Grenby

BKK NETT AS

Magnus Hanseth

GLITRE NETT AS

Robert Hughes

JUSTERVESENET

Lars Ihler

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK

Helge Malmbekk

JUSTERVESENET

Ragnar Maalen-Johansen

ELVIA AS

Hilde Seppola Norheim

ELVIA AS

Audun Sivesindtajet

ELVIA AS

Simon A. Thorvik

TENSIO TN AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023