NK 500 – Forsvar og beredskap

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Foto: Julie Hjermstad/Forsvaret

Arbeidsområder

Elektriske anlegg, utstyr og elektronisk kommunikasjon brukes i stor utstrekning av beredskapsaktørene. Dette omfatter fast infrastruktur, mobilt utstyr og utstyr i kjøretøy, fartøy og luftfartøy. Kraftforsyning og kommunikasjon er avgjørende i nesten alle operasjoner.

Bruk i krisesituasjoner medfører spesielle behov og forutsetninger, som følge av bruksmønster og operasjonsmiljø. Dette er ikke nødvendigvis ivaretatt fullt ut i sivile standarder. Komiteens hovedoppgave er å imøtekomme dette.

 

Nasjonalt arbeid

Arbeidsområdet til komiteen er å imøtekomme spesielle behov og forutsetninger gjennom:

1) Utvikling av publikasjoner som ikke dekkes av fagområdet til en annen komite.

2) Utvikling av publikasjoner som henviser til andre standarder, men på noen områder:

– Stiller strengere krav
– Stiller krav om bruk av en spesiell metode
– Definerer et alternativ dersom kravet ikke er rasjonelt for bruk i forsvars- og beredskapssammenheng.

Standardene trenger ikke å begrense seg til elektrotekniske egenskaper, men kan også omfatte totalleveransen gjennom å stille krav til verifikasjonsmetode, dokumentasjon og risikovurdering.

Komiteen vil samarbeide tett med andre komiteer i NEK og få informasjon om relevante prosjekter og kommende standarder innenfor andre fagområder.

NK 500 skal være et upartisk, ledende og samlende fagmiljø innenfor elektrotekniske installasjoner og infrastruktur til elektronisk kommunikasjon innen forsvar og beredskap.

Komiteens viktigste leveranser:

– Utvikling av spesifikasjoner, prinsippvedtak og standarder
– Koordinering av faglige forhold i grenseområder mot andre NEK-komiteer og nasjonale fora
– Initiere og delta i utrednings- og FOU-oppgaver
– Planlegge og gjennomføre samlinger, seminar og konferanser
– Kompetanseheving og erfaringsutveksling for medlemmene

Internasjonalt arbeid

Komiteen vil i utgangspunktet kun jobbe nasjonalt, men det vil på sikt være aktuelt å undersøke muligheter for nordisk, europeisk eller internasjonalt samarbeid. Det kan også være aktuelt å samarbeide med NATO Standardization Office (NSO).

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Per Morten Birkelund

REN AS

Åge Bjørnerud

HOLTE INDUSTRI AS

Ole Martin Bråtene

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

Joar Hartveit Faugstad

FORSVARET

Mats Flogstad

CAMP SUPPLY INTERNATIONAL AS

Kristoffer Gjertsen (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Eivind Holten

FORSVARETS LABORATORIETJENESTE (FOLAT)

Kenneth Husebø

BLUEDAY TECHNOLOGY AS

Geir Iversen

SATEMA AS

Knut Karlsen

FORSVARSMATERIELL

Andreas Lundgård

FISCHER PANDA NORGE AS

Tord Nordli

DSB/Sivilforsvaret

Christian Paulsen

ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE NORDIC

Jarle Skoftedalen

HOLTE INDUSTRI AS

Stig Solberg

NKOM

Thorkild Daleng Steinrud

KONGSBERG DEFENCE & AEROSPACE AS

Leif Jonny Steinsland

RÅDGIVENDE INGENIØRER LØYNING AS

Sverre Ødegaard

FORSVARSMATERIELL

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023

Høring på revidert utgave av NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

Dato
14.12.2023
veileder, driftssikkerhet

Gratis veileder om driftssikkerhet

Dato
06.12.2023