NK 48 – Elektromekaniske komponenter for elektronisk utstyr

NK 48 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

 

IEC TC 48 – Semiconductors devices

CENELEC SR 47 – Semiconductors devices