NK 48 – Elektromekaniske komponenter for elektronisk utstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Electric connectors
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Standardisering av elektriske kontakter, koblingsenheter og mekaniske strukturer for elektronisk og elektrisk utstyr.

Merknad 1: RF-kontakter vil ikke bli behandlet av teknisk komité da de vil dekkes av TC 46 sammen med RF-kabler. Hybridkontakter, som bruker RF-kontakter, vil imidlertid bli håndtert av TC 48. De vil bruke passende testmetoder, terminologi etc. definert av TC 46 og TC 86 dokumenter.

Merknad 2: Stikkontakter for komponenter skal vurderes i samarbeid med relevant teknisk utvalg.

Merknad 3: Sikkerhetskrav for områder som allerede er behandlet av andre komiteer vil ikke bli utviklet av denne tekniske komiteen.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 48 – Semiconductors devices

CLC SR 48 – Semiconductors devices

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023