NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Rom for test av feltimmunitet mm.
Foto: Nemko

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide kommentarer og forslag til standardiseringsarbeidet til IEC og CENELEC angående EMC som er horisontal aktivitet.

Nasjonalt arbeid

NK EMC intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

 

Internasjonalt arbeid

NK EMC speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK EMC inkluderer arbeidsområdet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Navngivningen av EMC-komiteene er kompleks da CENELEC 210 og NEK har EMC som fellesområde, mens IEC har IEC CISPR og IEC TC 77 med sine underkomiteer.

EMC tas også med i standarder som andre komiteer utarbeider fordi EMC er en horisontal aktivitet.

Komiteen har ingen norskspråklige standarder, da de som er teknisk kyndige på dette feltet også behersker engelsk.

Arbeidsprogram IEC TC 77         Arbeidsprogram IEC CISPR      Arbeidsprogram CLC 210

Publikasjonsliste IEC TC 77        Publikasjonsliste IEC CISPR      Publikasjonsliste CLC 210

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Roger Berget

NEMKO SCANDINAVIA AS

Søren Christensen

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Erik Hansen

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Fredrik Johansen

MASCOT ELECTRONICS AS

Ole Stein Kopperud

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Halvor Liland

NORSK RADIO RELÆ LIGA

Roger Marthinsen

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Maria Nakling

ICE COMMUNICATION NORGE AS

Jan Rune Pedersen

APPLICA TEST & CERTIFICATION AS

Tor Erik Pedersen

CISCO SYSTEMS NORWAY AS

Nils Arild Ringheim

STATNETT AS

Eirik Sollie

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Bjarne Sæverud

APPLICA TEST & CERTIFICATION AS

Bianca Tjore

ABBOTT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES AS

Oddleiv Tungland

STATNETT SF

Roy Uggerud

NEMKO AS

Bjørn Ukkestad

Bane NOR SF

Amund Westin

WESTIN EMISSION

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023