NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Rom for test av feltimmunitet mm.
Foto: Nemko

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide kommentarer og forslag til standardiseringsarbeidet til IEC og CENELEC angående EMC som er horisontal aktivitet.

Nasjonalt arbeid

NK EMC intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

 

Internasjonalt arbeid

NK EMC speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK EMC inkluderer arbeidsområdet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Navngivningen av EMC-komiteene er kompleks da CENELEC 210 og NEK har EMC som fellesområde, mens IEC har IEC CISPR og IEC TC 77 med sine underkomiteer.

EMC tas også med i standarder som andre komiteer utarbeider fordi EMC er en horisontal aktivitet.

Komiteen har ingen norskspråklige standarder, da de som er teknisk kyndige på dette feltet også behersker engelsk.

Arbeidsprogram IEC TC 77         Arbeidsprogram IEC CISPR      Arbeidsprogram CLC 210

Publikasjonsliste IEC TC 77        Publikasjonsliste IEC CISPR      Publikasjonsliste CLC 210

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ståle Almås

AKER SOLUTIONS AS

Roger Berget

NEMKO SCANDINAVIA AS

Søren Christensen

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Fredrik Johansen

MASCOT ELECTRONICS AS

Ole Stein Kopperud

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Halvor Liland

NORSK RADIO RELÆ LIGA

Roger Marthinsen

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Tor Erik Pedersen

CISCO SYSTEMS NORWAY AS

Nils Arild Ringheim

STATNETT AS

Bjarne Sæverud

APPLICA TEST & CERTIFICATION AS

Bianca Tjore

ABBOTT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES AS

Roy Uggerud

NEMKO SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023