NK 210 – Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC)

Rom for test av feltimmunitet mm.
Foto: Nemko

NK EMC er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektromagnetisk kompatibilitet.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide kommentarer og forslag til standardiseringsarbeidet til IEC og CENELEC angående EMC som er horisontal aktivitet.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen har ingen norskspråklige standarder, da de som er teknisk kyndige på dette feltet også behersker engelsk.

Komiteens internasjonale arbeid

NK EMC intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

NK EMC speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK EMC inkluderer arbeidsområdet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 77, IEC CISPR og CENELEC TC 210.

Navngivningen av EMC-komiteene er kompleks da CENELEC 210 og NEK har EMC som fellesområde, mens IEC har IEC CISPR og IEC TC 77 med sine underkomiteer.

EMC tas også med i standarder som andre komiteer utarbeider fordi EMC er en horisontal aktivitet.

Arbeidsprogram IEC TC 77         Arbeidsprogram IEC CISPR      Arbeidsprogram CLC 210

Publikasjonsliste IEC TC 77        Publikasjonsliste IEC CISPR      Publikasjonsliste CLC 210

 

Gå til fagområdet EMC

Medlemmer

 • Søren Christensen NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Erik Hansen DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • Ole Stein Kopperud NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Halvor Liland NORSK RADIO RELÆ LIGA
 • Roger Marthinsen NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • Maria Nakling ICE COMMUNICATION NORGE AS
 • Jan Rune Pedersen APPLICA TEST & CERTIFICATION AS
 • Tor Erik Pedersen CISCO SYSTEMS NORWAY AS
 • Nils Arild Ringheim STATNETT AS
 • Eirik Sollie NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
 • Bjarne Sæverud APPLICA TEST & CERTIFICATION AS
 • Harald Sønsteby NEMKO AS
 • Bianca Tjore ABBOTT DIAGNOSTICS TECHNOLOGIES AS
 • Oddleiv Tungland STATNETT SF
 • Roy Uggerud NEMKO AS
 • Bjørn Ukkestad Bane NOR SF
 • Finn-Erik Wallin MASCOT ELECTRONICS AS
 • Amund Westin WESTIN EMISSION