Ex-områder

Beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon

Arbeid i ex-områder

Om EX-områder

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

En rekke beskyttelsesmetoder finnes for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de ulike metodene er beskrevet i normserien IEC 60079.

Myndigheter fastsetter overordnede krav til Ex-utstyr. I Norge gjelder «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (el-tilsynsloven). Relatert til eksplosjonsfarlige områder utøves myndighet hovedsakelig av Petroleumstilsynet (PTIL), Arbeidstilsynet, og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Equinor LNG anlegg i Hammerfest på kveld er en typisk ex-sone

Om fagområdet

Standarder utvikles i tekniske komiteer. IEC 60079 utarbeides i (IEC) Technical Committee 31 (TC 31). IEC er en industribasert standardiseringsorganisasjon der hver medlemsnasjon har en stemme. NEK er Norges medlem.

I Norge speiles det internasjonale standardiseringsarbeidet i den norske komiteen NK 31. NK 31 har gitt ut standardserien NEK 420, som er basert på de internasjonale standardene for Ex-områder.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter
Forside NEK 405:2020

NEK 405:2020 - Samlet utgave

Les mer

Komiteer