Ex-områder

Beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon

Arbeid i ex-områder

Om EX-områder

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

En rekke beskyttelsesmetoder finnes for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de ulike metodene er beskrevet i standardserien IEC 60079.

Myndigheter fastsetter overordnede krav til Ex-utstyr. I Norge gjelder «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (el-tilsynsloven). Relatert til eksplosjonsfarlige områder utøves myndighet hovedsakelig av Petroleumstilsynet (PTIL), Arbeidstilsynet, og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Equinor LNG anlegg i Hammerfest på kveld er en typisk ex-sone

Om fagområdet

IEC 60079 utarbeides av IEC Technical Committee 31 (TC 31).

I Norge speiles det internasjonale standardiseringsarbeidet i den norske komiteen NK 31.

NK 31 har gitt ut standardserien NEK 420, som er basert på de internasjonale standardene for Ex-områder. Denne består av fire deler A, B, C og D.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Kartlegging og risikovurdering av tennkilder for ikke-elektrisk utstyr

Dato
25.09.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer