Ex-områder

Beskyttelsesmetoder for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon

Arbeid i ex-områder

Om EX-områder

Utstyr med eksplosjonsbeskyttelse (Ex-utstyr), kjennetegner elektrisk og ikke-elektrisk utstyr som er utformet for å hindre eksplosjon, dersom det skulle oppstå en eksplosiv atmosfære av gass eller støv.

En rekke beskyttelsesmetoder finnes for å hindre at utstyr forårsaker eksplosjon. Kravene til de ulike metodene er beskrevet i normserien IEC 60079.

Myndigheter fastsetter overordnede krav til Ex-utstyr. I Norge gjelder «Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr» (el-tilsynsloven). Relatert til eksplosjonsfarlige områder utøves myndighet hovedsakelig av Petroleumstilsynet (PTIL), Arbeidstilsynet, og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).

Equinor LNG anlegg i Hammerfest på kveld er en typisk ex-sone

Om fagområdet

Standarder utvikles i tekniske komiteer. IEC 60079 utarbeides i (IEC) Technical Committee 31 (TC 31). IEC er en industribasert standardiseringsorganisasjon der hver medlemsnasjon har en stemme. NEK er Norges medlem.

I Norge speiles det internasjonale standardiseringsarbeidet i den norske komiteen NK 31. NK 31 har gitt ut standardserien NEK 420, som er basert på de internasjonale standardene for Ex-områder.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Jan Sølve Stømer er ny medarbeider i NEK

Dato
14.12.2022

Bedre forståelse for krav i standard

Dato
01.11.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter
Forside NEK 405:2020

NEK 405:2020 - Samlet utgave

Les mer

Komiteer