NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

andersIllustrasjon: IEC

NK 57 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og utvekslingsformater for data i driftskontrollsystemene til elforsyningen. 

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for planlegging, drifting og vedlikehold av elnettet. Her inngår kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og datautveksling innen fjernkontroll og lokalkontroll, og mellom SCADA og øvrige forretningssystemer hos netteiere og produsenter. Nye områder inkluderer datautveksling og styring av distribuert produksjon, og samkjøring av et felles europeisk elsystem.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen utarbeider ingen nasjonale normer, men nasjonale prosjekter som både er brukere av de internasjonale standardene fra IEC TC57 og bidrar til komiteens internasjonale arbeid er blant andre Elhub og FASIT.

NK57 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider med driftsstyring, IKT og IKT-sikkerhet i bransjen.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 57s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

NK 57 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 57 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

Arbeidsprogram IEC TC 57        Arbeidsprogram CENELEC TC 57

Publikasjonsliste IEC TC 57       Publikasjonsliste CENELEC TC 57

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

 • Stian Bakken GLITRE ENERGI AS
 • Albert Barstad STATKRAFT ENERGI AS
 • Trond Bjergli EDISYS CONSULTING AS
 • Eirik Grønvold Eggum NVE
 • Marius Engebrethsen REN AS
 • Siv Hilde Houmb STATNETT SF
 • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK
 • Morten Jostad STATNETT SF
 • Rannveig S. J. Løken STATNETT SF
 • Jan Kjetil Myklebust HANSEN TECHNOLOGIES NORWAY AS
 • Sjur Messel Nafstad VOLUE TECHNOLOGY AS
 • Jon-Egil Nordvik STATNETT SF
 • Ove Nesvik EDISYS CONSULTING AS
 • Martin Hviid Nielsen ENERGI NORGE AS
 • Svein Harald Olsen STATNETT SF
 • Karl Eide Pollestad ELVIA AS
 • Lars Konrad Silset STATNETT SF
 • Lars Erik Smevold KRAFTCERT AS
 • Morten Småstuen STATNETT SF
 • Tore Soltvedt STATNETT SF
 • Uros Stevanovic SIRA KVINA KRAFTSELSKAP
 • Erik Jacques Wiborg STATKRAFT ENERGI AS
 • Christopher Wiig DNV AS