NK 57 – Informasjonsforvaltning for elkraftsystemet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Illustrasjon: Cenelec

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsoppgaver er å utarbeide og videreutvikle standarder for planlegging, drifting og vedlikehold av elnettet. Her inngår kommunikasjonsprotokoller, datamodeller og datautveksling innen fjernkontroll og lokalkontroll, og mellom SCADA og øvrige forretningssystemer hos netteiere og produsenter.

Nye områder inkluderer datautveksling og styring av distribuert produksjon, og samkjøring av et felles europeisk elsystem.

Nasjonale arbeid

Komiteen utarbeider ingen nasjonale normer, men nasjonale prosjekter som både er brukere av de internasjonale standardene fra IEC TC57 og bidrar til komiteens internasjonale arbeid er blant andre Elhub og FASIT.

NK57 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider med driftsstyring, IKT og IKT-sikkerhet i bransjen.

Internasjonale arbeid

NK 57s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

NK 57 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 57 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 57 og CENELEC TC 57.

Arbeidsprogram IEC TC 57        Arbeidsprogram CLC TC 57

Publikasjonsliste IEC TC 57       Publikasjonsliste CLC TC 57

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Anna Holm Aftret

STATKRAFT ENERGI AS

Stian Bakken

Å ENERGI AS

Albert Barstad

STATKRAFT ENERGI AS

Eirik Grønvold Eggum

NVE

Ole Finseth

STATNETT SF

Anders Hauglid

STATKRAFT ENERGI AS

Siv Hilde Houmb

HOUMB AS

Lars Ihler (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK

Morten Jostad

STATNETT SF

Rannveig S. J. Løken

STATNETT SF

Sjur Messel Nafstad

VOLUE TECHNOLOGY AS

Jon-Egil Nordvik

STATNETT SF

Ove Nesvik

EDISYS CONSULTING AS

Martin Hviid Nielsen

NB FORNYBAR AS

Svein Harald Olsen

STATNETT SF

Karl Eide Pollestad

BANE NOR SF

Mario Pranjic

Elhub AS c/o Statnett SF

Kjetil Guddal Ruud

STATKRAFT ENERGI AS

Lars Konrad Silset

STATNETT SF

Emilie Uglem Skoglund

DNV AS

Lars Erik Smevold

STATKRAFT AS

Morten Småstuen

STATNETT SF

Tore Soltvedt

STATNETT SF

Uros Stevanovic

SIRA KVINA KRAFTSELSKAP

André Waltoft-Olsen

STATNETT SF

Erik Jacques Wiborg

STATKRAFT ENERGI AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023