Velferdsteknologi

Området omfatter moderne teknologiske hjelpemidler og assistanse for eldre og personer med funksjonsnedsettelser

Teknologiske hjelpemidler

Om velferdsteknologi

Bruk av moderne teknologiske hjelpemidler- og assistanse kan gjøre det mulig for eldre og personer med funksjonsnedsettelse å bo lengre hjemme.

Ulike typer teknologi vil understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet da i ulikt samspill mellom kommune og pårørende.

Fremtidens eldre vil være mer vant med IKT og man kan derfor se for seg at disse vil kunne ha en lavere terskel for å ta i bruk slik teknologi. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at det sosiale tilbudet bevares, eller aller helst bedres.

Fagområdet

Det finnes i dag en rekke hjelpemidler på markedet. Eksempler på dette er sengevakter, trygghetsalarmer, overvåking, blodtrykksmåling mm. Viktigheten av at disse komponenter kan integreres og oppfyller internasjonale krav til kvalitet og harmonisering er særdeles viktig.

Gjennom internasjonalt- og NEKs nasjonale standardiseringsarbeid blir dette ivaretatt ved at det settes krav til kvalitet på produkter og løsninger slik at brukerne får den trygghet de har krav på.

Over hele verden brukes IEC 60601 serien som grunnlag for utvikling, produksjon og installasjon av elektromedisinsk utstyr. Serien er i ca. 60 deler og omhandler sikkerhets-, funksjonalitet/ytelses-, og grunnleggende egenskaper.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer