Velferdsteknologi

Området omfatter alt fra moderne teknologiske hjelpemidler- og assistanse for eldre og personer med funksjonsnedsettelser, samt overvåking, blodtrykksmåling mm.

Teknologiske hjelpemidler

Om velferdsteknologi

Bruk av moderne teknologiske hjelpemidler- og assistanse kan gjøre det mulig for eldre og personer med funksjonsnedsettelse å bo lengre hjemme.

Ulike typer teknologi vil understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet da i ulikt samspill mellom kommune og pårørende.

Fremtidens eldre vil være mer vant med IKT og man kan derfor se for seg at disse vil kunne ha en lavere terskel for å ta i bruk slik teknologi. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at det sosiale tilbudet bevares, eller aller helst bedres.

Fagområdet

Det finnes i dag en rekke hjelpemidler på markedet. Eksempler på dette er sengevakter, trygghetsalarmer, overvåking, blodtrykksmåling mm. Viktigheten av at disse komponenter kan integreres og oppfyller internasjonale krav til kvalitet og harmonisering er særdeles viktig.

Gjennom internasjonalt- og NEKs  nasjonale standardiseringsarbeid blir dette ivaretatt ved at det settes krav til kvalitet på produkter og løsninger slik at brukerne får den trygghet de har krav på.

Over hele verden brukes IEC 60601 serien som grunnlag for utvikling, produksjon og installasjon av elektromedisinsk utstyr. Serien er i ca. 60 deler og omhandler sikkerhet-, funksjonalitet/ytelse-, og grunnleggende- egenskaper.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer