Velferdsteknologi

Teknologiske hjelpemidler

Teknologiske hjelpemidler

IEC

Bruk av moderne teknologiske hjelpemidler- og assistanse kan gjøre det mulig for eldre og personer med funksjonsnedsettelse å bo lengre hjemme.

Ulike typer teknologi vil understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål og mobilitet i nærområdet da i ulikt samspill mellom kommune og pårørende.

Om fagområdet

Fremtidens eldre vil være mer vant med IKT og man kan derfor se for seg at disse vil kunne ha en lavere terskel for å ta i bruk slik teknologi. Det er uansett viktig at utvikling og implementering av ny teknologi skjer på en slik måte at det sosiale tilbudet bevares, eller aller helst bedres.

Det finnes i dag en rekke hjelpemidler på markedet. Disse kan være enkeltstående eller kobles sammen til integrerte løsninger og systemer. Eksempler på dette er sengevakter, trygghetsalarmer, overvåking, blodtrykksmåling mm. Viktigheten av at disse komponenter kan integreres og oppfyller internasjonale krav til kvalitet og harmonisering er særdeles viktig.

Gjennom internasjonalt- og NEKs  nasjonale standardiseringsarbeid blir dette ivaretatt ved at det settes krav til kvalitet på produkter og løsninger slik at brukerne får den trygghet de har krav på.

Elektromedisinsk utsyr

Over hele verden brukes IEC 60601 serien som grunnlag for utvikling, produksjon og installasjon av elektromedisinsk utstyr.

Serien er i ca. 60 deler og omhandler sikkerhet-, funksjonalitet/ytelse-, og grunnleggende- egenskaper.

  • Del 1 serien omhandler generelle forhold (general)
  • Del 2 serien omhandler spesielle forhold (particular)
  • Del 1 foreligger nå samlet, og selges rabattert i en pakke ”IEC 60601-1-SER ed 1.0”

Det er NK 62 som behandler 60601 serien i Norge. Interessenter fra bransjen kan bli medlem i NEKs normkomite “NK 62 – Elektrisk utstyr for medisinsk bruk”, som arbeider med elektromedisinsk utstyr. NK 62 behandler også utstyr for røntgen, høyenergistråling og nukleærmedisin.

Les om NEK EN 60601

Komiteer