Jobb i NEK

Ønsker du å jobbe med elektroteknisk standardisering?

Våre lokaler i Mustadsvei 1
Foto: NEK

Nettverk og samarbeid

Liker du å utvikle effektive nettverk og samarbeide med andre om å nå felles mål? Disse to elementene utgjør kjernen i standardiseringen.

NEK er den nasjonale standardiseringsvirksomheten innen elektroteknisk område. Virksomheten er i vekst og vi har nå rundt 20 ansatte.

Vårt store faglige nettverk gir en betydelig kontaktflate til sentrale myndigheter, organisasjoner og næringsliv.

NEK er det norske medlemmet i CENELEC og IEC, som er våre europeiske og globale samarbeidspartnere.

NEK er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo.

Foto: Adobe Stock

Kompetanse og utvikling

Kollegiet tar imot nye kollegaer med entusiasme. Vi har etablert et effektivt introduksjonsprogram med egen mentor, som bidrar til at du kommer raskt inn i arbeidsoppgavene. Du involveres raskt i faglige arbeidsoppgaver i samarbeid med andre kolleger.

NEK ønsker å legge til rette for den enkeltes faglige utvikling. Dette skjer i en kombinasjon av kollegialt samarbeid, utvikling av prosjekter sammen med komiteene og andre utviklingstiltak.

Vårt arbeid krever tett samarbeid med myndigheter, forvaltning, og næringsliv. Som ansatt i NEK er du med å drifte et solid faglig nettverk med nesten 1.000 eksperter. Til sammen sørger disse for at norske interesser ivaretas internasjonalt. Det er rundt 80 aktive komiteer og forum i Norge.

Gode ordninger

Vi tar godt vare på våre medarbeidere. I tillegg til den faglige utviklingen er det viktig å vite at arbeidsgiver også legger til rette med gode ordninger. Disse utvikles over tid og kan naturligvis endres for å være mest mulig målrettede. Ordningene i NEK er idag som følger:

  • Fleksibel arbeidstid og arbeidsted
  • Ordinære arbeidsdager i påskeuken samt dagene mellom jul og nyttår er lønnede fridager. I praksis innebærer dette inntil en ukes ekstra ferie
  • NEK har en meget gunstig innskuddsbasert pensjonsordning
  • En meget gunstig personalforsikring som gir god dekning ved ulykke, sykdom og invaliditet uavhengig av om skade skjer på jobb eller fritid
  • Reiseforsikring, som også dekker familien
  • NEK dekker mobiltelefon- og privat bredbåndsabonnement innenfor de til enhver tids gjeldende retningslinjer
  • Rabattavtaler som også kan benyttes i privat sammenheng
  • NEK har 10 parkeringsplasser med elbil-ladere til de ansatte i kontorbygget

NEK har som mål å ha konkurransedyktige vilkår.