Jobb i NEK

Ønsker du å jobbe med elektroteknisk standardisering?

Våre lokaler i Mustadsvei 1
Foto: NEK

Nettverk og samarbeid

Liker du å utvikle effektive nettverk og samarbeide med andre om å nå felles mål? Disse to elementene utgjør kjernen i standardiseringen.

NEK er den nasjonale standardiseringsvirksomheten innen elektroteknisk område. Virksomheten har noe under 20 ansatte, men vårt store nettverk gir følelsen av å arbeide i en større organisasjon.

NEK er det norske medlemmet i CENELEC og IEC, som er vår henholdsvise europeiske og globale motpart.

NEK er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon og holder til i moderne lokaler på Lilleaker i Oslo.

Foto: Adobe Stock

Kompetanse og utvikling

Kollegiet tar imot nye kollegaer med entusiasme. Vi har etablert et effektivt introduksjonsprogram som bidrar til at du kommer raskt inn i arbeidsoppgavene. Raskt innvolveres du i faglige arbeidsoppgaver – ofte i samarbeidet med andre kollega.

NEK ønsker å legge til rette for den enkeltes faglige utvikling. Dette skjer i en kominasjon av kollegialt samarbeid, utvikling av prosjekter sammen med komiteene og andre utviklingstiltak.

Vårt arbeid krever tett samarbeid med myndigheter, forvaltning, og næringslivet. Som ansatt i NEK er du med å drifte et solid faglig nettverk med nesten 1.000 eksperter. Tilsammen sørger disse for at norske interesser ivaretas internasjonalet. Det er rundt 80 aktive komiteer og forum i Norge.

Gode ordninger

Vi tar godt våre på medarbeiderne. I tillegg til den faglige utviklingen er det viktig å vite at arbeidsgiver også legger til rette med gode ordninger. Disse utvikles over tid og kan naturligvis endres for å være mest mulig målrettede. Ordningene i NEK er idag som følger:

  • Fleksibel arbeidstid og arbeidsted
  • Ordinære arbeidsdager i påskeuken samt dagene mellom jul og nyttår er lønnede fridager. I praksis innebærer dette inntil en ukes ekstra ferie.
  • NEK har en meget gunstig innskuddsbasert pensjonsordning hvor arbeidsgiver i tillegg til lønnen betaler 7% av din årslønn fra 0 – 12 G (grunnbeløpet) og ytterlig 18,1 % fra 7,1-12 G.
  • En meget gunstig personalforsikring som gir god dekning ved ulykke, sykdom og invaliditet uavhengig av om skade skjer på jobb eller fritid.
  • Reiseforsikring, som også dekker familien
  • NEK dekker mobiltelefon- og privat bredbåndabonnement innenfor de til enhver tids gjeldende retningslinjer.
  • Rabattavtaler som også kan benyttes i privat sammenheng
  • NEK har ti parkeringsplasser til de ansatte i kontorbygget

NEK har som mål å ha konkurransedyktig vilkår – uten å være ledende.