NK 124 – “Wearable” elektronisk utstyr og teknologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Wearable Electronic Devices
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering innen bærbare elektroniske enheter og teknologier som inkluderer lappbare materialer og enheter, implanterbare materialer og enheter, inntakbare materialer og enheter, og elektroniske tekstilmaterialer og enheter.

Ekskludert: Standardisering for spesifikke elementer innen følgende IEC-TC-er: TC 47, TC 62, TC 100, TC 108, TC 110, TC 119, SyC AAL og relevante områder av JTC 1.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

NK 124 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 124. Denne internasjonale komiteen TC 124 ble opprettet av IEC Standardisation Management Board (SMB) i Januar 2017.

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 124 – Wearable electronic devices and technologies

CLC/SR 124  – Wearable Electronic Devices and Technologies

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024