NK 124 – “Wearable” elektronisk utstyr og teknologi

NK 124 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC.

Arbeidsområder

NK 124 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling av dokumenter som utarbeides av IEC TC 124. Denne internasjonale komiteen TC 124 ble opprettet av IEC Standardisation Management Board (SMB) i Januar 2017.

NEK NK 124 er observatør i IEC TC 124.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 124.

Arbeidsprogram IEC TC 124