NK 66 – Elektronisk måleutstyr

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Utarbeide sikkerhetsstandarder for test- og måleutstyr, industrielt prosesskontrollutstyr og laboratorieutstyr uansett hvor de brukes. Slikt utstyr inkluderer:

a) utstyr og systemer for å måle, teste, generere og analysere enkle og komplekse elektromagnetiske størrelser og utstyr som med elektromagnetiske midler måler fysiske størrelser.

b) utstyr og systemer for industriell prosessmåling og kontroll.

c) laboratorieutstyr for analyse, håndtering og klargjøring av materialer.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

NK 66 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 66 og TC 66x.

NK 66 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 66 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 66 og CLC TC 66x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 66 og CLC TC 66x.

Arbeidsprogram IEC TC 66    Arbeidsprogram CLC TC 66x

Publikasjonsliste IEC TC 66   Publikasjonsliste CLC TC 66x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Peter Lukas

NEMKO AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023