NK 66 – Elektronisk måleutstyr

NK 66 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med elektronisk måleutstyr.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 66 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 66 og TC 66x.

NK 66 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 66 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 66 og CLC TC 66x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 66 og CLC TC 66x.

Arbeidsprogram IEC TC 66    Arbeidsprogram CENELEC TC 66x

Publikasjonsliste IEC TC 66   Publikasjonsliste CENELEC TC 66x

 

Gå til fagområdet elektrisk utstyr

 

Medlemmer

  • Peter Lukas Nemko AS