NK 2 – Roterende maskiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Roterende maskin

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

EN/IEC 60034-serien – Rotating electrical machines

Nasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Internasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

NK 2 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 2 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Arbeidsprogram IEC TC 2         Arbeidsprogram CENELEC TC 2X

Publikasjonsliste IEC TC 2        Publikasjonsliste CENELEC TC 2X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Geir Aalvik

STATKRAFT ENERGI AS

Bjarne Børresen

MULTICONSULT NORGE AS

Bjarne Monsen

EQUINOR

Robert Nilssen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Arne Nysveen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Trond Salater (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Tore Aarsland

IKM SUBSEA MOTOR SOLUTIONS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023