NK 2 – Roterende maskiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Roterende maskin

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

EN/IEC 60034-serien – Rotating electrical machines

Nasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Internasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

NK 2 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 2 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Arbeidsprogram IEC TC 2         Arbeidsprogram CENELEC TC 2X

Publikasjonsliste IEC TC 2        Publikasjonsliste CENELEC TC 2X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Geir Aalvik

STATKRAFT ENERGI AS

Marius Eie Barka

IKM ELEKTRO AS

Bjarne Børresen

MULTICONSULT NORGE AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Vidar Løtveit

KARSTEN MOHOLT A/S

Bjarne Monsen

EQUINOR

Robert Nilssen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Arne Nysveen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva er nytt i NEK 400:2022 - gratis webinar

Dato
23.05.2022
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Dato
20.05.2022

NEK og Nelfo inviterer til lansering av NEK 400:2022

Dato
11.05.2022