NK 2 – Roterende maskiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Roterende maskin

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

EN/IEC 60034-serien – Rotating electrical machines

Nasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Internasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

NK 2 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 2 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Arbeidsprogram IEC TC 2         Arbeidsprogram CENELEC TC 2X

Publikasjonsliste IEC TC 2        Publikasjonsliste CENELEC TC 2X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Geir Aalvik

STATKRAFT ENERGI AS

Bjarne Børresen

MULTICONSULT NORGE AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Bjarne Monsen

EQUINOR

Robert Nilssen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Arne Nysveen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Trond Salater (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Tore Aarsland

IKM SUBSEA MOTOR SOLUTIONS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023