NK 2 – Roterende maskiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Roterende maskin

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

EN/IEC 60034-serien – Rotating electrical machines

Nasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Internasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

NK 2 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 2 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Arbeidsprogram IEC TC 2         Arbeidsprogram CENELEC TC 2X

Publikasjonsliste IEC TC 2        Publikasjonsliste CENELEC TC 2X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Geir Aalvik

STATKRAFT ENERGI AS

Marius Eie Barka

IKM ELEKTRO AS

Bjarne Børresen

MULTICONSULT NORGE AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Bjarne Monsen

EQUINOR

Robert Nilssen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Arne Nysveen

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

Dato
30.09.2022

Vil du arbeide med oss i NEK – vi trenger en ny kollega

Dato
09.09.2022
Trafokiosk

Fra IT til TN - NEK skal utvikle metoden

Dato
22.08.2022