NK 2 – Roterende maskiner

Roterende maskin

NK 2 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektriske installasjoner på roterende maskiner.

Arbeidsområder

Eksempler på standarder som er relevante for komitéens arbeid:

  • EN/IEC 60034-serien – Rotating electrical machines

Komiteens internasjonale arbeid

NK 2s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

NK 2 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 2 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 2 og CENELEC TC 2.

Arbeidsprogram IEC TC 2         Arbeidsprogram CENELEC TC 2X

Publikasjonsliste IEC TC 2        Publikasjonsliste CENELEC TC 2X

 

Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner

Medlemmer

  • Geir Aalvik STATKRAFT ENERGI AS
  • Marius Eie Barka IKM ELEKTRO AS
  • Bjarne Børresen MULTICONSULT NORGE AS
  • Vidar Løtveit KARSTEN MOHOLT A/S
  • Bjarne Monsen EQUINOR
  • Robert Nilssen NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • Arne Nysveen NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU