NK 5 – Dampturbiner

Foto: Siemens

NK 5 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

NEK er O-medlem i IEC og har pt (feb 2021) ingen norske medlemmer.

Arbeidsprogram IEC TC 5

Publikasjonsliste IEC TC5

 

Gå til fagområdet elproduksjon