NK 5 – Dampturbiner

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Fagområde

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Utarbeidelse av spesifikasjoner og standarder for vurdering og testing av dampturbiner.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det vises til IECs hjemmeside for presentasjon av internasjonalt arbeid innen området:

Arbeidsprogram IEC TC 5

Publikasjonsliste IEC TC5

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023

Strukturering av havvind er avgjørende for suksess

Dato
18.04.2023

Standard 81346, hva og hvorfor?

Dato
21.03.2023