NK 94/95 – Elektriske Releer

NK 94/95 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 94 – All-or-nothing electrical relays

Arbeidsområde IEC TC 95 – Measuring relays and protection Equipment

Arbeidsområde CLC TC 94 – Relays

Arbeidsområde CLC TC 95X – Measuring relays and protection equipment