NK 94/95 – Elektriske Releer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

NK 94 speiler arbeidet i IEC komiteene TC 94 og TC 95, som  utarbeider internasjonale standarder som gjelder for elektriske reléer (f.eks. elektromekaniske reléer, solid state-reléer, sivkontakter, sivbrytere, reed relay, tidsreléer og teknologikombinasjoner av disse) som brukes innen de ulike områdene innen elektroteknikk, vanligvis produsert i svært store mengder som komponenter av elektromekanisk eller elektronisk utstyr og til slutt sendt til kvalitetssikringskrav basert prøvetakingsteknikker.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

Arbeidsområde IEC TC 94 – All-or-nothing electrical relays

Arbeidsområde IEC TC 95 – Measuring relays and protection Equipment

Arbeidsområde CLC TC 94 – Relays

Arbeidsområde CLC TC 95X – Measuring relays and protection equipment

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Bli en Young Professional i Kairo!

Dato
13.04.2023

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022