NK 115 – Likespenningsoverføringer over 100 kV

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

High-voltage cable
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering innen HVDC-overføringsteknologi over 100kV. Oppgaven omfatter HVDC systemorienterte standarder som designaspekter, tekniske krav, konstruksjon og igangkjøring, pålitelighet og tilgjengelighet, samt drift og vedlikehold.

Standarder for HVDC-utstyr så langt knyttet til systemaspektene vil bli utarbeidet i nært samarbeid med relevante tekniske komiteer og underutvalg.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC:

IEC TC 115 – High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Elisabeth Nøkleby Abildgaard

POWER SYSTEMS AS

Nora Plassbak Sagatun

EQUINOR ASA

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023