NK 115 – Likespenningsoverføringer over 100 kV

NK 115 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

NEK er O-medlem i IEC og har pt (feb 2021) liten aktivitet.

Arbeidsområde IEC TC 115

Medlemmer

  • Elisabeth Nøkleby Abildgaard POWER SYSTEMS AS