NK 115 – Likespenningsoverføringer over 100 kV

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

High-voltage cable
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering innen HVDC-overføringsteknologi over 100kV. Oppgaven omfatter HVDC systemorienterte standarder som designaspekter, tekniske krav, konstruksjon og igangkjøring, pålitelighet og tilgjengelighet, samt drift og vedlikehold.

Standarder for HVDC-utstyr så langt knyttet til systemaspektene vil bli utarbeidet i nært samarbeid med relevante tekniske komiteer og underutvalg.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC:

IEC TC 115 – High Voltage Direct Current (HVDC) transmission for DC voltages above 100 kV

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Elisabeth Nøkleby Abildgaard

POWER SYSTEMS AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024