NK 33 – Kondensatorer for kraftsystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Power capacitors
Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Standardisering av kraftkondensatorer og deres applikasjoner.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 33 – Power capacitors and their applications

CENELEC TC 33 – Power capacitors and their applications 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023