NK 33 – Kondensatorer for kraftsystemer

NK 33 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 33 – Power capacitors and their applications

CENELEC TC 33 – Power capacitors and their applications