NK 122 – AC overføringssystem med UHV

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Standardisering innen AC-overføringsteknologi for høyeste spenning i systemet over 800 kV, spesielt utarbeidelse av systemorienterte spesifikasjoner som for planlegging, design, tekniske krav, konstruksjon, igangkjøring, pålitelighet, tilgjengelighet, drift og vedlikehold. Utvikling av prosesser for å spesifisere krav og demonstrere om nødvendig ytelse av UHV-systemer er sikret. Ansvaret for utstyrsstandarder forblir hos produkt-TC-er, bortsett fra spesifikt utstyr som ikke er innenfor rammen av en eksisterende TC, men som likevel er avgjørende for UHV-overføringssystemet. UHV AC Transmission TC vil konsultere og koordinere med produkt-TC-ene i alle systemrelaterte aspekter av utstyrsstandarder.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

I mangel på aktiviteter i Norge innen dette feltet kan den internasjonale komiteens arbeid følges:

Arbeidsområde IEC TC 122 – AC overføringssystem med UHV

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023