NK 122 – AC overføringssystem med UHV

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområde

Standardisering innen AC-overføringsteknologi for høyeste spenning i systemet over 800 kV, spesielt utarbeidelse av systemorienterte spesifikasjoner som for planlegging, design, tekniske krav, konstruksjon, igangkjøring, pålitelighet, tilgjengelighet, drift og vedlikehold. Utvikling av prosesser for å spesifisere krav og demonstrere om nødvendig ytelse av UHV-systemer er sikret. Ansvaret for utstyrsstandarder forblir hos produkt-TC-er, bortsett fra spesifikt utstyr som ikke er innenfor rammen av en eksisterende TC, men som likevel er avgjørende for UHV-overføringssystemet. UHV AC Transmission TC vil konsultere og koordinere med produkt-TC-ene i alle systemrelaterte aspekter av utstyrsstandarder.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

I mangel på aktiviteter i Norge innen dette feltet kan den internasjonale komiteens arbeid følges:

Arbeidsområde IEC TC 122 – AC overføringssystem med UHV

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022