NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen jobber med å ivareta norske interesser når internasjonale og europeiske standarder for fotovoltaisk omdanning av solenergi til elektrisk energi. Arbeidsområdet dekker alle elementene i det fotovoltaiske energisystemet, og inkluderer fagområdet fra innstråling på solcellen til grensesnittet mot energisystemet som får den produserte elektrisiteten tilført. Komiteen dekker hele feltet fra innstråling til solceller til grensesnittet mot innmating i elektriske systemer.

Solenergi er på frammarsj både i Norge og i resten av verden og står allerede i dag for betydelig verdiskaping. Det er derfor viktig med omforente standarder av god kvalitet som er kjent og brukt av bransjen.

Nasjonalt arbeid

NK 82 er sammensatt av kompetente fagfolk fra ulike organisasjoner og bedrifter som ser viktigheten av å utvikle gode standarder for PV-systemer hvor norske interesser er ivaretatt. Arbeidet skjer på frivillig basis, og vi etterstreber derfor en god arbeidsfordeling hvor alle bidrar etter evne, interesse, kunnskap og kapasitet. Det skal være givende og lavterskel å delta.

Komiteen jobber med oversettelse og utgivelse av relevante standarder for å bedre tilgjengeligheten av disse for den norske brukergruppen.

Det er ønskelig å ha god spredning i komiteens medlemsmasse, både når det kommer til erfaring, bakgrunn og arbeidsområde. Komiteen ønsker bredest mulig representasjon for å sikre et godt fundament når beslutninger tas. Nye komitemedlemmer tas opp i komiteen gjennom hele året, og relevante kandidater er velkommen til å søke medlemskap.

Internasjonalt arbeid

Komiteens intensjon og hovedoppgave er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter utarbeidet av arbeidsgrupper i IEC TC82 og CENELEC TC82. Medlemskap i NK82 gir automatisk medlemskap i de tilsvarende komiteene i CENELC og IEC, og medlemsmassen har dermed også anledning til å delta i europeiske og internasjonale arbeidsgrupper.

En fullstendig oversikt over de internasjonale arbeidsgruppene finnes på IECs nettsider. Komiteen vil til enhver tid speile publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

Arbeidsprogram IEC TC 82     Arbeidsprogram CLC TC 82
Publikasjonsliste IEC TC 82    Publikasjonsliste CLC TC 82

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Are Andersen

NORWAY SOLAR AS

Stian Askeland

ACOM ELEKTRO AS

Arshad Ashraf

C-TEC AS

Jørgen Bergli

SENERGIA AS

Magnus Boge-Knutzen

Berggård Amundsen & Co AS

Oddbjørn Glenn Alnes

STATSBYGG

Åge Dahl-Olsen

SOLINTEGRA AS

Keron Denny

SOLENERGIKLYNGEN

Wenche Fadnes

AFRY Norge AS

Eirik Fister

CAVERION NORGE AS

Ola Gunnar Flintegård

KRØDEREN ELEKTRO AS

Gunnar Gjesdal (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Jørn Kirkestuen

SOL365 AS

Anders Løkkeberg Glemminge

INSTALLATØREN FREDRIKSTAD AS

Morten Haugen

EL-KONTAKTEN AS

Jarand Hole

NVE

Øystein Holm

MULTICONSULT NORGE AS

Ole Holth

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Sondre Indrestrand

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Tom Andreas Iversen

KRISTIANSUND KOMMUNE

Ola Johansson

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Tobias Kindem

KINLI AS

Beint Even Knutsen

SKARPNES AS

Marie Kolderup

ONECO ELEKTRO AS

Robert Krahl

DSB

Bjørn Henning Lagset

Frode Lindmo

ZOLW AS

Eirik Lockertsen

SOLBES AS

Geir Mikkelsen

LEDE AS

Jonas Nomeland

ONECO ELEKTRO AS

Kim Olsen

BLUETEC AS

Bengt Morten Olufsen

PV SOLAR AS

Christian Gjæver Rendall

PARETO ALTERNATIVE INVESTMENTS AS

Tom-Viggo Risholm

MARTOM AS

Joacim Rylander

ELMA INSTRUMENTS AS

Edward Smith

MESTERTAKET AS

Jo Skjævesland

INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR

Jon-Christian Sørensen

BERGGÅRD AMUNDSEN & Co AS

Roar Tangen

ØSTA ELEKTRO AS

Stian Tollisen

SKARPNES AS

Tine Marielle Fauske Vandsemb

ELECTRONOVA AS

Ole Bjørn Silset Warvik

NORCONSULT AS

Trond Øines

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023