NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

Foto: Adobe Stock

NK 82 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet relatert til fotovoltaiske (PV) solenergisystemer.

Arbeidsområder

Komiteen jobber med å ivareta norske interesser når internasjonale og europeiske standarder for fotovoltaisk omdanning av solenergi til elektrisk energi. Arbeidsområdet dekker alle elementene i det fotovoltaiske energisystemet, og inkluderer fagområdet fra innstråling på solcellen til grensesnittet mot energisystemet som får den produserte elektrisiteten tilført. Komiteen dekker hele feltet fra innstråling til solceller til grensesnittet mot innmating i elektriske systemer.

Solenergi er på frammarsj både i Norge og i resten av verden og står allerede i dag for betydelig verdiskaping. Det er derfor viktig med omforente standarder av god kvalitet som er kjent og brukt av bransjen.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 82 er sammensatt av kompetente fagfolk fra ulike organisasjoner og bedrifter som ser viktigheten av å utvikle gode standarder for PV-systemer hvor norske interesser er ivaretatt. Arbeidet skjer på frivillig basis, og vi etterstreber derfor en god arbeidsfordeling hvor alle bidrar etter evne, interesse, kunnskap og kapasitet. Det skal være givende og lavterskel å delta.

Komiteen jobber med oversettelse og utgivelse av relevante standarder for å bedre tilgjengeligheten av disse for den norske brukergruppen.

Det er ønskelig å ha god spredning i komiteens medlemsmasse, både når det kommer til erfaring, bakgrunn og arbeidsområde. Komiteen ønsker bredest mulig representasjon for å sikre et godt fundament når beslutninger tas. Nye komitemedlemmer tas opp i komiteen gjennom hele året, og relevante kandidater er velkommen til å søke medlemskap gjennom knappen «bli medlem» til høyre.

Komiteens internasjonale arbeid

Komiteens intensjon og hovedoppgave er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter utarbeidet av arbeidsgrupper i IEC TC82 og CENELEC TC82. Medlemskap i NK82 gir automatisk medlemskap i de tilsvarende komiteene i CENELC og IEC, og medlemsmassen har dermed også anledning til å delta i europeiske og internasjonale arbeidsgrupper. En fullstendig oversikt over de internasjonale arbeidsgruppene finnes på IECs nettsider. Komiteen vil til enhver tid speile publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

Arbeidsprogram IEC TC 82     Arbeidsprogram CENELEC TC 82
Publikasjonsliste IEC TC 82    Publikasjonsliste CENELEC TC 82

 

Gå til fagområdet elproduksjon

Medlemmer

 • Oddbjørn Glenn Alnes STATSBYGG
 • Andreas Bentzen OTOVO AS
 • Wenche Fadnes AFRY Norge AS
 • Tatjana Grigorjeva COWI AS
 • Kaja Gustafson STATSBYGG
 • Jarand Hole NVE
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Ranvei Dahl Isaksen COWI AS
 • Ola Johansson SIVILINGENIØR CARL CHRISTIAN STRØMBERG AS
 • Marie Kolderup NELFO
 • Ørnulf Nordseth INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE)
 • Øystein Holm MULTICONSULT NORGE AS
 • Tine Marielle Fauske Vandsemb ELECTRONOVA AS
 • Ole Bjørn Silset Warvik NORCONSULT AS
 • Trond Øines SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS