NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

Foto: IEC

NK 82 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til fotovoltaiske solenergisystemer.

Arbeidsområder

Oppgavene er å forberede internasjonale normer for produksjon av elektrisk energi fra solenergi og hele feltet fra lys til solcelle og grenseflaten mot innmating i nettet.

Solcelleindustrien i Norge er stor og står for en betydelig verdiskapning som kan bli større både nasjonalt og internasjonalt. Kompetansen er høy og aktørene i markedet har høye ambisjoner. Mulighetene for norske aktører til å delta i verdiskapningen vil styrkes av at det finnes gode norske forskningsmiljøer.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 82 er sammensatt av kompetente fagfolk fra forskjellige organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken. Komiteen søker å ha bredest mulig representasjon for å ha et best mulig grunnlag for de beslutninger som tas.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 82s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

NK 82 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 82 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

Arbeidsprogram IEC TC 82     Arbeidsprogram CENELEC TC 82
Publikasjonsliste IEC TC 82    Publikasjonsliste CENELEC TC 82

 

Gå til fagområdet elproduksjon

Medlemmer

 • Andreas Bentzen OTOVO AS
 • Tatjana Grigorjeva COWI AS
 • Jarand Hole NVE
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Marie Kolderup NELFO
 • Jonas Nilsen NELFO ØSTFOLD
 • Ørnulf Nordseth INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK (IFE)
 • Øystein Holm MULTICONSULT AS
 • Christian Olsen Rendall COWI AS
 • Ole Bjørn Silset Warvik NORCONSULT AS
 • Trond Øines SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS