NK 82 – Fotovoltaiske solenergisystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen jobber med å ivareta norske interesser når internasjonale og europeiske standarder for fotovoltaisk omdanning av solenergi til elektrisk energi. Arbeidsområdet dekker alle elementene i det fotovoltaiske energisystemet, og inkluderer fagområdet fra innstråling på solcellen til grensesnittet mot energisystemet som får den produserte elektrisiteten tilført. Komiteen dekker hele feltet fra innstråling til solceller til grensesnittet mot innmating i elektriske systemer.

Solenergi er på frammarsj både i Norge og i resten av verden og står allerede i dag for betydelig verdiskaping. Det er derfor viktig med omforente standarder av god kvalitet som er kjent og brukt av bransjen.

Nasjonalt arbeid

NK 82 er sammensatt av kompetente fagfolk fra ulike organisasjoner og bedrifter som ser viktigheten av å utvikle gode standarder for PV-systemer hvor norske interesser er ivaretatt. Arbeidet skjer på frivillig basis, og vi etterstreber derfor en god arbeidsfordeling hvor alle bidrar etter evne, interesse, kunnskap og kapasitet. Det skal være givende og lavterskel å delta.

Komiteen jobber med oversettelse og utgivelse av relevante standarder for å bedre tilgjengeligheten av disse for den norske brukergruppen.

Det er ønskelig å ha god spredning i komiteens medlemsmasse, både når det kommer til erfaring, bakgrunn og arbeidsområde. Komiteen ønsker bredest mulig representasjon for å sikre et godt fundament når beslutninger tas. Nye komitemedlemmer tas opp i komiteen gjennom hele året, og relevante kandidater er velkommen til å søke medlemskap.

Internasjonalt arbeid

Komiteens intensjon og hovedoppgave er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter utarbeidet av arbeidsgrupper i IEC TC82 og CENELEC TC82. Medlemskap i NK82 gir automatisk medlemskap i de tilsvarende komiteene i CENELC og IEC, og medlemsmassen har dermed også anledning til å delta i europeiske og internasjonale arbeidsgrupper.

En fullstendig oversikt over de internasjonale arbeidsgruppene finnes på IECs nettsider. Komiteen vil til enhver tid speile publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 82 og CENELEC TC 82.

Arbeidsprogram IEC TC 82     Arbeidsprogram CLC TC 82
Publikasjonsliste IEC TC 82    Publikasjonsliste CLC TC 82

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Jørn Erik Andersen

KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS

Stian Askeland

ACOM ELEKTRO AS

Jonas Authen

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Arshad Ashraf

C-TEC AS

Magnus Boge-Knutzen

Berggård Amundsen & Co AS

Oddbjørn Glenn Alnes

STATSBYGG

Wenche Fadnes

AFRY Norge AS

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Eirik Fister

CAVERION NORGE AS

Gunnar Gjesdal (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Morten Haugen

EL-KONTAKTEN AS

Jarand Hole

NVE

Øystein Holm

MULTICONSULT NORGE AS

Ole Holth

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Henrik Haaverstein

Even Håvold

FAGNE AS

Tom Andreas Iversen

CAVERION NORGE AS

Ola Johansson

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Beint Even Knutsen

SKARPNES AS

Marie Kolderup

ONECO AS

Bjørn Henning Lagset

Frode Lindmo

ZOLW AS

Eirik Lockertsen

SOLBES AS

Jørn Rune Mikalsen

REJLERS ENGINEERING AS

Geir Mikkelsen

LEDE AS

Jonas Nomeland

ONECO ELEKTRO AS

Bengt Morten Olufsen

PV SOLAR AS

Trond Pedersen

ONECO ELEKTRO AS

Christian Olsen Rendall

PARETO ALTERNATIVE INVESTMENTS AS

Tom-Viggo Risholm

MARTOM AS

Henning Støvne

ELMA INSTRUMENTS AS

Jon-Christian Sørensen

BERGGÅRD AMUNDSEN & Co AS

Roar Tangen

ØSTA ELEKTRO AS

Stian Tollisen

SKARPNES AS

Tine Marielle Fauske Vandsemb

ELECTRONOVA AS

Ole Bjørn Silset Warvik

NORCONSULT AS

Trond Øines

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023