NEK foredragsholdere

Om NEK foredragsholdere

NEK har mange dyktige foredragsholdere som sitter tett på teknologiutviklingen innen el og ekomsektoren. I tillegg til NEKs egne konferanser, webinar og seminarer tilbyr virksomheten foredragsholdere til andre arrangementer. Målet er å øke industrien og næringslivets oppmerksomhet om utviklingen og hvilke forretningsmuligheter det gir.

På denne siden presenterer vi noen av våre dyktige medarbeidere, som kan gi engasjerende foredrag innen utvalgte tema. Vi trener kontinuerlig på å gi forsamlingen den beste opplevelsen, hvor reell kunnskap og kompetanse utgjør grunnmuren. Dette får vi både gjennom våre medarbeideres egen erfaring og gjennom den tette kontakten vi har med næringslivet og myndigheter. NEKs virksomhet gir et unikt fugleperspektiv på utviklingen.

Leif Aanensen

Om Leif Aanensen

Leif Aanensen er administrerende direktør i NEK. Han er levende opptatt av hvordan de store teknologiendringene påvirker samfunnet og næringslivet. Hvilke endringer vil få innvirkning og hva er bare døgnfluer?

Temaer som vil inspirere han til flammende innlegg er for eksempel om AI vil snu opp-ned på samfunnet eller om humanioder vil bli en del av inventaret i de fleste bedrifter og hjem. Andre makrotrender, som for eksempel teknologiens betydning i det grønne skiftet, vil han gjerne bli utfordret på.

Spørsmålene Leif Aanensen stiller besvares, men etterlater også rom for egen refleksjoner.

Kristin Fagerli

Om Kristin Fagerli

Kristin Fagerlis boblene engasjement smitter raskt over på forsamlingen. Om man ikke allerede har forstått hvor viktig vind og sol vil bli i den norsk kraftforsyningen, vil man definitivt kjenne hjertet slå for saken etter Kristins innlegg.

Fornybarhet er et sentralt stikkord og alle innleggene til Fagerli. Hun har en flott evne til å formidle og engasjere hver og en med innleggene sine. Hennes evne til å forklare kompliserte saker på en forståelig måte blir verdsatt.

Kristin er til daglig fagsjef hos NEK innen fornybar energi og er også forumsleder for havvind.

Gunnar Gjesdal

Om Gunnar Gjesdal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In auctor, arcu et malesuada sollicitudin, lectus erat ultricies eros, eget tristique diam eros nec nisi.

Lars Ihler

Om Lars Ihler

Informasjonsteknologi er kjernen i Lars Ihlers stilling hos NEK. Han har vært tett på den digitale reisen innen norsk kraftsektor i flere tiår. Nå står bransjen ovenfor en digital revolusjon, men få har sett rekkevidden. Lars kan bidra med verdifull innsikt i behovene, tuftet på solid erfaring fra leverandørindustrien.

Lars Ihler er til daglig fagsjef i NEK med digital transformasjon som spesialisering. Han har ikke bare kunnskapen fra leverandørindustrien, men har også unik innsikt i hvordan sektoren skal møte denne spennende fremtiden. Erfaringene til Ihler fra kraftsektoren, har også overføringsverdi til andre sektorer som står ovenfor tilsvarende endringer.

Tommy Lundekvam

Om Tommy Lundekvam

Tommy Lundekvam trives godt i manesjen, spesielt om han utfordres på hvordan man kan skape verdier i elektroteknisk sektor. Han har lang og innholdsrik fartstid både fra industrien, installasjonsvirksomhet, samt fra kurs og konferansevirksomhet. Ikke rent få av landets installatører har fått drahjelp fra hans opplæringstiltak.

Tommy engasjerer forsamlingen med innsikt og en fremdragende formidlingsevne. Han har alltid smilet på lur og gjør sitt ypperste for å gi forsamlingen det de fortjener. Han er den mest brukte foredragsholder på NEKs egne arragementer innen elektriske lavspenningsanlegg. Han snakker varmt om elsikkerhet fra ulike perspektiver.

Om Trond Salater

Cybersikkerhet i den digitale verden er et tema som engasjerer Trond Salater sterkt. Hvilke sårbarheter ligger latent i mange av informasjonssystemene våre? Hvem har evne og vilje til å utnytte sårbarhetene? Med økende fart innføres automatisering og digitalisering, men sikkerheten henger  ikke alltid med. Salater gir engasjerte foredrag om sikkerhet og har også kunnskap om det metodiske på plass. Hans tette samarbeid med industrien og myndighetene på området gir et solid utgangpunkt for innleggene.

Salater er flink til å engasjere og skape forståelse om den komplekse verden noen må sørge for å sikre. Er denne «noen» tilstede i din forsamling?

Eirik Sollie

Om Eirik Sollie

NEK har fått i oppdrag fra DSB å oppdatere rapporten «Vår elektriske framtid» fra 2017.

«Vår elektrisk fremtid» 2023 står øverst på blokken hos Eirik Sollie. Som leder for dette spennende prosjektet tegner han tegner han opp et bilde av fremtiden. Denne innsikten er basert på intervjuer med sentrale personer innenfor energi og elektrosektoren.  Vurderingene er tuftet på en systematisk kartlegging, og Sollie vil dele denne med dine tilhørere.

Til daglig er Sollie fagsjef innen området elektromedisin og EMC. Dette er naturligvis også tema han er villig til å dele sine kunnskaper om.

Trenger du foredragsholder?

    JaNei