NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 108 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr innen audio/video, informasjons teknologi og kommunikasjonsutstyr.

Utviklingstrekk

Den teknologiske utviklingen innen dette området har gått fort de siste årene og fremdeles utrolig fort. Det ble derfor utviklet en standard som følger prinsippene med Hazard Based (IEC 62368-1). Som resultat av dette er standarden blitt mer teknologiuavhengig og ville kunne følge trendene fremover. Standarden er forventet å ta over for IEC 60065 og IEC 60950 innen få år. I 2016 utgjorde IEC 60065 og IEC 60950 nesten halvparten av alle IECEE CB sertifikater. Overgang til en ny standard innen dette området, vil derfor ha en stor innvirkning på markedet, da mange bedrifter må følge etter.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 108 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

NK 108 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 108 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Arbeidsprogram IEC TC 108   Arbeidsprogram CENELEC TC 108x

Publikasjonsliste IEC TC 108   Publikasjonsliste CENELEC TC 108x

 

Gå til fagområdet elektrisk ustyr

Medlemmer

  • Morten Andersen NEMKO
  • Huu Dung Dinh APPLICA TST & CERTIFICATION AS
  • Erik Hansen DSB
  • Geir Isaksen CISCO
  • Paul-Erling Lia NKOM
  • Elin Østmoe BARCO
  • Jan Adelsten Røsholm Stiftelsen Elektronikkbransjen
  • Eirik Sollie NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK