NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsområde omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr innen audio/video, informasjons teknologi og kommunikasjonsutstyr. Den teknologiske utviklingen innen dette området har gått fort de siste årene. Det ble derfor utviklet en standard som følger prinsippene med Hazard Based (IEC 62368-1). Som resultat av dette er standarden blitt mer teknologiuavhengig og ville kunne følge trendene fremover. Standarden er forventet å ta over for IEC 60065 og IEC 60950 innen få år.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Internasjonalt arbeid

NK 108 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

NK 108 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 108 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Arbeidsprogram IEC TC 108   Arbeidsprogram CENELEC TC 108x

Publikasjonsliste IEC TC 108   Publikasjonsliste CENELEC TC 108x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Morten Andersen

NEMKO

Huu Dung Dinh

APPLICA TST & CERTIFICATION AS

Erik Hansen

DSB

Geir Isaksen

CISCO

Paul-Erling Lia

NKOM

Jan Adelsten Røsholm

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Eirik Sollie

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE -NEK

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Høring – Amendement 1:2022 til NEK 502:2016

Dato
01.02.2022

Beskytter vi kritisk infrastruktur godt nok?

Dato
13.11.2020