NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

Komiteens arbeidsområde omfatter internasjonale standarder og andre publikasjoner for elektrisk utstyr innen audio/video, informasjons teknologi og kommunikasjonsutstyr. Den teknologiske utviklingen innen dette området har gått fort de siste årene. Internasjonalt jobbes det med å revidere og forbedre standard serien IEC 62368 (Hazard Based) som for noen år siden erstattet IEC 60065 og IEC 60950. I Europa jobbes det primært med å tilpasse og harmonisere de internasjonale standardene mot LVD (Lavspenningsdirektivet) og RED (Radioutstyrsdirektivet).

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder på området.

Internasjonalt arbeid

NK 108 intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

NK 108 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 108 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Arbeidsprogram IEC TC 108   Arbeidsprogram CENELEC TC 108x

Publikasjonsliste IEC TC 108   Publikasjonsliste CENELEC TC 108x

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Morten Andersen

NEMKO

Geir Isaksen

CISCO

Paul-Erling Lia

NKOM

Jan Adelsten Røsholm

Stiftelsen Elektronikkbransjen

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023