NK 108 – Elektroniske bruksapparaters sikkerhet

NK 108 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med væsker og gasser med elektroniske bruksapparaters sikkerhet.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 10s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

NK 108 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 108 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 108 og CENELEC TC 108x.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 10 og CENELEC TC 108x.

Arbeidsprogram IEC TC 108   Arbeidsprogram CENELEC RC 108x

Publikasjonsliste IEC TC 108   Publikasjonsliste CENELEC RC 108x

 

Gå til fagområdet elektrisk ustyr

Medlemmer

  • Morten Andersen Nemko
  • Huu Dung Dinh Applica Test & Certification AS
  • Geir Isaksen Cisco
  • Paul-Erling Lia Nkom
  • Elin Østmoe Barco
  • Jan Adelsten Røsholm Stiftelsen Elektronikkbransjen
  • Eirik Sollie NEK