NK 1 – Terminologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Nøkkel til kunnskap

Arbeidsområder – terminologi

Komiteen arbeider med å samordne begrepene og definisjonene som brukes i de forskjellige elektrotekniske feltene og bestemme ekvivalensen av begrepene som brukes på de forskjellige språkene. Som en konsekvens, å utarbeide et internasjonalt elektroteknisk vokabular som tar sikte på standardisering og koordinering av begrepene knyttet til elektriske vitenskaper og teknikker for bruk i det tekniske språket og litteraturen, i undervisningen, i tekniske spesifikasjoner og i kommersielle utvekslinger, og å gi deres ekvivalenter på de forskjellige språkene.

Komiteens arbeid bidrar dermed til at det blir færre misforståelser og at konflikter om riktig forståelse dempes.

Nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av bl.a. de norske termene i Electropedia (International Electrotechnical Vocabulary). Medlemmene i denne komiteen er alle komitelederne og fagsjefene i NEK.

Internasjonale arbeid

De teknisk publikasjonene henviser til IEC definisjonene direkte med nummerhenvisning. I de tilfellene hvor disse ikke er egnet, har de tekniske komiteene anledning til å definere egne definisjoner eller termer. Disse har også anledning til å etablere modifiserte IEC definisjoner.

Komiteen har også ansvaret for innholdet i Electropedia

Arbeidsprogram IEC TC 1

Publikasjonsliste IEC TC 1

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Axel Peter Mustad

NORDIC QUANTUM COMPUTING GROUP AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024