NK 1 – Terminologi

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Nøkkel til kunnskap

Arbeidsområder – terminologi

Komiteen arbeider med å samordne begrepene og definisjonene som brukes i de forskjellige elektrotekniske feltene og bestemme ekvivalensen av begrepene som brukes på de forskjellige språkene. Som en konsekvens, å utarbeide et internasjonalt elektroteknisk vokabular som tar sikte på standardisering og koordinering av begrepene knyttet til elektriske vitenskaper og teknikker for bruk i det tekniske språket og litteraturen, i undervisningen, i tekniske spesifikasjoner og i kommersielle utvekslinger, og å gi deres ekvivalenter på de forskjellige språkene.

Komiteens arbeid bidrar dermed til at det blir færre misforståelser og at konflikter om riktig forståelse dempes.

Nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av bl.a. de norske termene i Electropedia (International Electrotechnical Vocabulary). Medlemmene i denne komiteen er alle komitelederne og fagsjefene i NEK.

Internasjonale arbeid

De teknisk publikasjonene henviser til IEC definisjonene direkte med nummerhenvisning. I de tilfellene hvor disse ikke er egnet, har de tekniske komiteene anledning til å definere egne definisjoner eller termer. Disse har også anledning til å etablere modifiserte IEC definisjoner.

Komiteen har også ansvaret for innholdet i Electropedia

Arbeidsprogram IEC TC 1

Publikasjonsliste IEC TC 1

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Leif T. Aanensen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Sigmund Eng

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Hans Habbestad

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Lars Ihler

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Axel Peter Mustad

NORDIC QUANTUM COMPUTING GROUP AS

Arild Røed

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Trond Salater

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Eirik Sollie

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023