Ansatte

 • Leif T. Aanensen

  Leif T. Aanensen

  Daglig ledelse, IEC, CENELEC

  CEO
  Member of Cenelec BT

  +47 976 70 836

  LinkedIn
  Send e-post
 • Paola Castro

  Paola Castro

  Dokumentbehandling, kvalitet, medlemsregister, gyldighet standarder, meddelelser

  Quality- and document coordinator

  +47 926 01 626

  Send e-post
 • Kristin Fagerli

  Fornybar energi, solcelle, vindkraft, NEK Ungt lederskap, Young Professionals

  Prosjektleder fornybar energi

  +47 416 36 696

  LinkedIn
  Send e-post
 • Hans Habbestad

  Hans Habbestad

  Forsyningsanlegg og fornybar energi. NEK 440, NEK 445

  Sector Manager - Renewable Energy (Fagsjef elproduksjon)

  +47 907 22 396

  LinkedIn
  Send e-post
 • Sidsel Holand

  Sidsel Holand

  Regnskap, økonomi, lønn og fakturaer

  Finance Manager

  +47 958 98 725

  LinkedIn
  Send e-post
 • Lars Ihler

  Lars Ihler

  Overføring og distribusjon, cybersikkerhet, AMS-HAN

  Sector Manager - Electrical energy and transmission (Fagsjef overføring og distribusjon)

  +47 922 37 410

  LinkedIn
  Send e-post
 • Arild Kjærnli

  Arild Kjærnli

  Markedsføring, salg, informasjon, webredaktør, produktansvarlig, pressekontakt, kurs og arrangementer

  Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

  +47 928 04 899

  LinkedIn
  Send e-post
 • Marianne Krosby

  Marianne Krosby

  Internt IT, webansvarlig, FAQ, intranett, samhandling, prosjekter, IT-utstyr, telefoni

  IT Manager

  +47 930 02 504

  LinkedIn
  Send e-post
 • Espen Masvik

  Espen Masvik

  Høy- og lavspenningsinstallasjoner, elkontroll og eltakst, tilknytning av elanlegg, lavspenningstavler. Standardsamlinger NEK 144, 399, 400, 405, 439, 440. NEK TS 400 Bolig og NEK TS 400 Landbruk

  Sector Manager - Power and building installation (Fagsjef høy- og lavspenningsinstallasjoner)

  +47 900 72 584

  LinkedIn
  Send e-post
 • Gunnar Gjesdal

  Samferdsel, eldrevet transport, elbil, eltransportforum, NEK 900

  Sector Manager - Fagsjef samferdsel

  +47 916 48 498

  LinkedIn
  Send e-post
 • Arild Røed

  Arild Røed

  Kabler, maritime installasjoner, installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, landstrømsforum, NEK 410, NEK 420, NEK TS 606. NEK 591

  Sector Manager - Maritime and Ex (Fagsjef ex-områder, maritime elinstallasjoner)

  +47 928 31 128

  LinkedIn
  Send e-post
 • Trond Salater

  Trond Salater

  Industriell elektro og automasjon, cybersikkerhet, husholdningsutstyr, belysningsutstyr, NEK EN 60204-1

  Sector Manager - Industry and Automation (Fagsjef industri og automatisering, elektrisk utstyr)

  +47 951 06 686

  LinkedIn
  Send e-post
 • Eirik Sollie

  Eirik Sollie

  Elektromedisinsk utstyr, EMC, NEK Ungt lederskap, NEK Akademiet, Young Professionals

  Sector Manager - Medical Electrical Equipment and EMC (Fagsjef elektromedisinsk utstyr og EMC)

  + 47 980 95 082

  LinkedIn
  Send e-post
 • Christer Varan

  Christer Varan

  Elektronisk kommunikasjon (ekom), fiberoptikk, IoT, Alarmersystemer, NEK 700, NEK 750

  Fagsjef ekom, alarmsystemer, IoT (Sector Manager - Ecom, Alarm systems, IoT)

  +47 901 10 348

  LinkedIn
  Send e-post
 • Jaro Aarseth

  Kabler, maritime installasjoner, installasjoner og utstyr i eksplosjonsfarlige områder, landstrømsforum, NEK 410, NEK 420, NEK TS 606. NEK 591

  Prosjektleder maritim og ex

  +47 412 97 324

  LinkedIn
  Send e-post