NK 116 – Elektrisk håndverktøy

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Å utarbeide internasjonale sikkerhetsstandarder for elektrisk motordrevne håndverktøy, transportable verktøy og plen- og hagemaskineri.

 

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 116 – Safety of motor-operated electric tools

CLC TC 116 – Safety and environmental aspects of motor-operated electric tools

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022
Eltransport

NEK må ha flere prosjektledere

Dato
28.03.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022