NK eAcc - Universell utforming av IKT

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i CENELEC

Fagområdet

Universell utforming av IKT er det norske uttrykket som beskriver det som på engelsk betegnes som Electronic Accesssibility (eAcc).

Det et uttrykk som refererer til hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan tilrettelegges for å være brukbar for personer med ulike funksjonsnedsettelser, som f.eks:

  • Nedsatt syn
  • Nedsatt hørsel
  • Nedsatt taleevne
  • Nedsatt bevegelsesevne eller styrke

 

Nasjonalt arbeid

Den harmoniserte europeiske standarden EN 301 541 – Krav til universell utforming for IKT-produkter og -tjenester, er utviklet for å sikre at IKT-produkter og -tjenester er tilgjengelig for alle.

EN 301 541 definerer et bredt spektrum med krav ved anskaffelse av IKT-løsninger, som sikrer at slike systemer ikke innfører barrierer for personer med funksjonsnedsettelser.  Dette er relevant for alle organisasjoner som kjøper, utvikler eller produserer IKT-produkter eller -tjenester.

NEKs innsats vil i første omgang vil kunne være svært begrenset, men om det skulle komme flere medlemmer kan det ta seg opp.

Internasjonalt arbeid

JWG eAcc er et trepartsamarbeid mellom CEN, CENELEC og ETSI. Komiteen kalles for JWG (joint working group), men er satt opp som en komite med et sekretariat ledet av CEN. Spania ved UNE har sekretariatet.  Komiteen har én arbeidsgruppe WG1 som ledes av ETSI.

NK eAcc speiler arbeidet i CEN/CENELEC/ETSI JWG eAcc.

Komiteens intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumentene som utarbeides i CEN/CENELEC/ETSI JWG eAcc.

Relevante publikasjoner:

  • EN 301549:2019
  • CEN/CLC/ETSI TR 101550:2022
  • CEN/CLC/ETSI TR 101551:2014
  • CEN/CLC/ETSI TR 101552:2014

Arbeidsprogram CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc
Publikasjonsliste CEN/CLC/ETSI/JWG eAcc

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Sigbjørn Råsberg

Direktoratet for universell utforming av IKT

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024