NK 8 – Elektriske overførings- og distribusjonssystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Leif Aanensen

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med systemaspektet for elektriske overførings- og distribusjonssystemer i et kost/kvalitetsperspektiv for brukere av elektrisk energi. Komiteen håndterer også problemstillinger i grensesnittet mellom distribusjonsanlegg og installasjoner.

I de senere årene har komiteen også arbeidet med standarder for systemteknisk integrasjon av lokal produksjon i distribusjonsnettet eller i lavspenningsinstallasjoner. Dette omfatter mindre og mellomstore produksjonsanlegg basert på f.eks. sol- eller vindkraft.

Nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for å ivareta norske interesser i forbindelse med utarbeidelse og revisjon av internasjonale standarder innen komiteens ansvarsområde, samt å fremme bruk av disse når standardiseringsarbeidet er sluttført.

Komiteen arbeider med normerte spenninger, strømmer og frekvenser og leveringskvalitet.

Komiteens systemrelaterte oppgaver omfatter bla. elkvalitet, pålitelighet, tilknytning, lokal produksjon, avregning og drift.

Komiteen fikk også ansvaret for å speile IEC systemkomite for smart energy (SyC Smart Energy) i 2017.

Internasjonale arbeid

NK 8s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 8, IEC SC 8A og CENELEC TC 8X.

Komitéen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 8 er dermed sammenfallende med arbeidsområdet til IEC TC 8 og CENELEC TC 8X.

Arbeidsprogram IEC TC 8         Arbeidsprogram CENELEC TC 8X

Arbeidsprogram IEC SC 8A       Publikasjonsliste IEC SC 8A

Publikasjonsliste IEC TC 8        Publikasjonsliste CENELEC TC 8X

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Karstein Brekke

HYDRO ENERGI AS

Charlotte Elmelid

VÅRGRØNN AS

André Indrearne

REN AS

Jonas Gursli Lie

ELVIA AS

Erlend Magnus Løvstakken

NELFO

Svjetlana Pudar Jeftic

LEDE AS

Ola Johansson (Liason)

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Henrik Kirkeby

SEA BREEZE ELECTRICAL CONSULTING AS

Kristin H. Lind

FORNYBAR NORGE

Olve Mogstad

STATNETT SF

Bjørn Inge Oftedal

REN AS

Lars Jakob Paulsen (sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Augusta Pithalice

BKK NETT AS

Tor Inge Reigstad

SINTEF ENERGI AS

Kjell Sand

NTNU

Helge Seljeseth (Leder)

STATNETT SF

Kjetil Solberg

DSB

Camilla Aabakken

Reguleringsmyndigheten for energi (RME)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023