NK 27 – Industriell elektrovarme

Electro magnetic heat

NK 27 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteen arbeider med industrielt utstyr og installasjoner beregnet for elektrovarme.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer på området.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 27s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 27.

NK 27 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 27 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 27 og CLC CR 27.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 27 og CLC SR 27.

Arbeidsprogram IEC TC 27         Arbeidsprogram CENELEC CR 27

Publikasjonsliste IEC TC 27        Publikasjonsliste CENELEC CR 27 

 

Gå til fagområdet Industri og automatisering

Medlemmer

  • Per Holmen Christensen PROXLL AS
  • Ketil Hornæs EFD INDUCTION AS