NK 117 – Termisk elektrisk solkraft

NK 117 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

NEK er O-medlem i IEC og har pt (feb 2021) liten aktivitet.

Arbeidsområde IEC TC 117 – Solar thermal electric plants