NK 117 – Termisk elektrisk solkraft

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Termisk elektrisk solkraft
Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Å utarbeide internasjonale standarder for systemer av Solar Thermal Electric (STE)-anlegg for konvertering av solvarmeenergi til elektrisk energi og for alle elementene (inkludert alle delsystemer og komponenter) i hele STE-energisystemet.

Standardene vil dekke alle gjeldende forskjellige typer systemer i STE-feltet, som følger: parabolsk trau, solcelletårn, lineær fresnel, rett, termisk lagring. 

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 117  – Solar thermal electric plants

CLC SR 117  – Solar thermal electric plants

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022
Eltransport

NEK må ha flere prosjektledere

Dato
28.03.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022