NK 117 – Termisk elektrisk solkraft

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Termisk elektrisk solkraft
Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide standarder knyttet til:

Å utarbeide internasjonale standarder for systemer av Solar Thermal Electric (STE)-anlegg for konvertering av solvarmeenergi til elektrisk energi og for alle elementene (inkludert alle delsystemer og komponenter) i hele STE-energisystemet.

Standardene vil dekke alle gjeldende forskjellige typer systemer i STE-feltet, som følger: parabolsk trau, solcelletårn, lineær fresnel, rett, termisk lagring. 

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 117  – Solar thermal electric plants

CLC SR 117  – Solar thermal electric plants

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kravene til solcelleanlegg i NEK 446 kan bli endret

Dato
01.02.2023

MC4 kompatible kontakter i solcelleanlegg

Dato
25.01.2023

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022