NK 56 – Driftssikkerhet

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Arbeidsområde

NK 56 arbeider med standarder innen driftssikkerhet. Spesielt for porteføljen er at standardene brukes på tvers av en rekke sektorer og industrier, ikke bare innen elektroteknikken.

Standardene omfatter ledelse, kravstilling og oppfølging av driftssikkerhet.

Flere av standardene tar for seg konkrete metoder og verktøy som:
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), FMECA, Hazard and Operability analysis (HAZOP), Fault Tree Analysis (FTA), Reliability Block Diagrams (RBDs), Markov, Weibull og Reliability Centred Maintenance (RCM).

Komiteens nasjonale arbeid

NK 56 skal være et inkluderende og ledende fagmiljø innen driftssikkerhet i Norge. Vi skal gjennomføre arrangementer for å belyse viktigheten av faget og heve kompetanse. Komiteens leder, Per Schjølberg, er også aktiv med standardisering innenfor fasilitetsstyring og vedlikehold, i SN/K 226 og i SN/K 536 – Asset management.

NK 56 søker flere kompetente fagfolk fra organisasjoner og bedrifter som arbeider med driftssikkerhet. En aktiv komite bidrar til at norske krav og synspunkter blir hensyntatt i videreutviklingen av de internasjonale standardene.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 56 ivaretar norske interesser ved kommentering og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 56 og CENELEC SR 56.

NK 56 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 56 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 56 og CENELEC SR 56.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 56 og CENELEC SR 56

Arbeidsprogram IEC TC 56        Arbeidsprogram CLC SR 56

Publikasjonsliste IEC TC 56       Publikasjonsliste CLC SR 56

 

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Per Schjølberg

NTNU

Håvard Vik

ANEO AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023