NK 56 – Driftssikkerhet og påregnelighet

Foto: IEC

NK 56 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til påregnelighet i alle elektrotekniske installasjoner og elektrisk utstyr. Både driftssikkerhet og påregnelighet benyttes i denne konteksten som norsk oversettelse av det engelske ‘dependability’. 

Arbeidsområder

NEK normkomité 56 “Driftssikkerhet og påregnelighet” er den av NEKs komiteer som behandler forhold knyttet til standardisering av ‘dependability’. Driftssikkerhet og påregnelighet inkluderer systemets eller produktets tilgjengelighet, pålitelighet, vedlikeholdbarhet og vedlikeholdsstøtte: Tilgang til personell som kan reparere og vedlikeholde systemet.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteens leder, Per Schjølberg, er også aktiv med standardisering innenfor fasilitetsstyring og vedlikehold, i SN/K 226. NEK ønsker flere kompetente fagfolk fra organisasjoner og bedrifter som arbeider innen elektroteknikken til å ta kontakt for deltagelse i NK 56. Benytt knapp for ‘Bli medlem’ til høyre eller kontakt fagansvarlig. En aktiv norsk komité vil kunne bidra til at norske krav og synspunkter blir hensyntatt i videreutviklingen av de internasjonale standardene.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 56s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 56 og CENELEC SR 56.

NK 56 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 56 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 56 og CENELEC SR 56.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 56 og CENELEC SR 56.

Arbeidsprogram IEC TC 56        Arbeidsprogram CENELEC SR 56

Publikasjonsliste IEC TC 56       Publikasjonsliste CENELEC SR 56

 

Gå til fagområdet overføring og distribusjon

Medlemmer

  • Kristoffer Gjertsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Lars Ihler NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Roar Renton PROACTIMA AS
  • Per Schjølberg NTNU
  • Håvard Vik MAINTECH AS