NK 23 – Installasjonsmateriell

NK 23 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til elektrisk installasjonsmateriell.

Arbeidsområde:

Eksempler på standarder som er relevant for komitéens arbeid:

 • IEC 60884-serien – Plugger og stikkontakter for husholdning og liknende bruksområder
 • IEC 60670-serien – Bokser og kapslinger for elektrisk utstyr for husholdning og lignende faste installasjoner
 • IEC 61084-serien – Kabelkanaler og rørsystem for elektriske installasjoner
 • IEC 60898-serien – Sikringsbrytere for overstrømsbeskyttelse for husholdning og lignende bruksområder

NK 23 har fire underkomiteer

 • NK 23A-213 Kablingssystmer
 • NK 23B Plugger, stikkontakter og brytere (ivaretar også ref.gruppe SCHUKO)
 • NK 23E Jordfeilbrytere og automatsikringer
 • NK 23H – Industrikontakter og plugger

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for utarbeidelse av og revisjon av følgende nasjonale norm og standard-blad:

NEK 502 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder – Norske tillegg og avvik til NEK IEC 60884-1 som gjelder for plugger og stikkontakter som brukes i Norge

NEK 516 Datablad for installasjonsbokser for boliger og lignende bruksområder – Norske tillegg som brukes sammen med NEK EN 60670-1 og NEK EN 60670-21

Arbeidsprogram IEC TC 23         Arbeidsprogram CENELEC TC 23E        Arbeidsprogram CENELEC TC 23H

Publikasjonsliste IEC TC 23        Publikasjonsliste CENELEC TC 23E       Publikasjonsliste CENELEC TC 23H

Gå til fagområdet elektrisk utstyr


Gå til fagområdet lavspenningsinstallasjoner

Medlemmer

 • Nils-Magnus Hagen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Jens Martin Storheil PIPELEIF NORGE AS
 • Agnar Kopperud DEFA AS
 • Ross Leishman ØGLÆND SYSTEM AS
 • Hans Christian Permo EATON ELECTRIC AS
 • Tor Øynes DSB
 • Torgeir Andersen SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Charlie Soltvedt PHILIP HAUGE AS