NK 47 – Halvlederinnretninger og integrerte kretser

NK 47 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

 

IEC TC 47 – Semiconductors devices

CENELEC SR47 – Semiconductors devices