Informasjon til AMS-HAN brukere

Smarte strømmålere / Home Area Network

Hva er HAN-porten på den nye strømmåleren?

Du kan koble utstyr til denne porten fra en rekke 3. parts leverandører. Se oversikten lenger ned. Dette er utstyr som gir deg muligheten til å følge med på forbruket ned til noen sekunders intervaller. Leverandørene tilbyr gjerne en app der du får full oversikt.

Leverandører

Leverandører som utvikler systemer for bruk av HAN-porten

Autic Systems AS Kiona logo Cedel Norge AS
Envo AS Function products
Harkk Technologies Redbridge Sikom
Nxtenergy hovedlogo

Nxtenergy hovedlogo NxtEnergy har utviklet en sanntidsmåler for det norske strømmarkedet. Produktet kobles enkelt til alle godkjente AMS målere via HAN-porten og leser alle data tilgjengelig fra strømmåleren i sanntid og sender til skytjenester.

Vi anvender mobilteknologi og det sikrer sikrer oppetid, suveren dekning, enkel tilkobling og monitorering av status. Ingen oppkobling til WiFi og bruker/passord problematikk.

Data prosesseres lokalt i enheten ved Edge Computing og gir

  • mulighet for å gjøre analyser direkte i sanntidsmåleren,
  • mulighet for å sette opp triggere som varsler og
  • redusert databruk og behov for strømtilførsel fra HAN-utgangen
Futurehome leverer en komplett smarthjemløsning for forbrukere og borettslag. Systemet støtter en rekke forskjellige HAN sensorer over Zigbee, LTE-M og Wifi.

Det kommer med flere muligheter å energieffektivisere, som nattsenking med moduser og effektstyring for å redusere forbruk og effekttopper.

Hvordan kan jeg ta i bruk HAN-porten?

HAN-porten er standardmessig stengt. Du må kontakte ditt lokale nettselskap for å få den åpnet. Dersom HAN-porten kan åpnes vil nettselskapet først stille deg noen spørsmål knyttet til sikring av porten av personvernhensyn. Lurer du på hvordan du kan komme i kontakt med nettselskapet, så skal du ha mottatt informasjon om dette da AMS-måleren ble installert. Porten skal kunne åpnes senest 1.januar 2019.

Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter dernest at du anskaffer utstyr for dette formålet.

Hvordan finner jeg HAN-porten?

Det finnes 3 ulike AMS-målere, og på bildet vises illustrasjoner av målerne og plassering av deres HAN-porter.

Den røde pilen viser den vanligste plasseringen, men porten kan også være plassert et annet sted.​​

Hvordan kobler jeg utstyret til HAN-porten?

Se mer om kommunikasjonsløsninger og muligheter i en rapport fra NVE.

Caverion    Datek Smart Home AS    Easee AS    Elektroskandia Norge AS    Enfo AS   Envo AS    Hark Technologies AS    Function Products AS    Haugaland Kraft Energi AS    Heimgard   Instrumenterings Systemer Sandaunet    Lofoten Elektro AS    Powersim Software AS    Sikom AS    Smartliv AS    Slettebakk Computer Data Systems    Sodvin AS    Tibber AS   Torbjørn Sund    Qonnect AS    Wago Norge AS

Våre lokaler i Mustadsvei 1

Mer informasjon om NEK

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer.

NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.

NEK

Mer informasjon om NVE

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Ønsker du mer informasjon om deres rolle og hva de kan bistå med, blant annet om forskrifter og tilsyn, så finner du mer informasjon på deres hjemmesider. Se nedenfor.

NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.

NVE