AMS-HAN

Smarte strømmålere / Home Area Network

Informasjon til brukere

 

Hva er HAN-porten på den nye strømmåleren?

Du kan koble utstyr til denne porten fra en rekke 3.parts leverandører. Se oversikten i høyre marg. Dette er utstyr som gir deg muligheten til å følge med på forbruket ned til noen sekunders intervaller. Leverandørene tilbyr gjerne en app der du får full oversikt.

Hvordan kan jeg ta i bruk HAN-porten?

HAN-porten er standardmessig stengt. Du må kontakte ditt lokale nettselskap for å få den åpnet. Dersom HAN-porten kan åpnes vil nettselskapet først stille deg noen spørsmål knyttet til sikring av porten av personvernhensyn. Lurer du på hvordan du kan komme i kontakt med nettselskapet, så skal du ha mottatt informasjon om dette da AMS-måleren ble installert. Porten skal kunne åpnes senest 1.januar 2019.

Lesing og presentasjon av informasjon fra HAN-porten forutsetter dernest at du anskaffer utstyr for dette formålet. Se leverandørliste i høyre marg.

Hvordan finner jeg HAN-porten?

Det finnes 3 ulike AMS-målere, og nedenfor vises illustrasjoner av målerne og plassering av deres HAN-porter. Den røde pilen viser den vanligste plasseringen, men porten kan også være plassert et annet sted.​​

Kaifa logo

Hvordan kobler jeg utstyret til HAN-porten

Se mer om kommunikasjonsløsninger og muligheter i en rapport fra NVE om Kommunikasjonsløsninger for sanntidsdata av strømforbruket.

Flere leverandører

Har ferdige produkter for husholdning/smarthus

Caverion    Datek Smart Home AS    Easee AS    Elektroskandia Norge AS    Enfo AS   Envo AS    Hark Technologies AS    Function Products AS    Haugaland Kraft Energi AS    Home Control AS   Instrumenterings Systemer Sandaunet    Lofoten Elektro AS    Powersim Software AS    Sikom AS    Smartliv AS    Slettebakk Computer Data Systems    Sodvin AS    Tibber AS   Torbjørn Sund    Qonnect AS    Wago Norge AS

 

Har under utvikling produkter for husholdning/smarthus

Euromatic    Electric Freeway    Haugaland Kraft Energi AS    Sikom AS    Smartliv AS    Systemintegrering AS

 

Har ferdige produkter for bedriftskunder (SD anlegg o.l.)

Autic System AS    Caverion    Easee AS    Enfo AS    Envo AS    EM systemer AS    Function Products AS    Hark Technologies AS    Haugaland Kraft Energi AS   Hoga Control AS    iElektro AS    Lofoten Elektro AS    SafeBase    Sikom AS    Smartliv AS   Sodvin AS    Storm Elektro AS    X5 Elektro   Wago Norge AS

 

Har under utvikling produkter for bedriftskunder (SD anlegg o.l.)

Electric Freeway    Haugaland Kraft Energi AS    Hoga Control AS    Opt-E AS    SafeBase    Sikom AS    Systemintegrering AS    Storm Elektro AS    Varibits AS    X5 elektro

 

Andre aktører

Arva AS    Ife    Datek Smart Home AS    Easee AS    Electric Freeway   Esave AS   Instrumenterings Systemer Sandaunet   Legacy Products AS    Rugstad data   SafeBase   Systor Vest AS    X5 elektro   

 

 

 

Registrering

Hvis du er utvikler, bør du registrere deg her. En registrering sikrer at du får nødvendig informasjon om nytt fra AMS-leverandørene. Herunder informasjon om nye firmware-versjoner og OBIS-lister.

  Mer informasjon om NEK

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har siden etableringen i 1912 forsynt det norske markedet med nasjonale, europeiske og internasjonale elektrotekniske standarder i tråd med teknologisk og markedsmessig utvikling.

  NEK har som formål å arbeide for standardisering på det elektrotekniske området og er ansvarlig for utarbeidelse og godkjenning av Norske Elektrotekniske Normer.

  NEKs overordnede mål er å sikre at Norske Elektrotekniske Normer fullt ut dekker næringslivets, elforsyningens, og den offentlige og private sektors behov for normer med krav til sikkerhet, funksjon og miljø. NEK utgjør, sammen med  Standard Norge og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, Nkom, standardiseringen i Norge.

  NEK logo

  Gå til NEK.no

  Mer informasjon om NVE

  NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Ønsker du mer informasjon om deres rolle og hva de kan bistå med, blant annet om forskrifter og tilsyn, så finner du mer informasjon på deres hjemmesider. Se nedenfor.

  NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.

   

  Gå til nve.no