NK 70 – Beskyttende kapsling

NK 70 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

IEC TC 70 – Degrees of protection provided by enclosures

CENELEC SR 70 – Degrees of protection provided by enclosures