NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan

Elektrisk tavle

NK 219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll og eltakst i bolig, næringsbygg og kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter .

Arbeidsområder

NK 219 arbeider med NEK 405-serien som er samlet i publikasjonen NEK 405:2018 – samlet utgave. Den spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse av elkontroll og eltakst, eksamen og sertifiseringsordning. Normsamlingen er spesifikk på metode når det gjelder elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, mens den i større grad legger opp til at omfang og metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg. Den omfatter også kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.

Normen beskriver hvordan elektriske anlegg og elektrisk utstyr bør kontrolleres for å opprettholde elsikkerheten, slik at de er trygge i bruk. Forutsetningen for god elsikkerhet er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Gjennom kontroll utført etter NEK 405 for bygningseier en oversikt over tilstanden i det elektriske anlegget og utstyret, herunder oversikt over behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.

En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gir dermed eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behovene.

Komiteens nasjonale arbeid

Utover å forvalte ovennevnte standarder samarbeider komiteen med ulike interesser knyttet til elkontroll, herunder myndigheter og interesseforeninger.

Pågående prosjekter

Komiteen arbeider for tiden med følgende prosjekter:

 • Realisering av egenkontroll for eier av elektriske anlegg i boliger (NEK 405-0)
 • NEK405-20 «Skadetakst, tilstands- eller tredjepartsvurdering av elektriske anlegg (eltakst)»

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Jørn Erik Andersen KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS
 • Rune Michael Anderson PRESISJONS TEKNIKK AS
 • Espen Arneberg EIKA FORSIKRING AS
 • Henning Bongard 2 SIKRE ELTAKST OG KONSULENTTJENESTE AS
 • Gard Bonner DSB
 • Pål Brun-Hansen ELKOMPETANSE & MEPRO AS
 • Morten Fredriksen ELMA INSTRUMENTS AS
 • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
 • Morten S. Haslev EL-SIKKERHET MIDT-NORGE AS
 • Arve Haug FINANS NORGE
 • Gry Momrak Hedberg DNV GL BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS
 • Alexander Helstad FROST KRAFTENTREPRENØR AS
 • Jørn Holtan STATENS VEGVESEN
 • Ragnar Holtan OMEGA HOLTAN AS
 • Atle Hope NORSK ELSIKKERHETSKONTROLL AS
 • Øyvind Johansen DNB Næringseiendom AS
 • Tom Erik Jonberg VB AGILIES AS
 • Terje Jørgensen PQS AS
 • Stein-Iver Koi NORSK INDUSTRI
 • Halvor Kaasa OMEGA HOLTAN AS
 • Alice Marie Karlsen PQ TECH AS
 • Eirik Krogstad KV-ELEKTROKONTROLL AS
 • Kjell Roar Kråbøl KRÅBØL ELEKTRO AS
 • Espen Masvik (Sekretær) NORSK ELEKSTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Kristin Morisbak DNV GL BUSINESS ASSURANCE
 • Tonny Nesse LOS ELEKTRO AS
 • Fred Nilsen SPAREBANK 1 SKADEFORSIKRING AS
 • Pål-Arne Oulie NORGES BONDELAG
 • Kjetil Sandbråten Sannan BRAVIDA NORGE AS
 • Kjell-Otto Sebergsen KO INSTALLASJON AS
 • Are Solli EL & IT FORBUNDET
 • Per Iver Strand EIENDOMSTAKST1 AS
 • Lene Strøm ISTAD NETT AS
 • Lasse Sunde SUNDE ELCONSULT
 • Bjørn Egil Sørensen BJØRN SØRENSEN OPPLÆRING OG KOMPETANSE
 • Karianne Teie NEMKO AS
 • Helge Topp
 • Bernth Torsvik KONGSHAVN AUTOMASJON AS
 • Johan Gunnar Veddegjerde MØRENETT AS
 • Ole Morten Weng NEMKO AS
 • Kristine Aarvold DSB