NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan

Elektrisk tavle

NK 219 er en norsk normkomite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll og eltakst i bolig, næringsbygg og kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter .

Arbeidsområder

NK 219 arbeider med NEK 405-serien som er samlet i publikasjonen NEK 405:2018 – samlet utgave. Den spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse av elkontroll og eltakst, eksamen og sertifiseringsordning. Normsamlingen er spesifikk på metode når det gjelder elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, mens den i større grad legger opp til at omfang og metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg. Den omfatter også kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.

Normen beskriver hvordan elektriske anlegg og elektrisk utstyr bør kontrolleres for å opprettholde elsikkerheten, slik at de er trygge i bruk. Forutsetningen for god elsikkerhet er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Gjennom kontroll utført etter NEK 405 for bygningseier en oversikt over tilstanden i det elektriske anlegget og utstyret, herunder oversikt over behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.

En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gir dermed eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behovene.

Komiteens nasjonale arbeid

Utover å forvalte ovennevnte standarder samarbeider komiteen med ulike interesser knyttet til elkontroll, herunder myndigheter og interesseforeninger.

Pågående prosjekter

Komiteen arbeider for tiden med følgende prosjekter:

 • Revisjon av NEK405-1, -2-1,-2-2,-3 og -4

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

 • Jørn Erik Andersen KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS
 • Espen Arneberg EIKA FORSIKRING AS
 • Henning Bongard 2 SIKRE ELTAKST OG KONSULENTTJENESTE AS
 • Gard Bonner DSB
 • Gunnar Gjesdal (Sekretær) NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
 • Thomas André Hansen PQS AS
 • Pål Brun-Hansen ELSIKKERHETSFORBUNDET
 • Morten Fredriksen ELMA INSTRUMENTS AS
 • Jon-Steinar Sjøvik Hanstad NELFO
 • Morten S. Haslev EL-SIKKERHET MIDT-NORGE AS
 • Arve Haug FINANS NORGE
 • Gry Momrak Hedberg DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS
 • Alexander Helstad FROST KRAFTENTREPRENØR AS
 • Ragnar Holtan OMEGA HOLTAN AS
 • Tom Erik Jonberg VB AGILIES AS
 • Stein-Iver Koi NORSK INDUSTRI
 • Halvor Kaasa LEDE AS
 • Alice Marie Karlsen PQ TECH AS
 • Eirik Krogstad EL-TILSYNET AS
 • Kjell Roar Kråbøl KRÅBØL ELEKTRO AS
 • Kristin Morisbak DNV BUSINESS ASSURANCE
 • Tonny Nesse LOS ELEKTRO AS
 • Ragnar Næss ELENTREPRENØR RAGNAR NÆSS
 • Pål-Arne Oulie NORGES BONDELAG
 • Kjetil Sandbråten Sannan BRAVIDA NORGE AS
 • Anders T Olsen STATENS VEGVESEN
 • Are Solli EL & IT FORBUNDET
 • Per Iver Strand WINGER & STRAND AS
 • Lasse Sunde SUNDE ELCONSULT
 • Terje Sundsbø NORIK AS
 • Henrik Swärd PRESISJONS TEKNIKK AS
 • Karianne Teie NEMKO AS
 • Helge Topp
 • Bernth Torsvik SOFTWARE CONTROL AS
 • Johan Gunnar Veddegjerde MØRENETT AS
 • Rolf A. Wedø ELEKTRO TRØNDELAG AS
 • Ole Morten Weng NEMKO AS
 • Ole-Kristian Werner INGENIØR IVAR PETTERSEN AS
 • Kristine Aarvold DSB
 • Jan-Kenneth Øksenvåg TRATEC AS