NK 219 – Kompetanse til inspeksjonsorgan

En komite som utarbeider rene nasjonale standarder

Foto: Adobe Stock

Arbeidsområder

NK 219 er en norsk komite som forvalter standarder knyttet til organisering av kontrollforetak, personell og metoder for elkontroll og eltakst i bolig, næringsbygg og kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.

NK 219 arbeider med NEK 405-serien som er samlet i publikasjonen NEK 405:2018 – samlet utgave.

Nasjonalt arbeid

NEK 405:2018 – samlet utgave, spesifiserer kompetanse for kontrollforetak, metode for utførelse av elkontroll og eltakst, eksamen og sertifiseringsordning. Standardsamlingen er spesifikk på metode når det gjelder elektrotermografering og elkontroll i boligbygg, mens den i større grad legger opp til at omfang og metode avtales nærmere mellom partene for elkontroll i næringsbygg. Den omfatter også kontrollpliktige fiske-, fangst- og lastefartøy med største lengde opp til 24 meter.

Standarden beskriver hvordan elektriske anlegg og elektrisk utstyr bør kontrolleres for å opprettholde elsikkerheten, slik at de er trygge i bruk. Forutsetningen for god elsikkerhet er at alle sikkerhetstiltakene regelverket krever er på plass. Gjennom bruk utsettes imidlertid utstyret for ytre påvirkninger, fysiske skader og aldring. Hvor sterkt disse faktorene slår inn varierer. Gjennom kontroll utført etter NEK 405 for bygningseier en oversikt over tilstanden i det elektriske anlegget og utstyret, herunder oversikt over behovet for vedlikehold, utskiftinger og oppgraderinger.

En elkontroll vil avdekke tilstanden til det elektriske anlegget og gir dermed eier et beslutningsgrunnlag for å vurdere behovene.

Utover å forvalte ovennevnte standarder samarbeider komiteen med ulike interesser knyttet til elkontroll, herunder myndigheter og interesseforeninger.

Internasjonalt arbeid

NK 219 er en ren norsk komité og speiler ikke tilsvarende komité i IEC eller CENELEC.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Jørn Erik Andersen

KONSULENTTJENESTER ELEKTRO AS

Mats Bastesen

BORREGAARD AS

Gard Bonner

DSB

John Houth Fjellseth

IF SKADEFORSIKRING NUF

Thomas André Hansen

PQS AS

Pål Brun-Hansen

ELSIKKERHETSFORBUNDET

Erik Helgedagsrud

NELFO

Jon-Geir Iversen

EL-ANALYSE AS

Morten Fredriksen

ELMA INSTRUMENTS AS

Jon-Steinar Sjøvik Hanstad

NELFO

Morten S. Haslev

EL-SIKKERHET MIDT-NORGE AS

Arve Haug

FINANS NORGE

Gry Momrak Hedberg

DNV BUSINESS ASSURANCE NORWAY AS

Ragnar Holtan

OMEGA HOLTAN AS

Tom Erik Jonberg

DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)

Halvor Kaasa

LEDE AS

Alice Marie Karlsen

PQ TECH AS

Edgar Karlsen

LOFOTEN TEKNISKE AS

Kjell Roar Kråbøl

KRÅBØL ELEKTRO AS

Thomas V. Larsen

LEDENDE ELTAKST AS

Tommy Lundekvam (Sekretær)

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Kristin Morisbak

DNV BUSINESS ASSURANCE

Steinar Nilsen

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Ragnar Næss

ELENTREPRENØR RAGNAR NÆSS

Pål-Arne Oulie

NORGES BONDELAG

Anders T Olsen

STATENS VEGVESEN

Are Solli

EL OG IT FORBUNDET

Per Iver Strand

EIENDOMSTAKST1 AS

Terje Sundsbø

NORIK AS

Karianne Teie

NEMKO AS

Bernth Torsvik

SOFTWARE CONTROL AS

Ole Morten Weng

NEMKO AS

Ole-Kristian Werner

INGENIØR IVAR PETTERSEN AS

Bjørn Winger

W-CONSULTING AS

Roy-Arne Wågbø

BRATSETH AS

Kristine Aarvold

DSB

Jan-Kenneth Øksenvåg

TRATEC TEKNIKKEN AS

Erik Åsly

OMEGA HOLTAN AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024