Konferanser, kurs & seminarer

Hold deg oppdatert via våre webinarer

Adobe Stock

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser, seminarer, kurs og forumsmøter innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom-, Batteri- og energilagringsinstallasjoner, El og ekom i samferdsel, Internet og Things (IoT), samt Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. IEC har vært på besøk og har holdt en IEC-Training Workshop. Vi introduserer nå også webinarer bl.a. CIM.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer. Vi kan bl.a. nevne NEKs nye 405, NEK NSPEK 399 Metode D, NEK 400 og NEK 700.  I samarbeid med REN og Energi Norge holdes også jevnlig kurs i NEK 440.

Hold av datoene for våre kurs, konferanser og webinarer. Registrer deg på vårt CIM introduksjonskurs-webinar, følg CENELEC sine online kurs eller ta en titt på de ulike eLæringsverektøy for SMBer. IEC har også tilgjengelig en del ulike webinarer.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

 • 3. november

  Lansering av NEK 400 Landbruk:2020

  Webinar

  Lansering av NEK 400 Landbruk:2020

  Webinaret vil ta for seg endringer og nyheter i NEK 400 Landbruk:2020 samt berøre noen av utfordringene som er håndtert i spesifikasjonen.

  Dato: 03. november 2020

  Adresse: Microsoft Teams / Web. Lenke blir sendt til deltakerne senest dagen før kurset.

  Pris: Kr. 1.495,-. NEKs komitemedlemmer kr. 995,-. Studenter gratis, kontakt NEK for mer info. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 05. november 2020

  Webinar 1 – NEK 400 Tolkninger

  Webinar

  Webinar 1 – NEK 400 Tolkninger

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Webinaret vil ta for seg følgende tolkninger:

  • Utkobling innen 5s i solcelleinstallasjoner.
  • Statisk switch i en UPS og krav til valg av utstyr.
  • UPS benyttet som nødstrømkilde.

  Dato:  5. november 2020, kl. 09:00–10:30

  Adresse: Webinar

  Pris: Kr. 695,-. Ved påmelding til hele webinarserien 1 (05.11), 2 (16.11) og 3 (03.12) kr. 1.495,-. Priser eks. mva.

   

  Les mer om webinaret

 • 16. november 2020

  Webinar 2 – NEK 400 Tolkninger

  Webinar

  Webinar 2 – NEK 400 Tolkninger

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Webinaret vil ta for seg følgende tolkninger:

  • Bruk av kabelskjerm som PEN-leder
  • Strømforsyningsenheter som skal drives i parallell med et allment lavspenningsfordelingsnett
  • NEK 400-5-53:2018, avsnitt 531.2.2.3 – Allpolig utkobling 2. jordfeil ifm. tilknytningsskap

  Dato:  16. november 2020, kl. 09:00–10:30

  Adresse: Webinar

  Pris: Kr. 695,-. Ved påmelding til hele webinarserien 1 (05.11), 2 (16.11) og 3 (03.12) kr. 1.495,-. Priser eks. mva.

   

  Les mer om webinaret

 • 17. november 2020

  Ex-konferansen 2020

  Webinar

  Den 16. nasjonale EX-konferansen

  EX-konferansen er en viktig møteplass for alle som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett for å bidra til økt sikkerhet i bransjen.

  Dato: 17. november 2020

  Adresse: Webinar

  Pris: Webinaravgift er satt til  kr. 2.900,-, medlem kr. 2.000,-.

   

  Les mer om konferansen

 • 26. november 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 3

  Webinar

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 26. november 2020

  Adresse: Microsoft Teams / Web. Lenke blir sendt til deltakerne senest dagen før kurset.

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 1.395,-. Deltakere i NEK Ungt Lederskap kr. 495,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 3. desember 2020

  Webinar 3 – NEK 400 Tolkninger

  Webinar

  Webinar 3 – NEK 400 Tolkninger

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Webinaret vil ta for seg følgende tolkninger:

  • Tilknytning av parallelle strømkilder og N-leder
  • Antall uttak i forhold til bruk av fastmonterte stikkontakter i kjøkkeninnredning

  Dato:  03. desember 2020, kl. 09:00–10:30

  Adresse: Webinar

  Pris: Kr. 695,-. Ved påmelding til hele webinarserien 1 (05.11), 2 (16.11) og 3 (03.12) kr. 1.495,-. Priser eks. mva.

   

  Les mer om webinaret

 • Tilgjengelige IEC-webinarer

  Webinar

  Tilgjengelige IEC-webinarer

  IEC tilbyr en rekke webinarer and training workshops i 2020. Disse er nå tilgjengelige på IEC Academy.

  Det foreligger også videoer og nedlastbare pdfer fra webinarer holdt tidligere år.

   

  Les mer om webinarene    Webinarer holdt tidligere

 • CIM introduksjonskurs

  Webinar

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2019. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering

 • Societal stakeholders and standards

  Free online course

  Societal stakeholders and standards

  Your gateway to the world of standardization!

  CEN, CENELEC har sammen med ANEC, ECOS og ETUC utviklet et gratis, interaktivt elearning-kurs om standarder og standardiseringsprosessen i Europa, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Kurset inneholder flere moduler for å hjelpe brukerne til å lære om standarder, utvikling av standarder og nøkkelrollen de spiller for å beskytte forbrukere, arbeidstakere og miljøet.

  Kurset vil hjelpe deg til å oppdage verden av standarder, finne ut hvorfor standarder er relevante for samfunnet, og hvordan samfunnet kan delta i å utvikle standarder som tjener alle!

  Meld deg på online kurs

 • eLæringsverktøy for SMBer

  Online eLearning

  eLæringsverktøy for SMBer

  Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

  En enkel og rask måte å lære om standardisering

  Gå til CENELECs SME eLearning

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2020

  EMC i elektriske lavspennings- og ekominstallasjoner 20. oktober, 232 deltagere

  NEK inviterer til et EMC seminar hvor vi retter lyset på hvordan installasjonsbransjen kan ivareta sitt ansvar gjennom økt kjennskap til standarder på området. Vi ønsker gjennom seminaret å gi en grunnleggende innføring i EMC, se på hva lover og forskrifter sier og hva som ligger i de aktuelle standardene (NEK 400 og NEK 700).

  Les mer om webinaret

  Lanseringsseminar NEK 405:2020 24. sept, 203 deltagere

  NEKs normkomite NK 219 er, etter iherdig arbeid siden 2018, klar med 3. utgave av NEK 405 – Elkontroll del 1 til 4. Den reviderte normserien stiller krav til kontrollforetak og el-kontrolløren, krav til eksaminering, sertifiseringsordning, metodikk og organ som skal utføre sertifisering i henhold til normen. Eltakst er også et voksende marked og ved den nye avhendingsloven vil det stilles høye krav til dokumentasjon av tilstanden til elektrisk anlegg. NEK 405-20 Eltakst  er klar for dette og under webinaret  går vi gjennom de viktigste nyhetene rundt elkontroll ved boligsalg.

  Les om webinaret

  Webinar 3 – NEK 400 Tolkninger 21. sept, 35 deltagere

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Les mer om webinaret

  Webinar NEK 700 – nyheter og endringer 8. og 18. sept, 70 og 18 deltagere

  Få med deg nyheter og endringer i NEK 700 serien! Nyttig webinar for alle som utfører Ekom installasjoner. Den 12. juni ble den nye utgaven av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi lansert. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for omfattende endringer og det kommer flere nye kapitler.

  Sol, installasjon og lagring, 2.,4. og 8. sept, 215 deltagere

  Solkraft er den hurtigst voksende produksjonsteknologien for kraft på verdensbasis. På nasjonalt nivå øker mengden produsert solenergi kraftig fra år til år, og 2020 ligger an til å bli et rekordår for nyinstallerte anlegg. En teknologi på fremmarsj skaper et behov for kunnskap og erfaringsdeling knyttet til produkter (som solceller og batteriinstallasjoner), installasjon, standarder, sikkerhet og drift.

  Les mer om

  Webinar – NEK Akademiets Standardiseringskurs 27. august, 27 deltagere

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Les mer om

  Webinar – Landstrømsforum 18. juni

  Her vil det bli informasjon fra forumsleder, et innlegg fra Enova angående støtteprogram, gjennomgang av prosjektoversikt og prioriteringer,  videre vil det tas opp en del potensielle temaer.

  Les mer Landstømsforums webinaret

  Webinar – NEKs Elektro-maskinsikkerhetswebinar 18. juni, 36 deltagere

  Dette er viktig for dem som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen maskinsikkerhet og maskiners elektrisk utrustning.

  Les mer

  Webinar – NEK 485 Krav til sikkerhet for sekundærbatterier og batteriinstallasjoner – Stasjonære batterier 17. juni, 112 deltagere

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil være en introduksjon og bakgrunn for NEK 485, nytt i NEK 485, samt endringer i forhold til tidligere versjoner. I tillegg nytt om Li-Ion og NEK 486 og kommende norsk versjon av NEK EN IEC 62485-5:2021.

  Les mer

  Webinar – NEK 700 lansering 12. juni, ca. 600 deltagere

  Den 12. juni vil den nye utgaven av standardserien NEK 700 – Informasjonsteknologi lanseres. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjenstand for omfattende endringer og det kommer flere nye kapitler. NEK og Nelfo inviterer til gratis webinar for å presentere nye NEK 700.

  Les mer om webinaret

  Webinar 2 – NEK 400 Tolkninger 28. mai, 51 deltagere

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Les mer om webinaret

  Webinar 1 – NEK 400 Tolkninger 14. mai, 91 deltager

  NEK inviterer med dette til en webinar som vil ta for seg tolkningene som NK64 har gjort til NEK400:2018 siden den ble utgitt. Her vil man gå gjennom tolkningene og bakgrunnen for disse og hvorfor de ble slik de ble.

  Les mer om webinaret

  Introduksjon til NEK 400 i digital utgave 5. mai

  I 2019 ble NEK 400 utgitt på digitalt format, og er med det et vesentlig mer effektivt og fleksibelt oppslagsverk sammenlignet med den trykte utgaven.

  NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar – Oslo, 26. mars, avlyst

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Les mer om

  Det digitale kraftsystemet 2020 11.mars, 37 deltagere

  Digitaliseringen i elkraftbransjen gir en rekke muligheter, men stiller også spørsmål. NEK og NK57 har derfor merket en økt etterspørsel etter standarder som vil gi svar på disse spørsmålene. Under seminaret vil det bli satt søkelys på de mange gevinstene man har med digitalisering og hvordan disse enklest kan oppnås med bruk av riktige standarder. Du får dele erfaring fra vellykket digitalisering i egen og andre bransjer.

  Les mer om

  NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar  – Bergen 5. mars, 27 deltagere

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Les mer

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk 26.-27. februar 2020

  CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk. Kurset er et samarbeid mellom NEK og Energi Norge.

  Les mer

  NEK Akademiets Standardiseringskurs 6. februar 2020, 30 deltagere

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Les mer om kurset

  Kurs i NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV 4.-5. februar 2020

  NEK 440 “Stasjonsanlegg over 1 kV” har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF.  NEK tilbyr derfor i samarbeid med Energi Norge og REN todagerskurs i NEK 440. På kurset vil du møte erfarne representanter fra bransjen og eksperter fra normkomite NK 99 som foredragsholdere og bidragsytere.

  NEKs Ekomkonferanse 2020 29. januar 2020, 95 deltagere

  Slagord for NEKs konferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sine felt.

  Les mer om konferansen

  Lanseringsseminar NEK NSPEK 399 Metode D og REN Blad 4101 9. januar 2020,
  47 deltagere

  NEK inviterer i samarbeid med REN til lansering av ny norsk spesifikasjon NEK NSPEK 399 Metode D og presentasjon av utkast til REN Blad 4101.

  Les mer om konferansen

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2019

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019 20.-21. november, 162 deltagere

  Vi har laget et program som vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.

  Les mer om konferansen

  Sikre batteri- og energilagringsinstallasjoner 8. oktober, 96 deltagere

  Seminaret følger opp NEKs batteriseminar fra april 2019 med mer informasjon om sikre installasjoner til lands og til vanns. Blant annet belyses mikrokraftverk med tilhørende energilagring og batteriinstallasjoner i tunneler.

  Les mer om seminaret

  NEKs nye Eltakst-norm (NEK 405-20) – Lanseringsseminar 3. oktober, 67 deltagere

  NEK inviterer til lansering av ny norm for eltakseringsbransjen.

  Les mer om seminaret

  IEC-Training Workshop 18. og 19. september

  Verdens ledende standardiseringsorganisasjon innenfor elektroteknikk er IEC (International Electrotechnical Commission) og har medlemmer fra mer enn 170 land. IEC inviterer nå til et gratis kurs om standardisering i Oslo 18. og 19. september.

  Les mer om workshop

  El og ekom i samferdsel – NEKs frokost seminar 13. juni

  Det er en rivende utvikling innenfor el- og ekom i samferdselssektoren. Programmet vil gi et bilde av fremtidens el- og ekominstallasjoner i vegtrafikksystemer.

  Les mer om seminaret

  NEKs batteri- og energilagringsseminar – 26. april

  Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier, både bly-syre og litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.

  Les mer om seminaret

  Internet of things (IoT) – Seminar 4. april

  Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer – som privatpersoner, yrkesutøvere og som nasjon.

  Les mer seminaret