Konferanser, kurs & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser, seminarer, kurs og forumsmøter innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom- og Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. Elsikkerhetskonferansen holdes i år 20. – 21. november. Vi introduserer nå også webinarer.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer, neste gang er 3. oktober hvor det er et lanseringsseminar for NEK 405-20 Eltakst.  I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes også jevnlig kurs i NEK 440.

Hold av datoene for våre kurs og konferanser. I tillegg til Elsikkerhetskonferansen, Batteri- og energilagringsseminar 8. oktober, samt IEC holder en Workshop 18. og 19. september. Registrer deg også på vårt CIM introduksjonskurs som blir holdt som et webinar.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

 • 8. oktober

  Sikre batteri- og energilagringsinstallasjoner

  Lilleakerveien 8, Lilleaker

  Sikre batteri- og energilagringsinstallasjoner

  Seminaret følger opp NEKs batteriseminar fra april 2019 med mer informasjon om sikre installasjoner til lands og til vanns. Blant annet belyses mikrokraftverk med tilhørende energilagring og batteriinstallasjoner i tunneler.

  Dato: 8. oktober 2019

  Adresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

  Pris: Kr. 950,-. NEK komitemedlemmer kr. 650,-. Priser eks. mva. Studenter gratis.

   

   

  Les mer om seminaret

 • 20.-21. november

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019

  Oslo Kongressenter, Oslo

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019

  Vi har laget et program som vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.

  Dato: 20.-21. november

  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

  Pris: Kr. 7.900 + mva,  medlemmer Kr. 6.000 + mva  I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

   

  Les mer om konferansen

   

 • Societal stakeholders and standards

  Free online course

  Societal stakeholders and standards

  Your gateway to the world of standardization!

  CEN, CENELEC har sammen med ANEC, ECOS og ETUC utviklet et gratis, interaktivt elearning-kurs om standarder og standardiseringsprosessen i Europa, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Kurset inneholder flere moduler for å hjelpe brukerne til å lære om standarder, utvikling av standarder og nøkkelrollen de spiller for å beskytte forbrukere, arbeidstakere og miljøet.

  Kurset vil hjelpe deg til å oppdage verden av standarder, finne ut hvorfor standarder er relevante for samfunnet, og hvordan samfunnet kan delta i å utvikle standarder som tjener alle!

  Meld deg på online kurs

 • Tilgjengelige IEC-webinarer 2019

  Webinar

  Tilgjengelige IEC-webinarer i 2019

  IEC tilbyr en rekke webinarer and training workshops i 2019. Disse er nå tilgjengelige på IEC Academy.

  Det foreligger også videoer og nedlastbare pdfer fra webinarer holdt i 2018.

   

  Les mer om webinarene    Webinarer holdt i 2018

 • CIM introduksjonskurs

  Webinar

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2019. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering

 • eLæringsverktøy for SMBer

  Online eLearning

  eLæringsverktøy for SMBer

  Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

  En enkel og rask måte å lære om standardisering

  Gå til CENELECs SME eLearning

 • Dato ikke bestemt

  Kurs i NEK 440

  Kurs i NEK 440

  I september 2015 kom normsamlingen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen er blitt betydelig omarbeidet, og en del normkrav er revidert, jordingsdelen er utvidet og det er presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

  Normsamlingen er oversatt til norsk og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS.

  Dato: Dato ikke fastsatt

  Adresse:

  Pris: Kr. 8.600 + mva  for medlemmer og Kr. 10.900 + mva for andre. I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

  Kursbeskrivelse:

  Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass. Det vil bli regneoppgaver og beregninger av berøringspenning og hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt. For stasjonsanlegg med spenning over 1kV AC vil vi gjennomgå grunnleggende krav, design, utstyr, elektriske installasjoner, vern, kontroll, hjelpesystemer, prøving og vi vil ha regneoppgaver.

  Hvem er kurset for:

  Dette kurset vil passe for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

  Kursmateriell:

  Nødvendig kursmateriell vil være NEK 440:2015 som kan bestilles til (eventuelt kjøpes på) kurset for 75% av veil. pris. Kun en pr. deltaker.

  Foredragsholdere:

  Alle foredragsholderne er medlemmer i normkomité NEK/NK 99.

  Kontakt oss:

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Hans Habbestad hans.habbestad@nek.no, tlf. 907 22 396 eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no