Konferanser, kurs & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser, seminarer, kurs og forumsmøter innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom-, Batteri- og energilagringsinstallasjoner, El og ekom i samferdsel, Internet og Things (IoT), samt Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. IEC har vært på besøk og har holdt en IEC-Training Workshop. Vi introduserer nå også webinarer bl.a. CIM.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer Vi kan bl.a. nevne NEKs nye Eltakst-norm (405-20), NEK NSPEK 399 Metode D.  I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes også jevnlig kurs i NEK 440.

Hold av datoene for våre kurs og konferanser. Registrer deg på vårt CIM introduksjonskurs som blir holdt som et webinar, følg CENELEC sine online kurs eller ta en titt på de ulike eLæringsverektøy for SMBer. IEC har også tilgjengelig en del ulike webinarer.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

 • 29. januar 2020

  NEKs Ekomkonferanse 2020

  Oslo Kongressenter, Oslo

  NEKs Ekomkonferanse 2020

  Slagord for NEKs konferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sine felt.

  Dato: 29. januar 2020

  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, Oslo

  Pris: Seminaravgift er satt til kr. 3.900-.  NEKs komitemedlemmer kr. 3.200,-.  Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 4.-5. februar 2020

  Kurs i NEK 440

  Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo

  Kurs i NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV

  NEK 440 “Stasjonsanlegg over 1 kV” har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF.  NEK tilbyr derfor i samarbeid med Energi Norge og REN todagerskurs i NEK 440. På kurset vil du møte erfarne representanter fra bransjen og eksperter fra normkomite NK 99 som foredragsholdere og bidragsytere.

  Dato: 4.- 5. februar 2020

  Adresse: Clarion Collection Hotel Savoy, Oslo

  Pris: NEK, Energi Norge og REN medlemmer kr. 8.800,- ex. moms, andre kr.11.100,- ex. moms.

  Påmelding

  Kursbeskrivelse:

  NEK 440 forvaltes i dag av NEK sin normkomite NK99 “Teknisk utførelse og sikkerhet i høyspenningsanlegg”. Normen er godt innarbeidet i bransjen og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF. REN har også utviklet mange REN-blader som er knyttet opp mot innholdet i NEK 440.

  Normsamlingen omhandler stasjonsanlegg over 1 kV og inneholder følgende deler:

  Del 1: Stasjonsanlegg med nominell spenning over 1 kV AC
  Del 2: Jording av stasjonsinstallasjoner med spenning over 1 kV AC

  NEK 440 er tilpasset norske forhold ved nasjonale tilpasninger. Den dekker sentrale områder innenfor stasjonsanlegg og utfyller derfor rammeforskriften “forskrift om elektriske forsyningsanlegg” (FEF). NEK 440 er for energibransjen som NEK 400 er for installasjonsbransjen.

  Temaer for kurset:

   

  • Forholdet forskrift/norm
  • Design av jordingssystemer med særlig fokus på:
   • Berøringsspenninger og overførte spenninger
   • Mekanisk og termisk dimensjonering
  • Design av stasjonsanlegg med særlig fokus på:
   • Isolasjonskoordinering
   • Valg av utstyr
   • Krav til bygninger, fordelinger, gjerder og avstander
   • Beskyttelse mot direkte berøring, brann og miljøpåvirkninger
  • Vern, kontroll og hjelpesystemer
  • Inspeksjon og prøving

  Hvem er kurset for:

  Dette kurset vil passe for alle som arbeider med/i høyspenningsanlegg: ledere, planleggere, prosjekterende, entreprenører, rådgivende ingeniører, montørformenn og evt. fagarbeidere.

  Kursmateriell:

  NEK 440:2015 vil bli benyttet aktivt under kurset. Det er derfor viktig at du tar med deg denne normen dersom du har kjøpt den. Normen kan du bestille til en rabattert pris ved påmelding, og få den utdelt på kurset.

  Foredragsholdere:

  Espen Masvik, leder NK99; Hans Brandtun, REN og Stein Kotheim.

  Kontakt oss:

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Espen Masvik espen.masvik@nek.no, tlf. 900 72 584 eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.n

 • 6. februar 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 1

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 6. februar 2020

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest).

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 2.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.500,-. Deltager nasjonalt YP-program kr. 500,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 26. - 27. februar 2020

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk

  Thon Hotel Storo

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk

  CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk. Kurset er et samarbeid mellom NEK og Energi Norge. Viktige CIM standarder er:

  Dato: 26. – 27. februar 2020

  Adresse: Thon Hotel Storo, Oslo

  Pris: Begge dager Medlem kr. 8.800,- + mva. Andre kr. 11.000,- + mva. Kun dag 1 Medlem kr. 5.700,- + mva.  Andre kr. 6.900,- + mva.

  Les mer og meld deg på

 • 5. mars 2020

  NEKs maskinsikkerhetsseminar 2020

  Statens vegvesen, Bergen

  NEKs maskinsikkerhetsseminar 2020 – Bergen

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Dato: 5. mars 2020

  Adresse: Statens vegvesen, Bergen

  Pris: Seminaravgift kr. 4.900,-. NEKs komitemedlemmer kr. 3.600,-.
  Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer om meld deg på

   

 • 26. mars 2020

  NEKs maskinsikkerhetsseminar 2020

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEKs maskinsikkerhetsseminar 2020 – Oslo

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Dato: 26. mars 2020

  Adresse:  NEKs lokaler, Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Seminaravgift kr. 4.900,-. NEKs komitemedlemmer kr. 3.600,-.
  Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer om og meld deg på

 • 27. august 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 2

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 27. august 2020

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest).

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 2.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.500,-. Deltager nasjonalt YP-program kr. 500,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 26. november 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 3

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 26. november 2020

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest).

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 2.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.500,-. Deltager nasjonalt YP-program kr. 500,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • Tilgjengelige IEC-webinarer 2019

  Webinar

  Tilgjengelige IEC-webinarer i 2019

  IEC tilbyr en rekke webinarer and training workshops i 2019. Disse er nå tilgjengelige på IEC Academy.

  Det foreligger også videoer og nedlastbare pdfer fra webinarer holdt i 2018.

   

  Les mer om webinarene    Webinarer holdt i 2018

 • CIM introduksjonskurs

  Webinar

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2019. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering

 • Societal stakeholders and standards

  Free online course

  Societal stakeholders and standards

  Your gateway to the world of standardization!

  CEN, CENELEC har sammen med ANEC, ECOS og ETUC utviklet et gratis, interaktivt elearning-kurs om standarder og standardiseringsprosessen i Europa, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Kurset inneholder flere moduler for å hjelpe brukerne til å lære om standarder, utvikling av standarder og nøkkelrollen de spiller for å beskytte forbrukere, arbeidstakere og miljøet.

  Kurset vil hjelpe deg til å oppdage verden av standarder, finne ut hvorfor standarder er relevante for samfunnet, og hvordan samfunnet kan delta i å utvikle standarder som tjener alle!

  Meld deg på online kurs

 • eLæringsverktøy for SMBer

  Online eLearning

  eLæringsverktøy for SMBer

  Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

  En enkel og rask måte å lære om standardisering

  Gå til CENELECs SME eLearning

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2020

  Lanseringsseminar NEK NSPEK 399 Metode D og REN Blad 4101 9. januar 2020

  NEK inviterer i samarbeid med REN til lansering av ny norsk spesifikasjon NEK NSPEK 399 Metode D og presentasjon av utkast til REN Blad 4101.

  Les mer om konferansen

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2019

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019 20.-21. november

  Vi har laget et program som vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.

  Les mer om konferansen

  Sikre batteri- og energilagringsinstallasjoner 8. oktober

  Seminaret følger opp NEKs batteriseminar fra april 2019 med mer informasjon om sikre installasjoner til lands og til vanns. Blant annet belyses mikrokraftverk med tilhørende energilagring og batteriinstallasjoner i tunneler.

  Les mer om seminaret

  NEKs nye Eltakst-norm (NEK 405-20) – Lanseringsseminar 3. oktober

  NEK inviterer til lansering av ny norm for eltakseringsbransjen.

  Les mer om seminaret

  Gratis IEC-Training Workshop 18. og 19. september

  Verdens ledende standardiseringsorganisasjon innenfor elektroteknikk er IEC (International Electrotechnical Commission) og har medlemmer fra mer enn 170 land. IEC inviterer nå til et gratis kurs om standardisering i Oslo 18. og 19. september.

  Les mer om workshop

  El og ekom i samferdsel – NEKs gratis frokost seminar 13. juni

  Det er en rivende utvikling innenfor el- og ekom i samferdselssektoren. Programmet vil gi et bilde av fremtidens el- og ekominstallasjoner i vegtrafikksystemer.

  Les mer om seminaret

  NEKs batteri- og energilagringsseminar – 26. april- gratis

  Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier, både bly-syre og litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.

  Les mer om seminaret

  Internet of things (IoT) – Gratis seminar 4. april

  Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer – som privatpersoner, yrkesutøvere og som nasjon.

  Les mer seminaret