Konferanser & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser og seminarer innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom- og Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. Elsikkerhetskonferansen holdes i år 21.-22. november, samtidig med Ekomkonferansen som kun går 21. november.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer. I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes og jevnlig kurs i NEK 440.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

Vi er arrangør av en rekke konferanser. Av de viktigste kan nevnes Ex, EKOM og Elsikkerhetskonferansen. I tillegg har IEC sin årlige General Meeting.

 • 21. november EKOM-konferansen 2017

  NEKs Ekomkonferanse 2017

  Dato: 21.11. 2017

  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo. Sal C

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 4.900,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 900,-.  Kursavgift med rabatt er kr. 4.000,-. I tillegg kan du delta på en valgfri tre-retters middag med god alkoholholdig drikke på kvelden den 21. november 2017. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 890,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Stein Klevan stein.klevan@nek.no

  Les mer om Ekomkonferansen

 • 21. - 22. november NEKs Elsikkerhetskonferanse 2017

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2017

  Dato: 21. – 22.11. 2017

  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 11, 0181 Oslo. Sal B

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 7.900,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 1.900,-.  Kursavgift med rabatt er kr. 6.000,-. I tillegg kan du delta på en valgfri tre-retters middag med god alkoholholdig drikke på kvelden den 21. november 2017. For deltakelse på middag kommer et tillegg på kr. 890,-.

  Alle priser er eksklusiv MVA.

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Leif Aanensen leif.aanensen@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  NEK arrangerer årets elsikkerhetskonferanse på Oslo Kongressenter. Nytt av året er at konferansen samlokaliseres med NEKs ekomkonferanse, hvor deltakerne får tilbud om å kunne plukke det beste fra begge konferansene.

  Temaene på elsikkerhetskonferansen vil spenne over store deler av NEKs arbeidsområde, hvor blant annet følgende blir berørt: Elsikkerhet, innovasjonsledelse i elektrobransjen, Energimeldingen, sol- og vindkraft, ny NEK 399, nye NEK 400:2018, nye delstandarder til NEK 405 om elkontroll, DSBs planer for regelverksutvikling, branner i landbruket, kunstig intelligenselsikkerhet og elkontroll, elulykkene, cybersikkerhet i industrielle løsninger.

  For mer informasjon www.elsikkerhetskonferansen.no

 • 21. -22. november 2018 Ex-konferansen 2018

  Ex-konferansen 2018

  Dato: 21. – 22.11. 2018

  Adresse: Kommer senere

  Pris:  Kommer senere

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no

  Den nasjonale Ex-konferansen 2018 er fastsatt til 21-22 november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

  Hold av datoene og kontakt gjerne NEK ved fagsjef Arild Røed direkte dersom du har spørsmål, eller ønsker å bli kontaktet senere når det foreligger program og annen informasjon.

   

Det holdes jevnlig kurs i NEK 440 i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS. Neste kurs er 24. – 25. oktober i Trondheim.

 • 24. - 25.10 2017 Kurs i NEK 440

  Kurs i NEK 440

  I september 2015 kom normsamlingen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen er blitt betydelig omarbeidet, og en del normkrav er revidert, jordingsdelen er utvidet og det er presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

  Normsamlingen er oversatt til norsk og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS. Sett av dagene!

  Dato: 24.- 25.10 2017 (Trondheim)

  Adresse: Quality Hotel Augustin Trondheim

  Pris: Kr. 8.500 + mva  for medlemmer og Kr. 10.700 + mva for andre. I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

  Påmelding NEK 440 kurs

  Kursbeskrivelse:

  Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass. Det vil bli regneoppgaver og beregninger av berøringspenning og hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt. For stasjonsanlegg med spenning over 1kV AC vil vi gjennomgå grunnleggende krav, design, utstyr, elektriske installasjoner, vern, kontroll, hjelpesystemer, prøving og vi vil ha regneoppgaver.

  Hvem er kurset for:

  Dette kurset vil passe for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

  Kursmateriell:

  Nødvendig kursmateriell vil være NEK 440:2015 som kan bestilles til (eventuelt kjøpes på) kurset for 75% av veil. pris. Kun en pr. deltaker.

  Foredragsholdere:

  Alle foredragsholderne er medlemmer i normkomité NEK/NK 99.

  Kontakt oss:

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Hans Habbestad hans.habbestad@nek.no, tlf. 907 22 396 eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 29. – 31. mai 2018 på Norges Varemesse.