Konferanser, kurs & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser, seminarer, kurs og forumsmøter innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom- og Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. I år ble seminaret «Det digitale kraftsystemet» arrangert for første gang. Vi introduserer nå også webinarer.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer, sist gang på Eliaden hvor ny NEK 400 ble lansert. I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes også jevnlig kurs i NEK 440.

NEK, Energi Norge, REN og Nelfo inviterte til lanseringsseminar på Eliaden 30. mai. Eliaden er en av Norges største fagmesser og var arrangert 29. – 31. mai 2018 på Norges Varemesse. Den nasjonale Ex-konferansen 2018 er fastsatt til 21.-22. november.  Registrer deg også på vårt CIM introduksjonskurs som blir holdt som et webinar.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

 • 10. oktober Lanseringsseminar NEK EN 60204-1

  Lanseringsseminar NEK EN 60204-1

  Dato: 10.10 2018

  Adresse: NEKs lokaler, U1, Mustads vei 1, 0283 Oslo

  Pris: Seminaravgift er satt til kr 4.700,- inkludert et trykket eksemplar av normen (verdi kr 980,-) . NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 700,-.  Seminarvgift med rabatt er kr. 4.000,-. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Trond Salater trond.salater@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

  I forbindelse med lanseringen av NEK EN 60204-1:2018 vil det bli holdt et lanseringsseminar. Seminaret er viktig for dem som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen maskinsikkerhet og maskiners elektrisk utrustning. Dette er den sjette utgaven av standarden, og den har betydelige endringer i forhold til den femte utgaven fra 2006. Seminaret setter søkelys på disse endringene samt viktige punkter i forhold til myndighetskrav og forskrifter.

  Les mer om seminaret

 • 22. - 26. oktober IEC General Meeting

  82. IEC General Meeting

  Dato: 22. – 26.10 2018

  Adresse: Busan, Republic of Korea

  Les mer IEC General Meeting

 • 14.-15. november NEKs fagkonferanse 2018

  NEKs fagkonferanse 2018

  Dato: 14.11-15.11 2018

  Adresse: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, 0181 Oslo

  Pris: kr 7.900,-. Seminarpris for er NEKs komitemedlemmer kr 6.000,-.  Alle priser er eksklusiv MVA.

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Lars Ihler lars.ihler@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

  Vi lever i en tid hvor endringer skjer i svært høyt tempo. Det som var umulig for få år siden er i dag virkelighet. Fremtidsbegrepet blir utfordret og får et stadig kortere tidsperspektiv. Hvilken påvirkning vil dette ha for elektroteknisk bransje? Dette vil fagkonferansen den 14.-15. november forsøke å svare på.

  Les mer om konferansen

 • 21. - 22. november Ex-konferansen 2018

  Ex-konferansen 2018

  Dato: 21. – 22.11. 2018

  Adresse: Grand Hotel Oslo by Scandic
  Karl Johans gate 31
  0159 Oslo

  Pris: Ikke medlem kr. 9.000,  bedriftsmedlem kr. 7.000, NEK/NK medlem/NFEA medlem kr. 7.000, undervisning/institusjonsmedlem kr. 4.000, undervisning, ikke medl. kr. 5.000. Alle priser er eksklusiv MVA.

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no

  Den nasjonale Ex-konferansen 2018 er fastsatt til 21-22 november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

  Les mer om konferansen

 • 1. februar - 1. juni 2019 CIM introduksjonskurs (webinar)

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2018. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering

 • Dato ikke bestemt Kurs i NEK 440

  Kurs i NEK 440

  I september 2015 kom normsamlingen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen er blitt betydelig omarbeidet, og en del normkrav er revidert, jordingsdelen er utvidet og det er presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

  Normsamlingen er oversatt til norsk og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS.

  Dato: Ikke bestemt

  Adresse: Ikke bestemt

  Pris: Kr. 8.500 + mva  for medlemmer og Kr. 10.700 + mva for andre. I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

  Kursbeskrivelse:

  Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass. Det vil bli regneoppgaver og beregninger av berøringspenning og hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt. For stasjonsanlegg med spenning over 1kV AC vil vi gjennomgå grunnleggende krav, design, utstyr, elektriske installasjoner, vern, kontroll, hjelpesystemer, prøving og vi vil ha regneoppgaver.

  Hvem er kurset for:

  Dette kurset vil passe for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

  Kursmateriell:

  Nødvendig kursmateriell vil være NEK 440:2015 som kan bestilles til (eventuelt kjøpes på) kurset for 75% av veil. pris. Kun en pr. deltaker.

  Foredragsholdere:

  Alle foredragsholderne er medlemmer i normkomité NEK/NK 99.

  Kontakt oss:

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Hans Habbestad hans.habbestad@nek.no, tlf. 907 22 396 eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no