Konferanser, kurs & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser, seminarer, kurs og forumsmøter innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom-, Batteri- og energilagringsinstallasjoner, El og ekom i samferdsel, Internet og Things (IoT), samt Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. IEC har vært på besøk og har holdt en IEC-Training Workshop. Vi introduserer nå også webinarer bl.a. CIM.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer Vi kan bl.a. nevne NEKs nye Eltakst-norm (405-20), NEK NSPEK 399 Metode D.  I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes også jevnlig kurs i NEK 440.

Hold av datoene for våre kurs og konferanser. Registrer deg på vårt CIM introduksjonskurs som blir holdt som et webinar, følg CENELEC sine online kurs eller ta en titt på de ulike eLæringsverektøy for SMBer. IEC har også tilgjengelig en del ulike webinarer.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

 • 26. mars 2020

  NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar Oslo

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar – Oslo

  Avlyst – mer informasjon vil komme!

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Dato: 26. mars 2020

  Adresse:  NEKs lokaler, Mustadsvei 1, 0283 Oslo

  Pris: Seminaravgift kr. 4.900,-. NEKs komitemedlemmer kr. 3.600,-.
  Studenter gratis (begrenset plasser). Prisene er ex. mva.
  For betalende deltagere medfølger trykket utgave av NEK EN 60204-1:2018 verdi kr 1.180,-

   

  Les mer om

 • 27. august 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 2

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 27. august 2020

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest).

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 2.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.500,-. Deltager nasjonalt YP-program kr. 500,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 20. oktober

  EMC i elektriske lavspenningsinstallasjoner

  Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

  EMC i elektriske lavspenningsinstallasjoner

  NEK inviterer til et EMC seminar hvor vi retter lyset på hvordan installasjonsbransjen kan ivareta sitt ansvar gjennom økt kjennskap til standarder på området. Vi ønsker gjennom seminaret å gi en grunnleggende innføring i EMC, se på hva lover og forskrifter sier og hva som ligger i de aktuelle standardene (NEK 400 og NEK 700).

  Dato: 20. oktober 2020

  Adresse: Lilleakerveien 8, 0283 Oslo

  Pris: Seminaravgift er satt til kr. 3.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 2.500,-. Studenter gratis. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • 26. november 2020

  NEK Akademiets Standardiseringskurs, kurs nr 3

  Mustadsvei 1, Lilleaker, Oslo

  NEK Akademiets Standardiseringskurs

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Dato: 26. november 2020

  Adresse: Mustadsvei 1, 0283 Oslo. (Ved CC-vest).

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 2.500,-. NEKs komitemedlemmer kr. 1.500,-. Deltager nasjonalt YP-program kr. 500,-. Prisene er ex. mva.

   

  Les mer og meld deg på

 • Tilgjengelige IEC-webinarer 2019

  Webinar

  Tilgjengelige IEC-webinarer i 2019

  IEC tilbyr en rekke webinarer and training workshops i 2019. Disse er nå tilgjengelige på IEC Academy.

  Det foreligger også videoer og nedlastbare pdfer fra webinarer holdt i 2018.

   

  Les mer om webinarene    Webinarer holdt i 2018

 • CIM introduksjonskurs

  Webinar

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2019. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering

 • Societal stakeholders and standards

  Free online course

  Societal stakeholders and standards

  Your gateway to the world of standardization!

  CEN, CENELEC har sammen med ANEC, ECOS og ETUC utviklet et gratis, interaktivt elearning-kurs om standarder og standardiseringsprosessen i Europa, samt på nasjonalt og internasjonalt nivå.

  Kurset inneholder flere moduler for å hjelpe brukerne til å lære om standarder, utvikling av standarder og nøkkelrollen de spiller for å beskytte forbrukere, arbeidstakere og miljøet.

  Kurset vil hjelpe deg til å oppdage verden av standarder, finne ut hvorfor standarder er relevante for samfunnet, og hvordan samfunnet kan delta i å utvikle standarder som tjener alle!

  Meld deg på online kurs

 • eLæringsverktøy for SMBer

  Online eLearning

  eLæringsverktøy for SMBer

  Gjennom korte animasjoner og forklarende tekst lærer du om fordelene med å bruke standarder og delta i standardiseringsarbeid. eLæringsverktøyet består av seks moduler med individuelle temaer. Etter gjennomføring av alle modulene kan du teste dine kunnskaper om standardisering.

  En enkel og rask måte å lære om standardisering

  Gå til CENELECs SME eLearning

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2020

  Det digitale kraftsystemet 2020 11.mars, 37 deltagere

  Digitaliseringen i elkraftbransjen gir en rekke muligheter, men stiller også spørsmål. NEK og NK57 har derfor merket en økt etterspørsel etter standarder som vil gi svar på disse spørsmålene. Under seminaret vil det bli satt søkelys på de mange gevinstene man har med digitalisering og hvordan disse enklest kan oppnås med bruk av riktige standarder. Du får dele erfaring fra vellykket digitalisering i egen og andre bransjer.

  Les mer om

  NEKs Elektro-maskinsikkerhetsseminar  – Bergen 5. mars, 27 deltagere

  Dette seminaret en viktig møteplass for alle som driver med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg og leveranse av maskiner eller utstyr til maskiner, og som ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder.

  Les mer om meld deg på

  Introduksjon til CIM og praktisk bruk 26.-27. februar 2020

  CIM-standardene er et sentralt element i digitaliseringen av kraftbransjen, og ligger til grunn for arbeidet i DIGIN. Kom på kurs og få oversikten over standardene og hvordan de kan tas i bruk. Kurset er et samarbeid mellom NEK og Energi Norge.

  Les mer

  NEK Akademiets Standardiseringskurs 6. februar 2020, 30 deltagere

  I 2020 lanserer NEK Standardiseringskurs, som vil være en introduksjon til standardiseringsarbeid. Kurset skal sikre at du er godt forberedt for arbeid i en norsk normkomite.

  Les mer om kurset

  Kurs i NEK 440 – Stasjonsanlegg over 1kV 4.-5. februar 2020

  NEK 440 “Stasjonsanlegg over 1 kV” har vært på markedet i over 10 år og er et sentralt henvisningsgrunnlag for forskrift om elektriske forsyningsanlegg FEF.  NEK tilbyr derfor i samarbeid med Energi Norge og REN todagerskurs i NEK 440. På kurset vil du møte erfarne representanter fra bransjen og eksperter fra normkomite NK 99 som foredragsholdere og bidragsytere.

  NEKs Ekomkonferanse 2020 29. januar 2020, 95 deltagere

  Slagord for NEKs konferanser er “En arena hvor faglig nettverk bygges”. Dette tar vi på alvor og legger opp til hyppige pauser, hvor du kan knytte nye kontakter. Ikke minst kan du møte mange av ekspertene i NEKs mange tekniske komiteer. Disse sitter med spisskompetanse innen sine felt.

  Les mer om konferansen

  Lanseringsseminar NEK NSPEK 399 Metode D og REN Blad 4101 9. januar 2020,
  47 deltagere

  NEK inviterer i samarbeid med REN til lansering av ny norsk spesifikasjon NEK NSPEK 399 Metode D og presentasjon av utkast til REN Blad 4101.

  Les mer om konferansen

 • Avholdte konferanser, kurs og seminarer 2019

  NEKs Elsikkerhetskonferanse 2019 20.-21. november, 162 deltagere

  Vi har laget et program som vil gi deltakerne en god oversikt over teknologiske trender, endringer i regelverket og i el-standarder. Disse faktorene utgjør i sum viktige rammer for hele elbransjen.

  Les mer om konferansen

  Sikre batteri- og energilagringsinstallasjoner 8. oktober, 96 deltagere

  Seminaret følger opp NEKs batteriseminar fra april 2019 med mer informasjon om sikre installasjoner til lands og til vanns. Blant annet belyses mikrokraftverk med tilhørende energilagring og batteriinstallasjoner i tunneler.

  Les mer om seminaret

  NEKs nye Eltakst-norm (NEK 405-20) – Lanseringsseminar 3. oktober, 67 deltagere

  NEK inviterer til lansering av ny norm for eltakseringsbransjen.

  Les mer om seminaret

  IEC-Training Workshop 18. og 19. september

  Verdens ledende standardiseringsorganisasjon innenfor elektroteknikk er IEC (International Electrotechnical Commission) og har medlemmer fra mer enn 170 land. IEC inviterer nå til et gratis kurs om standardisering i Oslo 18. og 19. september.

  Les mer om workshop

  El og ekom i samferdsel – NEKs frokost seminar 13. juni

  Det er en rivende utvikling innenfor el- og ekom i samferdselssektoren. Programmet vil gi et bilde av fremtidens el- og ekominstallasjoner i vegtrafikksystemer.

  Les mer om seminaret

  NEKs batteri- og energilagringsseminar – 26. april

  Seminaret tar for seg problemstillinger de profesjonelle aktørene møter ved installasjon og drift av sekundærbatterier, både bly-syre og litium-ion. Anvendelser er typisk UPS-anlegg og energilagringssystemer.

  Les mer om seminaret

  Internet of things (IoT) – Seminar 4. april

  Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer – som privatpersoner, yrkesutøvere og som nasjon.

  Les mer seminaret