Konferanser & seminarer

Kurs og konferanser

Eliaden 2016

Lars Ihler

Følg med på våre aktiviteter!

Vi arrangerer konferanser og seminarer innenfor det elektrotekniske området. Av store og viktige konferanser kan vi nevne Ex-, Ekom- og Elsikkerhetskonferansen. Sistnevnte avholdes hvert annet år, i det året det ikke arrangeres Eliaden. I år arrangeres også seminaret «Det digitale kraftsystemet» for første gang. Vi introduserer nå også webinarer.

I forbindelse med presentasjon av nye produkter holdes det ofte ulike lanseringsseminarer. I samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge holdes og jevnlig kurs i NEK 440.

Våre arrangementer er en viktig møteplass for bygging av nettverk hvor fagfolk møtes til faglig oppdatering.

28. februar arrangeres seminaret «Det digitale kraftsystemet» på Gardermoen. Stikkord her er datamodeller, protokoller, utvekslingsformater og informasjonssikkerhet, og omfatter hele informasjonsflyten fra kunde og nettstasjon til kraftleverandør og marked.

Det holdes også jevnlig kurs i NEK 440 i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS.

 • 28. februar Det digitale kraftsystemet

  Det digitale kraftsystemet 2018

  Dato: 28.02. 2018

  Adresse: Radisson Blu, Hotellvegen, 2061 Gardermoen

  Pris: Kursavgift er satt til kr. 3.995,-. NEKs komitemedlemmer gis en rabatt på kr. 500,-. Kursavgift med rabatt er kr. 3.495,-.  Alle priser er eksklusiv MVA.

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Lars Ihler lars.ihler@nek.no eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no.

  Digitaliseringen i elkraftbransjen gir en rekke muligheter, men stiller også spørsmål. NEK og NK57 har derfor merket en økt etterspørsel etter standarder som vil gi svar på disse spørsmålene.

  Under seminaret vil det bli satt søkelys på de mange gevinstene man har med digitalisering og hvordan disse enklest kan oppnås med bruk av riktige standarder. Du får dele erfaring fra vellykket digitalisering i egen og andre bransjer.

  Stikkord er datamodeller, protokoller, utvekslingsformater og informasjonssikkerhet, og omfatter hele informasjonsflyten fra kunde og nettstasjon til kraftleverandør og marked.

  Les mer og påmelding

 • 1. februar Internet of things (IOT) - Gratisseminar

  Tingenes internett – Internet of things (IOT)

  Dato: 01.02. 2018, kl. 0830 til 1200 (enkel frokost serveres fra kl. 0800)

  Adresse: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo, Norge

  Pris: Gratisseminar

  Stadig flere av gjenstandene vi omgir oss med, er koblet til Internett. Også kritisk infrastruktur som påvirker alle deler av samfunnet, er på nett. Dette gir oss nye sikkerhetsutfordringer. NEK og Standard Norge inviterer til frokostmøte om Tingenes Internett 1. februar.

   

  Les mer og påmelding

 • Dato ikke bestemt Kurs i NEK 440

  Kurs i NEK 440

  I september 2015 kom normsamlingen NEK 440:2015 Stasjonsanlegg over 1 kV AC. Normsamlingen er blitt betydelig omarbeidet, og en del normkrav er revidert, jordingsdelen er utvidet og det er presiseringer og henvisninger der hvor normene avviker fra Norsk regelverk.

  Normsamlingen er oversatt til norsk og er nå så komplett at den dekker ønskede områder innenfor stasjonsanleggene. Dette gjør at forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) etter hvert kan forenkles og bli en rammeforskrift som var det opprinnelige målet. NEK 440 vil i framtiden bli et like viktig redskap for energiverksbransjen som NEK 400 er det for installasjonsbransjen.

  Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) arrangerer kurs i samarbeid med Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet (REN) og Energi Norge AS.

  Dato: Ikke bestemt

  Adresse: Ikke bestemt

  Pris: Kr. 8.500 + mva  for medlemmer og Kr. 10.700 + mva for andre. I tillegg kommer reise, hotellutgifter og eventuelt fellesmiddag.

  Kursbeskrivelse:

  Her vil vi ta opp design av jordingssystemer, med spenning over 1kV AC, med mekanisk og termisk dimensjonering. Vi vil ta opp dimensjonering med hensyn på berøringsspenning og tiltak på betjeningsplass. Det vil bli regneoppgaver og beregninger av berøringspenning og hvordan bevise at virkelig berøringsspenning er lavere enn tillatt. For stasjonsanlegg med spenning over 1kV AC vil vi gjennomgå grunnleggende krav, design, utstyr, elektriske installasjoner, vern, kontroll, hjelpesystemer, prøving og vi vil ha regneoppgaver.

  Hvem er kurset for:

  Dette kurset vil passe for planleggere, montører, driftspersonell innen elverk, tradisjonell industri, rådgivende ingeniører og leverandører.

  Kursmateriell:

  Nødvendig kursmateriell vil være NEK 440:2015 som kan bestilles til (eventuelt kjøpes på) kurset for 75% av veil. pris. Kun en pr. deltaker.

  Foredragsholdere:

  Alle foredragsholderne er medlemmer i normkomité NEK/NK 99.

  Kontakt oss:

  Ved eventuelle spørsmål kontakt Hans Habbestad hans.habbestad@nek.no, tlf. 907 22 396 eller Arild Kjærnli arild.kjaernli@nek.no

Vi er arrangør av en rekke konferanser. Av de viktigste kan nevnes Ex, EKOM og Elsikkerhetskonferansen. I tillegg har IEC sin årlige General Meeting.

 • 21. -22. november 2018 Ex-konferansen 2018

  Ex-konferansen 2018

  Dato: 21. – 22.11. 2018

  Adresse: Kommer senere

  Pris:  Kommer senere

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Arild Røed arild.roed@nek.no

  Den nasjonale Ex-konferansen 2018 er fastsatt til 21-22 november. Konferansen er viktig for dem som har befatning med eksplosjonsfarlige områder og ønsker å holde seg oppdatert på det nyeste innen regelverk og standarder. Konferansen har lange tradisjoner og er ansett å bidra til økt sikkerhet i bransjen, samt at den utgjør en viktig møteplass.

  Hold av datoene og kontakt gjerne NEK ved fagsjef Arild Røed direkte dersom du har spørsmål, eller ønsker å bli kontaktet senere når det foreligger program og annen informasjon.

   

Eliaden er en av Norges største fagmesser og arrangeres 29. – 31. mai 2018 på Norges Varemesse.

 • 12.4 2018 Landstrømsforumsmøte

  Landstrømsforumsmøte

  Dato: 12. april 2018

  Adresse: Næringslivets Hus, Middeltuns gate 27, Majorstuen, Oslo

  Pris:  –

  Kontakt oss: Ved eventuelle spørsmål kontakt Tor Andersen tor.andersen@nek.no eller Arild Røed arild.roed@nek.no

  Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser. Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

  NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

  Forumet vil ha deltakere som gjenspeiler et bredt interessefelt og formålet er:

  • Oppnå felles forståelse for hvilke utfordringer man står overfor og hvilke prioriteringer som er nødvendig.
  • Være en nøytral og faglig arena for interessenter der disse kan oppnå konsensus rundt aktuelle problemstillinger knyttet til elektrifisering av skipsfarten.
  • Bidra til å tydeliggjøre hvilke endringer som kan være nødvendig knyttet til regelverk, tarifferingsregimer og standardiseringsutfordringer.
  • Bidra til at valg som gjøres av ulike parter blir bedre koordinert og at partene samspiller bedre.

  Bedre informasjonsflyt ved å formidle trender og beslutninger, og utarbeide informasjons-materiale.

   

 • 29. - 31. mai 2018 Eliaden 2018

  Eliaden 2018

  Dato: 29. – 31.05 2018

  Adresse: Norges Varemesse, Lillestrøm

Vi har nå lagt ut CIM introduksjonskurs som webinar. Få tilgang til disse ved å registrere deg.

 • 1. februar - 1. juni CIM introduksjonskurs

  CIM introduksjonskurs

  CIM (Common Information Model) introduksjonskurs er delt i tre. Hver del har varighet på ca. 1,5 time og må sees i rekkefølge.

  Kurset vil være tilgjengelig i en begrenset periode og avsluttes ca. 1. juni 2018. Vi anbefaler derfor at du forsøker å ta de i løpet av kort tid.

  Kursholder er Svein Olsen fra komite NK 57, ansatt i Statnett. Kurset ble utarbeidet i forbindelse med at norske nettselskap har et økende behov for å utvikle automatiserte løsninger for informasjonsutveksling. Et aktuelt prosjekt som omhandles i kurset er AutoFOS.

  Statnett har, som medlem i ENTSO-E, deltatt i utviklingen av en felles informasjonsmodell for de europeiske TSO’ene. Denne er basert på CIM, og de aktuelle IEC standardene er sammenholdt i serien IEC 61970 CGMES (Common Grid Model Exchange Specfication). Kurset er basert på denne serien.

  For å få tilgang må du registrere deg for å få tilgang til webinarene.

  Registrering