NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Nettverk og internet

Arbeidsområder

Internet of Things – tingenes internett – griper inn i alle områder av vår digitaliserte hverdag, og omfatter alle mulige industrier. Det finnes derfor også en rekke forskjellige fora hvor det tas fram standarder, det være seg i standardiseringsorganisasjoner (som IEC, ISO eller IEEE, for å nevne noen), konsortier (som for eksempel IIC) eller allianser (som AIOTI).

Standardene tas ofte fram med fokus på egen forretning, eller begrenset til eget bransjesegment. Dette fører til en stadig voksende jungel av forskjellige standarder som utviklere, produsenter, leverandører og forbrukere må forholde seg til. Det er derfor behov for tverrfaglig, ende-til-ende tilnærming for standardisering og for implementering av disse i praksis.

ISO/IEC JTC 1/SC 41 «Internet of Things and Digital Twin» står for utviklingen av de fundamentale standardene for tingenes internett og digitale tvillinger, som knytter sammen industrikrav med brukerkrav. Gjennom arbeidet som utføres der beskrives blant annet referansearkitekturer, definisjoner, vokabularer, use cases, interoperabilitet og trustworthiness.

Nasjonalt arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer innenfor IoT-området.

Som medlem av komiteen får du mulighet til å prege det internasjonale standardiseringsarbeidet innen tingenes internett og digitale tvillinger.

Det avholdes 3-4 møter årlig i komiteen.

 

Internasjonalt arbeid

NK JTC 1/SC 41 sin intensjon er å ivareta norske interesser innenfor tingenes internett og digitale tvillinger ved bidrag til, behandling av, og votering på, dokumenter som utarbeides i den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/IEC JTC 1/SC 41.

NK JTC 1/SC 41 speiler den korresponderende komiteen i IEC. Arbeidsområdet til NK JTC 1/SC 41 inkluderer derfor arbeidsområdet til ISO/IEC JTC 1/SC 41, med arbeidsgruppene:

  •  WG 3 IoT Architecture
  •  WG 4 IoT Interoperability
  •  WG 5 IoT Applications
  •  WG 6 Digital Twin
  • WG 7 Maritime, underwater IoT and Digital Twin applications

ISO/IEC JTC 1/SC 41 har til enhver tid også et antall Advisory Groups og ad-Hoc Groups i arbeid.

Her finner du mer informasjon om aktuelle Work Groups, Advisory Groups og ad-Hoc Groups.

Scope for ISO/IEC JTC 1/SC 41  er standardisering innenfor områdene Internet of Things, Digital Twin og relaterte teknologier, så som Sensor networks og Underwater acoustic sensor network. Formålet er (1) å fungere som fokus punkt og forkjemper for JTC 1 sitt standardiseringsprogram for  Internet of Things og digitale tvillinger, inkludert relaterte teknologier, samt (2) å veilede JTC 1, IEC, ISO og andre som utvikler IoT og Digital Twin relaterte applikasjoner.

Den internasjonale komiteen avholder to årlige møter (mai og november). De enkelte arbeidsgrupper møtes etter behov, og det er jevnlig møter innen de enkelte løpende prosjektene.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til ISO/IEC JTC 1/SC 41.

ISO/IEC JTC 1/SC 41:
Arbeidsprogram
Publikasjonsliste
Voteringer

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Arne Jørgen Berre

SINTEF Digital

Ine Dagfinrud

EATON ELECTRIC AS

Øystein Fischer Engebretsen

EATON ELECTRIC AS

Roar Hauge

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Daniel Breive Havre

NEMKO SYSTEM SIKKERHET AS

Asbjørn Hovstø (Leder)

HAFENSTROM AS

Lars Erik Jensen

STANDARD NORGE

Kjartan Jæger Kvassnes

SCANDICERT AS

Cecilie Langlie

VERISURE AS

Paul-Erling Lia

NKOM

Leif Motrø

SECTOR ALARM HOLDING AS

Kjetil Ottersen

VERISURE AS

Adelkis Carolina Rodriguez Bolivar

EQUINOR ASA

Swarandeep Singh

ABB AS

Lars Jørgen Stenvaag

BACKE ENTREPRENØR AS

Are Søndenaa

NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)

Olav Økern

MULTICONSULT NORGE AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023