NK JTC 1/SC 41 – Internet of Things

Nettverk og internet

NK JTC 1/SC 41 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til Internet of Things (IoT).

Arbeidsområder

Internet of Things – tingenes internett – griper inn i alle områder av vår digitaliserte hverdag, og omfatter alle mulige industrier. Det finnes derfor også en rekke forskjellige fora hvor det tas fram standarder, det være seg i standardiseringsorganisasjoner (som IEC, ISO eller IEEE, for å nevne noen), konsortier (som for eksempel IIC) eller allianser (som AIOTI). Standardene tas ofte fram med fokus på egen forretning, eller begrenset til eget bransjesegment. Dette fører til en stadig voksende jungel av forskjellige standarder som utviklere, produsenter, leverandører og forbrukere må forholde seg til. Det er derfor behov for tverrfaglig, ende-til-ende tilnærming for standardisering og for implementering av disse i praksis.

ISO/IEC JTC 1/SC 41 «Internet of things and related technologies» står for utviklingen av de fundamentale standardene for Internet of Things, som knytter sammen industrikrav med brukerkrav. Gjennom arbeidet som utføres der beskrives blant annet referansearkitekturer, definisjoner, vokabularer, use cases, interoperabilitet og trustworthiness.

Komiteens nasjonale arbeid

Komiteen er ansvarlig for norsk deltakelse i utarbeidelse og revisjon av internasjonale normer innenfor IoT-området.

Som medlem av komiteen får du mulighet til å prege det internasjonale standardiseringsarbeidet innen tingenes internett.

Du kan melde din interesse ved å benytte linken på høyre side.

Komiteens internasjonale arbeid

NK JTC 1/SC 41 sin intensjon er å ivareta norske interesser innenfor tingenes internett ved bidrag til, behandling av, og votering på, dokumenter som utarbeides av ISO/IEC JTC 1/SC 41.

NK JTC 1/SC 41 speiler den korresponderende komiteen i IEC. Arbeidsområdet til NK JTC 1/SC 41 inkluderer derfor arbeidsområdet til ISO/IEC JTC 1/SC 41, med arbeidsgruppene:

• WG 3 IoT Architecture
• WG 4 IoT Interoperability
• WG 5 IoT Applications

ISO/IEC JTC 1/SC 41 har til enhver tid også et antall Advisory Groups og ad-Hoc Groups i arbeid.

Her finner du mer informasjon om aktuelle Work Groups, Advisory Groups og ad-Hoc Groups.

Scope for ISO/IEC JTC 1/SC 41  er standardisering innenfor området Internet of Things og relaterte teknologier. Formålet er (1) å fungere som fokus punkt og forkjemper for JTC 1 sitt standardiseringsprogram for  Internet of Things og relaterte teknologier, inkludert sensornettverk og “wearable”-teknologi, samt (2) å veilede JTC 1, IEC, ISO og andre som utvikler IoT relaterte applikasjoner.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til ISO/IEC JTC 1/SC 41.

ISO/IEC JTC 1/SC 41:
Arbeidsprogram
Publikasjonsliste
Voteringer

 

Gå til fagområdet EKOM

Medlemmer

 • Arne Jørgen Berre SINTEF AS
 • Geir Birkheim SAFE4 SECURITY GROUP AS
 • Artem Edin EATON ELECTRIC AS
 • Øystein Fischer Engebretsen EATON ELECTRIC AS
 • Asbjørn Hovstø (Leder) HAFENSTROM AS
 • Geir Hørthe NEMKO AS
 • Thomas Hægh ZENITEL NORWAY AS
 • Svein Ingebretsen SAFE4 SECURITY GROUP AS
 • Lars Erik Jensen STANDARD NORGE
 • Kjartan Jæger Kvassnes SCANDICERT AS
 • Cecilie Langlie VERISURE AS
 • Paul-Erling Lia NKOM
 • Bård Lind ENTRA ASA
 • Leif Motrø SECTOR ALARM HOLDING AS
 • Kjetil Ottersen VERISURE AS
 • Magnus Själander NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • Lasse Sunde SUNDE ELCONSULT
 • Are Søndenaa NASJONAL SIKKERHETSMYNDIGHET (NSM)
 • Torbjørn Sørensen SCHNEIDER ELECTRIC AS
 • Chister Varan NEK