NK 114 – Marin energi – bølge og tidevannsgeneratorer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Tidevanns generator
Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen er opprettet for å utarbeide internasjonale standarder for marine energikonverteringssystemer. Hovedfokus vil være på konvertering av bølge-, tidevanns- og annen vannstrømsenergi til elektrisk energi, selv om andre konverteringsmetoder, systemer og produkter er inkludert. 

Tidevannssperring og daminstallasjoner, som omfattet av TC 4, er unntatt.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale på nettsidene til IEC og CENELEC:

IEC TC 114 – Marine energy – Wave, tidal and other water current converters

CLC/SR 114 – Marine energy – Wave and tidal energy converter

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ole Gunnar Dahlhaug

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Kristin Fagerli

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dato
15.09.2023

Hva betyr?? Electropedia gir svaret.

Dato
06.06.2023

Strukturering av havvind er avgjørende for suksess

Dato
18.04.2023