NK 114 – Marin energi – bølge og tidevannsgeneratorer

NK 114 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

NEK er O-medlem i IEC og har pt (feb 2021) liten aktivitet.

Arbeidsområde IEC TC 114 – Marine energy – Wave, tidal and other water current converters

Medlemmer

  • Ole Gunnar Dahlhaug NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU