NK 21– Sekundærbatterier og Energilagringssystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Energilagring - batterier

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omhandler systemaspektene ved EES, snarere enn lagringsenhetene og utstyret som inngår. NK 21 håndterer EES for alle spenningsnivåer der EES kobles til nettet, inklusive systemer i det smarte distribusjonsnettet ‘smart grid’. Enveis lagringssystemer som UPS’er er ikke inkludert i NK 21s arbeidsområde.

Nasjonalt arbeid

NK 21 og NK 120 er slått sammen mars 2018. Arbeidsområdet for NK 120 er ivaretatt av NK 21.

NK 21s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Komiteen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC, og arbeidsområdet til NK 120 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

NK 21 speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Didrik Berntsen

EES -ELECTRONICS & ENERGY SOLUTIONS AS

Eirik Børsheim

FREYR AS

Kenneth Presttun Tjong

SIEMENS AS

Sverre Eriksen

DNV AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Lars Ihler

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Ranvei Dahl Isaksen

COWI AS

Ola Johansson

SIVILINGENIØR CARL CHRISTIAN STRØMBERG AS

Marie Kolderup

NELFO

Martin Lillebo

ECO STOR AS

Christian Rendall

MULTICONSULT NORGE AS

Marek Papuziński

NEMKO AS

Ivan Schytte

LEDE AS

Tom Skarstad

ELTEK AS

Nils Joar Steinsund

ELDRIFT AS

Jon Ivar Tidemann

NEMKO AS

Anders Hesjevoll Winge

ELTEK AS

Fredrik Aandal

EATON ELECTRIC AS

Sondre Zakariassen

NORGEM AS

Trond Øines

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva er nytt i NEK 400:2022 - gratis webinar

Dato
23.05.2022
Veibelysning

Ny standard snart klar for lansering: NEK 405-3-2 Elkontroll i vegtrafikksystemer

Dato
20.05.2022

NEK og Nelfo inviterer til lansering av NEK 400:2022

Dato
11.05.2022