NK 21/120 – Sekundærbatterier og Energilagringssystemer

Energilagring - batterier

NK 21/120 er en norsk komite som speiler de korresponderende komiteene i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omhandler systemaspektene ved EES, snarere enn lagringsenhetene og utstyret som inngår. NK 120 håndterer EES for alle spenningsnivåer der EES kobles til nettet, inklusive systemer i det smarte distribusjonsnettet ‘smart grid’. Enveis lagringssystemer som UPS’er er ikke inkludert i NK 120s arbeidsområde.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 21 og NK 120 er slått sammen mars 2018. Arbeidsområdet for NK 120 er ivaretatt av NK 21.

Komiteens internasjonale arbeid

NK 21s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Komiteen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC, og arbeidsområdet til NK 120 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

NK 120 speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Arbeidsprogram IEC TC 21            Arbeidsprogram CENELEC TC 21X

Publikasjonsliste IEC TC 21           Publikasjonsliste CENELEC SR 21X

Arbeidsprogram IEC TC 120         Arbeidsprogram CENELEC SR 120

Publikasjonsliste IEC TC 120        Publikasjonsliste CENELEC SR 120

 

Gå til fagområdet lavspenning

 

Medlemmer

 • Didrik Berntsen EES -ELECTRONICS & ENERGY SOLUTIONS AS
 • Trond Brenna GLOBALCONNECT AS
 • Eirik Børsheim FREYR AS
 • Kenneth Presttun Tjong SIEMENS AS
 • Sverre Eriksen DNV AS
 • Jan Cato Hovde REJLERS ELSIKKERHET AS
 • Ola Johansson SIVILINGENIØR CARL CHRISTIAN STRØMBERG AS
 • Marie Kolderup NELFO
 • Martin Lillebo ECO STOR AS
 • Per Anders Løkke EATON ELECTRIC AS
 • Christian Rendall COWI AS
 • Ivan Schytte LEDE AS
 • Tom Skarstad ELTEK AS
 • Anders Hesjevoll Winge ELTEK AS
 • Fredrik Aandal EATON ELECTRIC AS
 • Trond Øines SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS