NK 21– Sekundærbatterier og Energilagringssystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Energilagring - batterier

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omhandler systemaspektene ved EES, snarere enn lagringsenhetene og utstyret som inngår. NK 21 håndterer EES for alle spenningsnivåer der EES kobles til nettet, inklusive systemer i det smarte distribusjonsnettet ‘smart grid’.

Enveis lagringssystemer som UPS’er er ikke inkludert i NK 21s arbeidsområde.

Nasjonalt arbeid

NK 21 og NK 120 er slått sammen mars 2018. Arbeidsområdet for NK 120 er ivaretatt av NK 21.

NK 21s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Komiteen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC, og arbeidsområdet til NK 120 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

NK 21 speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Didrik Berntsen

EES -ELECTRONICS & ENERGY SOLUTIONS AS

Eirik Børsheim

FREYR AS

Håkon Duus

MULTICONSULT AS

Jørgen Erdal

EVYON AS

Sverre Eriksen

DNV AS

Jonathan Fagerström

IFE RESEARCH AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Lars Ihler

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE

Eirik Ivarsøy

MULTICONSULT AS

Ola Johansson

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Eivind Klokkehaug

FREYR AS

Marie Kolderup

ONECO AS

Bjørn Henning Lagset

Sigrid Larsen

AFRY NORWAY AS

Martin Lillebo

ECO STOR AS

Geir Mikkelsen

LEDE AS

Marek Papuziński

NEMKO AS

Ivan Schytte

LEDE AS

Tom Skarstad

ELTEK AS

Nils Joar Steinsund

ELDRIFT AS

Fredrik Aandal

SCHNEIDER ELECTRIC AS

Trond Øines

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Mann som foretar måling i et elanlegg

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Velkommen til lanseringswebinar av NEK EN 50110-1!

Dato
16.08.2023

Gratis webinar 15. juni! Lansering av NEK 405 Avhending

Dato
05.06.2023