NK 21/120 – Sekundærbatterier og Energilagringssystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Energilagring - batterier

Arbeidsområder

Komiteens arbeidsområde omhandler systemaspektene ved EES, snarere enn lagringsenhetene og utstyret som inngår. NK 21 håndterer EES for alle spenningsnivåer der EES kobles til nettet, inklusive systemer i det smarte distribusjonsnettet ‘smart grid’.

Enveis lagringssystemer som UPS’er er ikke inkludert i NK 21s arbeidsområde.

Nasjonalt arbeid

NK 21 og NK 120 er slått sammen mars 2018. Arbeidsområdet for NK 120 er ivaretatt av NK 21.

NK 21s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 21, IEC SC 21A, IEC TC 120, CLC TC 21X, og CLC SR 120.

Komiteen speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC, og arbeidsområdet til NK 120 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 21, IEC TC 120, CLC TC 21X og CLC SR 120.

NK 21 speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 21, IEC SC 21A, IEC TC 120, CLC TC 21X, og CLC SR 120.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Safa Mahdi Aljabore

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Didrik Berntsen

EES -ELECTRONICS & ENERGY SOLUTIONS AS

Eirik Børsheim

FREYR AS

Henrique Calil

HYDROVOLT AS

Håkon Duus

MULTICONSULT AS

Jørgen Erdal

EVYON AS

Sverre Eriksen

DNV AS

Jonathan Fagerström

IFE RESEARCH AS

Finn Erik Finsådal

SKANDINAVISK BATTERIIMPORT AS

Rune Granberg

HAGAL OCEAN AS

Marius Bergersen Hansen

EATON ELECTRIC AS

Ole Michael Holth

TRAINOR ELSIKKERHET AS

Jan Cato Hovde

REJLERS ELSIKKERHET AS

Len Kevin Nødland

CENIKA AS

Eirik Ivarsøy

MULTICONSULT AS

Ola Johansson

SOLCELLESPESIALISTEN AS

Eivind Klokkehaug

FREYR AS

Marie Kolderup

ONECO ELEKTRO AS

Bjørn Henning Lagset

Martin Lillebo

ECO STOR AS

Geir Mikkelsen

LEDE AS

Marek Papuziński

NEMKO AS

Christian Paulsen

ATLAS COPCO POWER TECHNIQUE NORDIC

Ivan Schytte

LEDE AS

Tom Skarstad

ELTEK AS

Jo Skjævesland

INSTALLATØRENES SERVICE- OG OPPLYSNINGSKONTOR

Nils Joar Steinsund

ELDRIFT AS

Mathias Thorsen

ECO STOR AS

Fredrik Aandal

ABB ELECTRIFICATION NORWAY AS

Trond Øines

SOLAR TECHNOLOGIES SCANDINAVIA AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024