Industri og automatisering

Industri 4.0/5.0, Smart produksjon - digital tvilling, roboter, sensorer, KI og cybersikkerhet

Maskin

Om industri og automatisering

Automatisering knyttes opp mot stadig flere sektorer og bransjer. Deler av norsk industri og produksjon har benyttet roboter og maskinlæring (KI) i mange år.

Utviklingen går i retning mot utbredt digitalisering hvor systemene samhandler i et helt annet omfang enn hva som har vært vanlig. Dette gir ringvirkninger i de aller fleste sektorer og bransjer.

Regelverket de forskjellige bransjene støtter seg på er i stor grad basert på nasjonale og internasjonale standarder. Myndighetene forutsetter at disse følges slik at virksomhetene og samfunnet som helhet oppnår tilstrekkelig nivå på helse, miljø og sikkerhet.

 

Fagområdet

Sentrale norske komiteer som arbeider mot den internasjonale standardiseringen: 

  • NK 3 Dokumentasjon, symboler og klemmemerking
  • NK 22 Kraftelektronikk
  • NK 44 Maskinsikkerhet, elektrotekniske aspekter
  • NK 57 Telekontroll for kraftsystemer
  • NK 65 Industriell prosessinstrumentering, kontroll og -automatisering
  • NK 121 Koblings-, kontrollutstyr og tavler for lavspenning

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer