Elproduksjon

Den norske elproduksjonen er tilnærmet 100% fornybar.

Statkraft

Om elproduksjon

For at et moderne samfunn skal fungere er god tilgang på energi en forutsetning. Vi har store energiressurser i Norge, både fossile som olje og gass, og fornybare som sol, vind, bølger og vann.

Bioenergi og hydrogen kan videre produseres ved bruk av fornybar energi.

I Norge kommer nesten 100 % av den elektriske energien fra fornybar energi.

Vannkraft er desidert størst, men produksjonen av elektrisitet fra solcelleanlegg og vindkraft har potensiale til å øke ytterligere.

 

Fagområdet

I NEK er det NK 4 som har ansvaret for vannturbiner, NK 82 for solceller, NK 88 for energi fra vind.

Det foregår arbeid kontinuerlig for å øke virkningsgraden til de forskjellige turbinene og generatorene.

I tillegg har vi NK 114 for energiproduksjon fra bølger, tidevann og havstrømmer. Hovedfokus her vil være på konvertering av bølge-, tidevanns- og annen vannstrømsenergi til elektrisk energi. Det er pr. idag liten aktivitet i Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer