Elproduksjon

Den norske elproduksjonen er tilnærmet 100% fornybar

Statkraft

Om elproduksjon

For at et moderne samfunn skal fungere er god tilgang på energi en forutsetning. Vi har store energiressurser i Norge, både fossile som olje og gass, og fornybare som sol, vind, bølger og vann.

Bioenergi og hydrogen kan videre produseres ved bruk av fornybar energi.

I Norge kommer nesten 100 % av den elektriske energien fra fornybar energi.

Vannkraft er desidert størst, men produksjonen av elektrisitet fra solcelleanlegg og vindkraft har potensiale til å øke ytterligere.

 

Fagområdet

I NEK er det NK 4 som har ansvaret for vannturbiner, NK 82 for solceller, NK 88 for energi fra vind.

Det foregår arbeid kontinuerlig for å øke virkningsgraden til de forskjellige turbinene og generatorene.

I tillegg har vi NK 114 for energiproduksjon fra bølger, tidevann og havstrømmer. Hovedfokus her vil være på konvertering av bølge-, tidevanns- og annen vannstrømsenergi til elektrisk energi. Det er pr. idag liten aktivitet i Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Relaterte produkter

Se alle produkter

Relevante komiteer