Elproduksjon

Den norske elproduksjonen er tilnærmet 100% fornybar.

Statkraft

Om elproduksjon

For at et moderne samfunn skal fungere er det svært viktig at det er god tilgang på energi. Vi har store energiressurser i Norge, både fossile som olje og gass, og fornybare som sol, vind, bølger, havstrømmer, vann og bioenergi.

I Norge kommer nesten 100 % av den elektriske energien fra fornybar energi. I 2021 ble det produsert 157 TWh i Norge. Vannkraft er desidert størst, men vindkraft produserte ca 12 TWh elektrisitet. Produksjonen av elektrisitet fra solcelleanlegg er foreløpig marginal, men spås å ville ha en kraftig vekst

 

Fornybar vannkraft

Fagområdet

I NEK er det NK 4 som har ansvaret for vannturbiner, NK 82 for solceller, NK 88 for energi fra vind og NK 114 for energiproduksjon fra bølger,tidevann og havstrømmer. Det foregår arbeid kontinuerlig for å øke virkningsgraden til de forskjellige turbinene og generatorene.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022
Eltransport

NEK må ha flere prosjektledere

Dato
28.03.2022

Hydrogen gjør skipene grønne

Dato
08.03.2022

Relaterte produkter

Se alle produkter

Komiteer