Elbilforum

Foto: NEK

Dette forum er lagt ned og aktiviteten er overført til Eltransportforum!

Forumene er i utgangspunktet lukket og avgrenset til ledere i aktuelle tekniske komiteer. NEK har likevel valgt å åpne forumene for enkelte andre aktører som er sentrale innen det aktuelle tema. Det vil, etter NEKs oppfatning, styrke komiteenes evne til å fange opp og utrykke norske interesser i det internasjonale standardiseringsarbeidet. Videre vil komiteene kunne formidle trender fra den internasjonale arena, til nytte for de øvrige deltakerne.

NEK legger til grunn at forumene gir felles nytte, både for komiteene, norsk næringsliv og forvaltningen.

Om elbilforum

Dette forum er lagt ned og aktiviteten er overført til Eltransportforum!

NEKs elbilforum var et lukket forum med formål å koordinere aktivitetene mellom våre ulike tekniske komiteer som arbeidet inn mot infrastruktur for elbil. Forumets fremste formål var koordinering av aktiviteter og styrke norsk posisjon i forhold til de tekniske rammebetingelsene for elbil. Elbilen er store deler av døgnet en del av et system – nemlig el-nettet – ved at det lades og på sikte også med mulighetene til å levere tilbake energi til nettet. Elbilen skaper både muligheter og utfordringer i det norske strømnettet.

Ledere for fagkomiteene NK 23, NK 64 og NK 69.

NEKs elbilforum hadde normalt møter 1-2 ganger hvert år, dog avhengig av behov.

14.05.2014 – Saksunderlag
14.05.2014 – Referat
16.12.2014 – Saksunderlag
16.12.2014 – Referat

12.11.2013 – Referat
12.11.2013 – Saksunderlag
26.-27.06.2013 – Nordisk møte og foredrag
12.06.2013 – Referat
12.06.2013 – Saksunderlag
10.04.2013 – Referat
10.04.2013 – Saksunderlag

03.02.2012 – Referat
28.08.2012 – Referat