NK 55 – Vikletråd

 

NK 55 er en norsk komite som speiler den korresponderende komiteen i IEC for internasjonal standardisering og CENELEC for europeisk standardisering. Omfanget av den norske komiteen er derfor identisk med IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 55 – Winding wires

Arbeidsområde CENELEC TC 55 – Winding wires