NK 55 – Vikletråd

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: Adobe stock

Arbeidsområde

Komiteen arbeider med å utarbeide internasjonale standarder for ledninger for elektrisk vikling, uavhengig av ledermateriale, form, størrelse eller type belegg, under hensyntagen til behovene innen alle felt innen elektroteknikk, med oppmerksomhet til behovet for miljøvern og sikkerhet for menneskers helse. Vikletrådstandarder dekker produktspesifikasjoner, testprosedyrer og emballasje.

Nasjonalt arbeid

Det er for tiden ingen norsk speilkomite som arbeider innen dette temaet (Norge er O-medlem). De internasjonale standardene innen område fastsettes dermed uten norsk påvirkning. Om din virksomhet arbeider innen det aktuelle tema og ønsker å påvirke standardene, bør du ta kontakt med NEK for å drøfte mulighetene for å opprette en norsk speilkomite.

NEK erfarer at norske miljøer, innen ulike spesialfelt, kan arbeide isolert fra andre uten å være klar over hverandres eksistens. Dersom din virksomhet ønsker utveksling av nyttig kunnskap kan komitearbeid være nyttig. Under finner du kontaktinformasjon til vår fagansvarlige kollega.

Internasjonalt arbeid

Det henvises til omtale av TC 55s arbeid på nettsidene til henholdsvis IEC og CENELEC.

Arbeidsområde IEC TC 55 – Winding wires

Arbeidsområde CENELEC TC 55 – Winding wires

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022

NEK og Språkrådet skal samarbeide

Dato
28.04.2022