NK 79 – Alarmsystemer

NK 79 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til alarmsystemer, sikkerhet og trygghet.

Arbeidsområder

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er en svært viktig del av vårt samfunn.

Komiteens arbeidsoppgaver er å arbeide med harmonisering av internasjonale og europeiske normer innen hele dette fagområdet. Dette gjør at vi får en enhetlig terminologi og struktur i tillegg til riktige tekniske egenskaper når det gjelder elektrisk sikkerhet, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon.

Komiteens nasjonale arbeid

NK 79s fagfelt dekker følgende fagområder og systemer:

 • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
 • Adgangskontrollanlegg
 • Sosial / trygghetsalarmsystemer
 • Kameraovervåking, ITV
 • Alarmstasjoner
 • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening
 • Integrering mot Sentral Driftskontrollanlegg (SD anlegg)

Komiteens internasjonale arbeid

NK 79s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

NK 79 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 79 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

IEC TC 79:                              CENELEC TC 79:
Arbeidsprogram                  Arbeidsprogram
Publikasjonsliste                 Publikasjonsliste
Voteringer                             Voteringer

 

Gå til fagområdet alarmsystemer

Medlemmer

 • Ajay Anand ZENITEL
 • Berit Aune SAFE4 SECURITY GROUP AS
 • Trond Bergersen
 • Geir Birkheim SAFE4 SECURITY GROUP AS
 • Nico Friedrich SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • Ludovico Gullifa APPLICA TEST & CERTIFICATION AS
 • Arve Haug FINANS NORGE (FNO)
 • Trond Hendriksen ADDSECURE AS
 • Simon Hogdin APPLICA TEST & CERTIFICATION AS
 • Jon Olav Jetteberg NOBY A/S
 • Ketil Kristoffersen APPLICA TEST & CERTIFICATION AS
 • Bjørn Rosenberg ADDSECURE AS
 • Hanne Cecilie Wolbråten Langlie VERISURE AS
 • Leif Motrø SECTOR ALARM HOLDING AS
 • Kjetil Ottersen VERISURE AS
 • Reidar Skåli AVARN SECURITY AS
 • Annbjørn Skårn VERISURE AS