NK 79 – Alarmsystemer

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Foto: IEC

Arbeidsområder

Sikkerhet og trygghet for personer og sikring av verdier er en svært viktig del av vårt samfunn.

Komiteens arbeidsoppgaver er å arbeide med harmonisering av internasjonale og europeiske normer innen hele dette fagområdet.

Dette gjør at vi får en enhetlig terminologi og struktur i tillegg til riktige tekniske egenskaper når det gjelder elektrisk sikkerhet, integrasjon mot andre systemer, sikker drift, testparametere og kriterier for deteksjon.

Nasjonalt arbeid

NK 79s fagfelt dekker følgende fagområder og systemer:

  • Innbrudds- og overfallsalarmanlegg
  • Adgangskontrollanlegg
  • Sosial / trygghetsalarmsystemer
  • Kameraovervåking, ITV
  • Alarmstasjoner
  • Andre alarm- og overvåkningssystemer (for eksempel personlig eller bagasje screening
  • Integrering mot Sentral Driftskontrollanlegg (SD anlegg)

Internasjonalt arbeid

NK 79s intensjon er å ivareta norske interesser ved behandling og votering på dokumenter som utarbeides av IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

NK 79 speiler de korresponderende komiteene i IEC og CENELEC. Arbeidsområdet til NK 79 inkluderer derfor arbeidsområdet til IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

Komiteen speiler til enhver tid publikasjonslisten og arbeidsprogrammet til IEC TC 79 og CENELEC TC 79.

IEC TC 79:                         CENELEC TC 79:
Arbeidsprogram                  Arbeidsprogram
Publikasjonsliste                 Publikasjonsliste
Voteringer                             Voteringer

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Berit Aune

SAFE4 SECURITY GROUP AS

Trond Bergersen

Espen Firing

ASSA ABLOY OPENING SOLUTIONS

Nico Friedrich

SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS

Arve Haug

FINANS NORGE (FNO)

Thomas Hægh

ZENITEL NORWAY AS

Jon Olav Jetteberg

NOBY A/S

Herleik Johansen

NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET

Ketil Kristoffersen

APPLICA TEST & CERTIFICATION AS

Hanne Cecilie Wolbråten Langlie

VERISURE AS

Leif Motrø

SECTOR ALARM HOLDING AS

Kjetil Ottersen

VERISURE AS

Bjørn Rosenberg

ROSENBERG RÅDGIVNING

Reidar Skåli

AVARN SECURITY AS

Annbjørn Skårn

VERISURE AS

Geir Arne Stabæk

HRP AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Ny leder i NK 79 - Alarmsystemer

Dato
10.06.2022