Salgspartnere

Selskaper som selger standarder

Standard Online

Standard Online er salgsselskapet til NEK og Standard Norge. Hos Standard Online kan du kjøpe alle elektrotekniske standarder enten de er internasjonale, regionale eller nasjonale. Selskapet har en stab på 23 medarbeidere som også kan hjelpe deg til å finne de standardene du har behov for.

Standardene får du kjøpt som trykte utgaver eller PDF-format. Standard Online kan også tilby deg ulike abonnementsløsninger og tilleggstjenester.

Standard Online logo

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene. Nelfo ble etablert i 1913.

Nelfos medlemmer er storforbrukere av elektrotekniske standarder, og spesielt innenfor lavspenning. Organisasjonen er også sterkt delaktig i standardiseringsarbeidet.

Nelfo er en av NEKs salgspartnere og i nettbutikken kan du kjøpe de norsk utviklede elektrotekniske standardene. Standardene kan kjøpes i både trykt og digitalt format.

Fornybar Norge

Fornybar Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon. Organisasjonen representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge. Mye av arbeidet som foregår i medlemsbedriftene er basert på standarder. Både Fornybar Norge og medlemmene er sterkt involvert i å utvikle standardene både nasjonalt og internasjonalt.

Fornybar Norge er en av salgspartnerene til NEK og her kan du kjøpe standardene som er gitt ut av NEK. Standardene får du både i digitalt format og trykt form.

Logo Fornybar Norge

Relaterte produkter

Se alle produkter

NEK 600:2021/NEK TS 600:2022

Les mer
Forside NEK TR 750:2023

NEK TR 750:2023 Fiberoptisk tilgang for sluttbruker

Les mer