NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen primære arbeid er å bidra til å forvalte elektrotekniske symboler, sette dokumentasjonsregler, utforming av dokumentasjon, betegnelser,  strukturere informasjon og dataorganisering. Standardene som produseres innen NK 3 sitt arbeidsområde kommer til anvendelse på alle områdene innen elektrofaget.

Norge har det internasjonale ledervervet i IEC TC 3 ved at den norske lederen i komiteen – Dr. Eirik Selvik – også er leder for den internasjonale komiteen i IEC.

Nasjonale arbeid

Utover å bidra til utvikling av de internasjonale standardene gjennom kommentarer og innspill bidrar også komiteen til å øke utbredelsen og bruken av publikasjonene innen ansvarsområdet nasjonalt. 

Internasjonale arbeid

Den norske komiteen har en sterk posisjon internasjonal, både gjennom ledervervet i IEC TC3 og gjennom aktiv deltakelse og ledelse av flere internasjonale arbeidsgrupper som utvikler standarder innen komiteens arbeidsområde.

Arbeidsprogram IEC TC 3

Publikasjonsliste IEC TC 3

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ingvar Birkeli

RAMBØLL NORGE AS

Martin Brandtun

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS (REN)

Kristoffer Gjertsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Milenija Stojkovic Helgesen

EQUINOR ASA

Kim-Jørgen Ryland

VOITH HYDRO AS

Eirik Selvik (leder)

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Finn Otto Tveit

Erik Jacques Wiborg

STATKRAFT ENERGI AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Overgangsordninger for NEK 400:2022 fra DSB

Dato
10.06.2022

Endring i NEK 502:2016 Plugger og stikkontakter for boliger og liknende bruksområder

Dato
10.06.2022

Nye krav til DC-bryter i NEK 400:2022 skal forhindre brann

Dato
09.06.2022