NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

Normsamlinger utgitt av NK 3

NK 3 er en norsk normkomite som behandler nasjonal, europeisk og internasjonal elektroteknisk standardisering og elsikkerhet, relatert til dokumentasjon, symboler og klemmemerking.

Arbeidsområder

Komiteen primære arbeid er å bidra til å forvalte elektrotekniske symboler, sette dokumentasjonsregler, utforming av dokumentasjon, betegnelser,  strukturere informasjon og dataorganisering. Standardene som produseres innen NK 3 sitt arbeidsområde kommer til anvendelse på alle områdene innen elektrofaget.

Norge har det internasjonale ledervervet i IEC TC 3 ved at den norske lederen i komiteen – Dr. Eirik Selvik – også er leder for den internasjonale komiteen i IEC.

Komiteens nasjonale arbeid

Utover å bidra til utvikling av de internasjonale standardene gjennom kommentarer og innspill bidrar også komiteen til å øke utbredelsen og bruken av publikasjonene innen ansvarsområdet nasjonalt. 

Komiteens internasjonale arbeid

Den norske komiteen har en sterk posisjon internasjonal, både gjennom ledervervet i IEC TC3 og gjennom aktiv deltakelse og ledelse av flere internasjonale arbeidsgrupper som utvikler standarder innen komiteens arbeidsområde.

Arbeidsprogram IEC TC 3

Publikasjonsliste IEC TC 3

 

Gå til fagområdet lavspenning

Medlemmer

  • Ingvar Birkeli RAMBØLL NORGE AS
  • Martin Brandtun RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS (REN)
  • Kristoffer Gjertsen NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)
  • Milenija Stojkovic Helgesen EQUINOR ASA
  • Kim-Jørgen Ryland VOITH HYDRO AS
  • Eirik Selvik (leder) EIRIK SELVIK ELEKTRO
  • Finn Otto Tveit
  • Erik Jacques Wiborg STATKRAFT ENERGI AS