NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen primære arbeid er å bidra til å forvalte elektrotekniske symboler, sette dokumentasjonsregler, utforming av dokumentasjon, betegnelser,  strukturere informasjon og dataorganisering. Standardene som produseres innen NK 3 sitt arbeidsområde kommer til anvendelse på alle områdene innen elektrofaget.

Norge har det internasjonale ledervervet i IEC TC 3 ved at den norske lederen i komiteen – Dr. Eirik Selvik – også er leder for den internasjonale komiteen i IEC.

Nasjonale arbeid

Utover å bidra til utvikling av de internasjonale standardene gjennom kommentarer og innspill bidrar også komiteen til å øke utbredelsen og bruken av publikasjonene innen ansvarsområdet nasjonalt. 

Internasjonale arbeid

Den norske komiteen har en sterk posisjon internasjonal, både gjennom ledervervet i IEC TC3 og gjennom aktiv deltakelse og ledelse av flere internasjonale arbeidsgrupper som utvikler standarder innen komiteens arbeidsområde.

Arbeidsprogram IEC TC 3

Publikasjonsliste IEC TC 3

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ingvar Birkeli

RAMBØLL NORGE AS

Martin Brandtun

RASJONELL ELEKTRISK NETTVIRKSOMHET AS (REN)

Kristoffer Gjertsen

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE (NEK)

Milenija Stojkovic Helgesen

EQUINOR ASA

Kim-Jørgen Ryland

VOITH HYDRO AS

Eirik Selvik (leder)

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Finn Otto Tveit

Erik Jacques Wiborg

STATKRAFT ENERGI AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022

NEK 400 må endres

Dato
01.11.2022

Få ny kunnskap på NEK 400 Erfaringskonferanse!

Dato
20.10.2022