NK 3 – Dokumentasjon, symboler og klemmemerking

En norsk komite som speiler og påvirker det internasjonale arbeidet i IEC og CENELEC

Adobe Stock

Arbeidsområder

Komiteen primære arbeid er å bidra til å forvalte elektrotekniske symboler, sette dokumentasjonsregler, utforming av dokumentasjon, betegnelser,  strukturere informasjon og dataorganisering. Standardene som produseres innen NK 3 sitt arbeidsområde kommer til anvendelse på alle områdene innen elektrofaget.

Norge har det internasjonale ledervervet i IEC TC 3 ved at den norske lederen i komiteen – Dr. Eirik Selvik – også er leder for den internasjonale komiteen i IEC.

Nasjonale arbeid

Utover å bidra til utvikling av de internasjonale standardene gjennom kommentarer og innspill bidrar også komiteen til å øke utbredelsen og bruken av publikasjonene innen ansvarsområdet nasjonalt.

NK 3 har ansvaret for NEK 144.

Internasjonale arbeid

Den norske komiteen har en sterk posisjon internasjonal, både gjennom ledervervet i IEC TC3 og gjennom aktiv deltakelse og ledelse av flere internasjonale arbeidsgrupper som utvikler standarder innen komiteens arbeidsområde.

Arbeidsprogram IEC TC 3    Arbeidsprogram CLC SR3

Publikasjonsliste IEC TC 3    Publikasjonsliste CLC SR3

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Medlemmer

Ingvar Birkeli

RAMBØLL NORGE AS

David Cameron

UNIVERSITETET I OSLO

Jan Olav Ljosland

SIEMENS

Kim-Jørgen Ryland

VOITH HYDRO AS

Eirik Selvik (leder)

EIRIK SELVIK ELEKTRO

Finn Otto Tveit

Erik Jacques Wiborg

STATKRAFT ENERGI AS

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023